Českotřebovský zpravodaj  159/2016 
Jednalo zastupitelstvo města

V pondělí 20. června se za účasti 24 zastupitelů z 27 uskutečnilo řádné zasedání zastupitelstva města. Zabývalo se jednak běžnými agendami (schválení hospodaření města za r. 2015, Rozpočtová změna č. 1, majetkové záležitosti, smlouvy o dotacích), ale velký prostor byl věnován i dalším problémům zejména návrhu na schválení nové vyhlášky města o omezení hazardu v České Třebové a v závěru  se také projednával  problém rekonstrukce čp. 254 U kostelíčka, stavby, která podle názoru mnohých občanů (a také památkářů) do uvedené lokality ve schválené podobě nepatří, zastiňuje pohled na rotundu, nejstarší a hlavní kulturní památku města, přináší řadu problémů a nedostatků.  Projednání tohoto bodu vyžadovali občané zejména od kostelíčka, kteří se v hojném počtu jednání zúčastnili.  Podrobnější zpravodajství z jednání bude uvedeno v červencovém vydání Českotřebovského zpravodaje. 
 
Nabídky pronájmu domu Ústecká 107, Česká Třebová Parník:

v přízemí prostory pro podnikání 200 m2 (prodejny, kanceláře, dílny, šatna)
v patře byt č.1 (2+1+šatna, 74m2), parkování ve dvoře, zahrada 150m2 - možno i jako kanceláře
v patře byt č.2 (3+KK+šatna, 84m2) + terasa 34m2 se schodištěm do zahrady 150 m2,
parkování ve dvoře.  Cena dohodou podle účelu využití.
Městská knihovna informuje:
Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Ve školním roce 2015/2016 se městská knihovna ve spolupráci se ZŠ Habrmanova a ZŠ Nádražní  zapojila do projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, kterou vyhlásilo Sdružení knihovníků a informačních pracovníků České republiky.
Tato celostátní akce vybízí pracovníky knihovny ke spolupráci s učiteli základních škol, kteří vzájemným setkáváním umožňují nejmladším žákům příjemnou a hravou formou objevovat možnosti využívání služeb knihovny. Po dobu několika měsíců děti docházejí se svými učiteli do  knihovny a díky připravenému programu mají jedinečnou příležitost seznámit se s jejím prostředím a zároveň také prohlubovat svůj vztah ke knihám i k lidem, kteří o ně ve svých odděleních pečují. Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka,  která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné  knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2015/2016 to byla kniha spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Buchalové – Knihožrouti.
Volné pracovní místo na pozici

Pracovník v sociálních službách - pečovatel, pečovatelka.
Nástup možný ihned.Platové zařazení dle Katalogu prací.  Nepřetržitý provoz.
Dobrý zdravotní stav, flexibilita, znalost práce na PC.
Kontakt: Drvoštěpová Dagmar zdravotni@socialnisluzbyct.cz, 739 344 576
 
Drobné projekty významně vylepší podmínky pro cestovní ruch

Letos už druhou dotační výzvu pro zlepšení podmínek pro cestovní ruch v našem kraji hodnotila Rada Pardubického kraje. Zatímco v té první podpořil kraj projekty za 8 milionů korun, tentokrát rozdělil 13,5 milionu korun na jednotlivé projekty a 1,5 milionu korun na marketing pěti turistických oblastí.
„V oblasti cestovního ruchu zahajujeme se zánikem regionálních operačních programů novou etapu. Z nových programů už na tyto účely nejde čerpat, proto musíme hledat prostředky ze státních dotací a také v krajském rozpočtu,“ říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Ministerstvo pro místní rozvoj přišlo s návrhem dotace v případě, že kraj investuje stejnou částku ze svého rozpočtu. „Samozřejmě to chceme využít, a proto jsme urychleně zpracovali druhou dotační výzvu, abychom peníze mohli co nejdříve rozdělit. Že je o tyto tituly zájem, dokazuje více než dvojnásobný převis poptávky nad nabídkou.“
O dotace se hlásili zájemci s projekty na vylepšení ubytování, sociálních zařízení, hřišť, cyklistické infrastruktury, mobiliáře a podobně. „Z úspěšných podpořených projektů mohu jmenovat namátkou vybudování občerstvení u Stezky v oblacích, sociálních zařízení třeba v Čenkovicích, na hradě Svojanov, Panském dvoře Jevíčko, dále různá relaxační hřiště pro děti, dospělé či seniory v různých částech našeho kraje, vybudování městského trailu Na Vinicích ve Vysokém Mýtě, dobrodružné věže Peklák v České Třebové, úschovny jízdních kol v kempu Buňkov, pořízení mobilní tribuny pro diváky na Dostihovém závodišti v Pardubicích, rekonstrukce části muzea starých strojů v Žamberku a další,“ vypočítává radní pro cestovních ruch, sport a volnočasové aktivity René Živný.
Hejtman Netolický: Místní akční skupiny pomáhají kraji v rozvoji

Dolní Dobrouč (17. června 2016) – V Dolní Dobrouči se za účasti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického konala valná hromada Místní akční skupiny Orlicko. Kromě souhrnných informací o činnosti spolku se diskutovalo také o Místním akčním plánu (MAP), tedy projektu, jehož posláním je zkvalitnění vzdělávacího procesu dětí do 15 let v dané lokalitě.
„Vnímám MASky jako nedílnou součást rozvoje kraje, a proto je budeme i nadále podporovat. Zpočátku jsem sice konkrétně o Orlicku kvůli jeho velkému rozsahu pochyboval, ale nyní se ukazuje, že tyto obavy byly zbytečné. Odpovědní lidé pracují opravdu tak, jak mají, a proto patří Orlicko mezi nejaktivnější skupiny,“ uvedl na setkání hejtman Martin Netolický. „Občas slýchám dotazy, k čemu vlastně MASky jsou. Je potřeba si uvědomit, že stejný trend razí celá Evropská unie a že pro získání dotací je tento postup nezbytný,“ dodal hejtman.
Místní akční plán (MAP) pomůže základním školám
Stěžejním projektem MAS Orlicko je nyní Místní akční plán, který má přispět ke zlepšení předškolního, základního i zájmového vzdělávání dětí do 15 let v dané lokalitě. „Dvouletý proces zahrnuje analýzu aktuálního stavu, workshopy či semináře, na jejichž základě bude stanovena strategie rozvoje či investiční priority. Své podněty může podat každý, kdo má se vzděláváním něco společného. Primárně to jsou žáci a rodiče, školy a jejich zřizovatelé,“ vysvětlila manažerka projektu Marie Kršková.
„Stejně jako Krajský akční plán, který se týká středoškolského vzdělávání, je i Místní akční plán naprosto nezbytný pro čerpání evropských dotací na infrastrukturu škol. Chápu, že je to velká administrativní zátěž, ale musíme se s tím vypořádat,“ řekl hejtman Netolický a projevil nejistotu ohledně financování projektu. „Informovali jsme ministerstvo o stavu přípravy projektu a mám reálné obavy o čerpání peněz z operačního programu. Měli jsme získat finance už v roce 2014, ale nejspíš nebudou k dispozici ani letos,“ podotkl hejtman s tím, že Pardubický kraj přispěl na projekt částkou 200 tisíc korun.
 
Rekonstrukce Wonkova mostu v Pardubicích by měla být k řidičům ohleduplná

Pardubice (17. 6. 2016) – Wonkův most v Pardubicích prochází dílčí modernizací, kvůli čemuž stavební práce logicky částečně zasahují i do provozu na klíčové komunikaci ve městě. Hejtman Martin Netolický dnes jednal s ředitelem Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslavem Němcem o harmonogramu prací, aby byla doprava ve městě co nejméně omezena.
„Vzhledem k vlastní zkušenosti jsem požádal ředitele Správy a údržby silnic, zda by nebylo možné práce, které budou zasahovat také do samotné vozovky, uzpůsobit tak, aby se vyhnuly dopravní špičce. Vzhledem k dalším dopravním omezením ve městě považuji za důležité, aby tato frekventovaná spojnice zůstala bez problémů průjezdná,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Stavební práce na Wonkově mostě mají být podle smlouvy ukončeny do 31. července 2016. Pokud bude počasí přát, mohl by být Wonkův most hotový o týden dříve. Věřím, že se nám podaří co nejméně omezit plynulost dopravy v krajském městě,“ dodal hejtman Martin Netolický.
Wonkův most byl modernizován v roce 2006, kdy do něj Pardubický kraj investoval nemalé prostředky. Každý materiál se ale časem opotřebuje, a tak Správa a údržba silnic Pardubického kraje musela začít s opravou některých součástí mostu. „Jako řádný hospodář musíme na tomto mostě provádět některé stavební práce z důvodu zachování stavebně-technického stavu a životnosti tohoto mostu,“ zdůvodňuje práci stavbařů ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Práce se týkají izolace chodníků, obnovy protikorozní ochrany například na sloupech trakčního vedení veřejného osvětlení, repasování vík kabelových šachet, ošetření mostních ložisek a úložných prahů a samozřejmě i obnova vozovky v prostoru mostních dilatačních uzávěrů, tedy zřízení, které vyrovnává různou teplotní roztažnost konstrukce mostu a navazující vozovky. Na závěr stavebních prací pak ještě na silničáře čeká měření tzv. bludných proudů. To je diagnostika stavu koroze mostní výztuže.
O víkendu bude provoz veden všemi jízdními pruhy, v týdnu od 20. června ale budou stavbaři pracovat na obnově vnitřních jízdních pruhů vozovky a mostního dilatačního závěru. Poté už budou stavební práce do provozu zasahovat jen minimálně. „Obnova vnitřních jízdních pruhů bude bohužel znamenat největší zásah do plynulosti dopravy na Wonkově mostě. Řidičům se omlouváme a prosíme o trpělivost. Bez patřičné péče bychom ale nebyli dobří správci komunikace a do budoucna bychom riskovali daleko větší poškození mostu. S tím by souvisely i daleko náročnější práce a větší dopravní omezení,“ dodává Miroslav Němec.
  •  

  •  

  •