Vyjádření majitele a investora k článku a diskuzi

o „zmizení rotundy z očí Třebováků“

Majitel a zároveň investor, kterým je spolek Přátelé Jeunesse Lumiere z.s. přestavuje tento dům z darů jednotlivců, nemá na ně žádné dotace a přestavuje ho mimo jiné s tím záměrem, aby v části domu vzniklo zázemí sloužící pro významnou kulturní památku, rotundu svaté Kateřiny, která v současné době žádné zázemí nemá. V rotundě se nekonají jen církevní obřady, pořádají se zde koncerty (např. v rámci Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololánika), během letních měsíců je v rotundě šest dní v týdnu přítomen průvodce z městského muzea, během Jabkancové pouti je v kapli celodenní program pro širokou veřejnost, počítá se s programem také během Noci kostelů atd. A při všech těchto akcích nemají ani pořadatelé či účinkující, ani účastníci možnost použít toalety, není zázemí pro občerstvení, chybí šatna apod.

Názory a námitky některých občanů na přestavbu domu č.p. 254 v blízkosti rotundy sv. Kateřiny chápeme, nicméně je třeba říci, že na aktuální vzhled objektu registrujeme i názory pozitivní - nikdy se nelze zavděčit vkusu všech okolo a každý má právo na svůj názor.  Zároveň rozumíme problému tak, že názory se různí i kvůli tomu, že je přihlížejícími nyní hodnocena zatím ještě rozestavěná stavba (hrubá stavba v zástavbě okolních domů nyní logicky přitahuje pozornost). Po dokončení (osazení krytinou, výplněmi, po odstranění lešení atd.) nabude objekt plánovaného vzhledu, který nebude výrazným způsobem vybočovat z okolní zástavby.

Chceme uvést, že diskuse o vhodnosti či nevhodnosti budoucího vzhledu objektu probíhala dlouho a intenzivně v době, kdy se žádalo o vydání stavebního povolení.

V roce 2013 proběhlo řízení o vydání stavebního povolení, v průběhu kterého se podle připomínek různých subjektů a občanů bydlících v sousedství projekt dost významným způsobem upravoval tak, aby stavební povolení mohlo být vydáno. Stavební povolení je platné a stavba je prováděna podle schválené projektové dokumentace. Nyní se nachází ve stavu před dokončením hrubé stavby. Podle smlouvy se zhotovitelem má být tato etapa prací skončena k 30. 6. 2016.

Zamýšlený projekt byl také vícekrát představen v rámci akcí pořádaných v rotundě a jejím okolí, od podzimu roku 2012 je v rotundě umístěna stálá nástěnka, která seznamuje veřejnost se záměrem přestavby. Je tam i leták s tehdejším návrhem podoby domku po přestavbě. Každý, kdo do rotundy alespoň jednou zavítal, měl možnost se s tímto záměrem seznámit, a měl tedy možnost v průběhu uplynulých let na něj reagovat.

Co se týká zakrytí pohledu na rotundu objektem č.p. 254, k tomu došlo již nejméně před 100 lety. Současné úpravy se zakrytí pohledu na rotundu týkají jen v malém rozsahu.

Tím více zdůrazňujeme, že rotunda je stíněna stromy, které jsou v její blízkosti, a to takovým způsobem, že přes ně kaple není vidět.  

Za Přátele Jeunesse Lumiere z.s.
Mgr. Helena Johnová, předsedkyně spolku