Českotřebovský deník 158/2016 (20/6)
Projekt 12 klíčů po prázdninách pokračuje

Uběhlo 9 měsíců od prvního setkání v rámci vzdělávacího a volnočasového projektu pro seniory 12 klíčů. Projekt se od samého počátku těšil zájmu a nadšení jeho účastníků, v zimních měsících byla jeho kapacita přeplněna. K zakončení projektu došlo v červnu 2016, kdy jsme se společně domluvily na jeho pokračování. Účastníci, kteří přednášky navštěvovali až do konce, obdrželi absolventský diplom. V říjnu se můžete těšit na pokračování projektu jak pro stávající účastníky, tak pro nové zájemce (více informací v zářijovém vydání zpravodaje).Všem absolventům bych ráda poděkovala za Váš zájem, nadšení a aktivitu vloženou v průběhu celého konání projektu. Velké poděkování patří Kulturnímu centru za jeho finanční a věcné zázemí, podporu s publicitou, vstřícnost a ochotu personálu i vedení. Poděkování patří také lidem, kteří mě podpořili v počátcích, dodávali mi odhodlání a věřili mi. Všichni, kteří jste se jakýmkoli způsobem podíleli na podpoře či samotné realizaci projetu 12 klíčů, bez Vás by to nešlo, vážím si Vaší důvěry a energie vynaložené pro dobrou věc  Aneta Unzeitigová
Poděkování za 12 klíčů

Dne 17. června se v Domově pro seniory uskutečnila přednáška paní Unzeitigové z cyklu „12 klíčů“. Jednalo se o úvodní přednášku, upravenou pro uživatele Domova. Paní Unzeitigová představila svůj projekt „12 klíčů“, poté následovala skupinová aktivita přirovnávání pocitů a nálad k počasí. Přednáška byla zakončena relaxací s meditační hudbou. Uživatelé byli s přednáškou a následnou relaxací velmi spokojeni. S paní Unzeitigovou byla předběžně domluvena i další spolupráce formou přednášek uzpůsobených potřebám uživatelů Domova.  Tímto bychom rádi paní Unzeitigové velmi poděkovali za její práci a čas věnovaný seniorům v Domově a těšíme se na další spolupráci. Sociální úsek Domova pro Seniory.

Zahájil Týden sportu

Počasí bohužel řeklo své, celé dopoledne padal hustý déšť, a tak se tradiční zajímavé dopolední soutěže na Pekláku nemohly uskutečnit tak, jak by si pořadatelé přáli. Bylo to trápení pro všechny.  Podvečer však už bylo příjemně a na náměstí se rozbíhal program přesně podle plánu. Oficiálně zahájili letošní 18. ročník  Týdne sportu Mirek Konvalina, Slůňata a Ledové královny V dalších dnech má počasí přát, je to pro sportující mládež velmi důležité. Foto Martin Šebela 
Pozvánka na Běh na Kozlovský kopec

V neděli 26.6.2016 se poběží již 25. ročník populárního Běhu na Kozlovský kopec. V posledních letech se závodu pravidelně zúčastňuje více než stovka běžců..Závod je součástí MARATONSTAV Českého poháru v bězích do vrchu, ISCAREX poháru a přeborem Pardubického kraje v běhu do vrchu. Svojí délkou a profilem (délka 5,2 km a převýšení 234 m) patří mezi nenáročné závody, ale o to více je oblíben i mezi hobby běžci a sportovci jiných odvětví. Trať má po celé délce kvalitní asfaltový povrch. První kilometr vede městem a pak trať rovnoměrně stoupá březovou alejí až do cíle k Chatě Maxe Švabinského. Start závodu je u budovy VDA v Habrmanově ulici v 10:00 hodin. Zde je také prezentace a zázemí pro závodníky. V ceně startovného (100 Kč) je zahrnuto občerstvení v cíli, doprava osobních věcí závodníků do cíle, měření času, využití zázemí závodu.
 
Sportovní hry mateřských škol 2016

31. května 2016 se v hale ZŠ Nádražní uskutečnil 9. ročník městského (okrskového) finále sportovních her MŠ.

Družstva dětí z 6 mateřských škol soutěžily v pěti sportovních disciplínách – hod do dálky, skákání v pytli, pětiskok, štafeta a překážková chůze.

Nejlépe si vedly děti z MŠ U Stadionu, které předvedly skvělý sportovní výkon a zaslouženě vybojovaly 1. místo. MŠ U Koupaliště, které tak získalo Putovní pohár města Česká Třebová.

Na druhém místě se umístila MŠ U koupaliště, která obhajovala prvenství z předchozích několika ročníků. Na třetím místě se umístila MŠ Vinohrady.  

Výsledky okrskového kola v České Třebové:

Týmy školek, které se umístily  na prvních dvou místech v úterý 14. června 2016 reprezentovaly naše město ve finále pardubického kraje. zde MŠ U stadionu získala 5. a MŠ U koupaliště 7. místo z celkového počtu 14 soutěžících družstev.  Oběma týmům je třeba za vzornou reprezentaci poděkovat, také učitelkám mateřských škol za přípravu dětí pro soutěž.  Na první fotografii vítězné družstvo  MŠ U Stadionu na soutěži v tělocvičně ZŠ Nádražní, na druhém snímku při nástupu družstev na krajském kole v Pardubicích.

 


ÚSTEČTÍ TURISTÉ DĚKUJÍ TŘEBOVÁKŮM
ZA HOJNOU ÚČAST NA JUBILEJNÍM „ORLICKÉM PODHŮŘÍ“

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí uspořádal v sobotu 4. června jubilejní 40. ročník dálkového pochodu a cyklojízdy Orlickým podhůřím. Počasí pořadatelům přálo a tak se v zahradní restauraci U Malinů zaprezentovalo od sedmi do deseti hodin 526 milovníků přírody. Nejvíce navštěvovaná je již tradičně osmikilometrová pěší „Šmoulí stezka“. Pro děti zde bylo připraveno několik zastavení s vědomostními i sportovními soutěžemi za sladké odměny, nejmenší turisté se také povozili na lodičkách. Nejkratší trasy se zúčastnilo 332 pochodníků. Celkem se pěších tras zúčastnilo 442 turistů. Hlavní sraz měli pod rozhlednou, kde si opekli buřtíky.“Stříbrná krasavice“ letos 19. května oslavila dvacáté narozeniny a za toto období na ni vystoupalo více jak 250 000 milovníků dalekých rozhledů. Cyklistické trasy si projelo 84 účastníků.
Hlavní akce ústeckých turistů se zúčastňuje nejvíce Oušťáků, hned za nimi jsou turisté z české Třebové, za což jim patří velké poděkování. Na uplynulých čtyřiceti ročnících přiložilo pořadatelsky ruku k dílu 2000 lidí, pěších i cykloturistů se zúčastnilo 15 977 turistů. Akce je každoročně finančně podporovaná Městem Ústí nad Orlicí.  Milan Richter
Českotřebovská cyklobuňka Ing. Poláka  Foto: M. Richter

Rekonstrukce spojeneckého mostu ve Valech u Přelouče dokončena

O čtyři dny dříve oproti původnímu plánu byla dokončena oprava železného mostu, který postavila spojenecké vojska na konci druhé světové války ve Valech u Přelouče. Celková investice do rekonstrukce dřevěné vozovky se vyšplhala na 450 tisíc korun.
„Díky prodlouženým směnám a personálnímu posílení se podařila zkrátit doba rekonstrukce o celé čtyři dny. Vyměněno bylo celkem 314 metrů čtverečních dřevěné mostovky, ale také obrubníky a příčníky. Dále byl vyměněn povrch lávky pro pěší. Celkové náklady jsou odhadovány na 450 tisíc korun,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek s tím, že investorem akce byla Správa a údržba silnic Pardubického kraje. „Vzhledem ke stavu mostu hrozilo nebezpečí zejména projíždějícím cyklistům. Přeci jen se jedná o most z roku 1948, který toho má již poměrně hodně za sebou včetně povodní z roku 1997,“ dodal náměstek Jaromír Dušek.