Českotřebovský deník 178/2016 (11/7) 
Silnice na Litomyšl

Příjezd do České Třebové od Litomyšle je nyní veden po pěkné opravené silnici s novým dopravním značením, svislým i vodorovným, je to proti předchozímu stavu opravdu velký rozdíl.  Zeleň však stále roste a dokáže zakrývat značky, někdy třeba i dost důležité. Ukázkou je právě značka s označením místní tabule a omezení rychlosti na 70 km za hodinu, viz fotografie.  
Značky zde mají ještě přibýt, především zákaz jízdy kamionů. Rozhodně nejsem ten, který by je vítal, nicméně stojí za pováženou, že ani Dopravní inspektorát Policie ČR není tomuto omezení nakloněn.  Jde o silnici vedenou  tak, že by měla zatížení nákladní dopravou unést. Má dva problémy: je  to v České Třebové "světelná křižovatka", která potřebuje změnit na vyosený kruhový objezd  spojený se zbouráním domu čp. 292 (vše je záležitost ŘSD spojená s odstraněním dopravní závady) a v Litomyšli úsek trasy vedený kolem zámku.  I ten bude zapotřebí změnit,  připojení silnice II/358 v Litomyšli na další silniční síť není možné vést postaru ale nějakým "jihozápadním"  obchvatem. Divím se, že tento problém Litomyšl neřešila v souvislosti s vyhlášením zámeckého návrší na památku UNESCO.
Silnice II/358 je v našem kraji jedna z nejzatíženějších "dvojek" a těžko ji vymazat z mapy. Proto byla vybrána jako dálniční přivaděč pro Českou Třebovou. Má sice větší sklon - uvádí se 12 promile. To by muselo být na silnici vyznačeno a není. Podle výpočtů z map je na nejstrmějším úseku kolem hájenky hodnota stoupání asi 10 promile, ale to má (i více) také silnice I/35 na "Mohelničáku", kde se to kamiony jen hemží.  Připomínám, že tato "krajská" silnice na Litomyšl byla od roku 1864 jediným silničním spojením České Třebové dál do světa, silnice do Ústí nad Orlicí ani na Svitavy tehdy ještě neexistovaly.  I dnes má pro Třebováky velký význam. Pokud prosadíme na tomto úseku zákaz jízdy kamionů, omezujeme i českotřebovské dopravní firmy a zásobování průmyslu v  České Třebové, zvýšené náklady na objížďky budou jistě naúčtovány. Zatímco na jiných daleko horších trasách kamiony jezdit mohou, tak po této nyní opravené trase jezdit nemají. (mm)

 

10 let od zřízení pracoviště Úřadu práce v České Třebové 

V ulici Na Strouze byla od 1. července 2006 otevřena (poprvé v historii města) nová pobočka Úřadu práce. Slavnostní předání budovy bude provedeno 27. června. Budova je ve vlastnictví města, rekonstrukce a nástavba v hodnotě 5 milionů korun byla financována z městského rozpočtu, Úřad práce jako zařízení zřizovaní MPSV platil za využití těchto prostor, připravených podle jejich požadavků zvýšený nájem. Pobočka Úřadu práce slouží pro celý region Českotřebovsko, ve kterém je  míra nezaměstnanosti jedna z nejvyšších na našem okrese. Uchazeči o zaměstnáni z našeho města i z obcí v okolí již nebudou muset dojíždět na Úřad práce v Ústí nad Orlicí. Zřízení Úřadu práce v České Třebové umožnila reforma státní správy, díky které se Česká Třebová stala  sídlem pověřeného Městského úřadu. Otevření pobočky Úřadu práce je dalším krokem k zrovnoprávnění našeho města v systému státní správy. Zatímco v jiných městech byly pobočky ÚP zřízeny jaksi "automaticky" (ve skutečnosti na návrh některých státních úředníků) a za státní peníze, tak Česká Třebová musela o zřízení Úřadu práce dlouho bojovat a nakonec si budovu postavit ze svého rozpočtu.)
 
Integrační setkání osob se zdravotním postižením a veřejností na náměstí v Ústí nad Orlicí 

V. ročník
Kdy: 20. září 2016
Čas: 10:00 - 16:00 hodin
Místo konání: Mírové náměstí
Pořádá: Pracovní skupina pro osoby se zdravotním postižením - Komunitní plánování Města Ústí nad Orlicí
...aneb JAK SE ŽIJE LIDEM S POSTIŽENÍM... Přijďte mezi nás! Již popáté si můžete vyzkoušet chůzi se slepeckou holí, jízdu na invalidním vozíku nebo speciální obleček, ve kterém si budete rázem připadat jako senior. 
Poskytovatelé různých sociálních služeb budou prezentovat svoji službu, budou připravené soutěže pro děti a veřejnost a další zájemce. Program bude doplněn o kulturní vystoupení uživatelů se zdravotním handicapem. V odpoledních hodinách bude i ukázka canisterapie s pejskem. Propagováno bude i Komunitní plánování sociálních služeb ve městě.
Akce bude po celý den moderovaná pořadatelem. Srdečně Vás zveme! Akci finančně podpořilo město Ústí nad Orlicí.
Za skupinu KPSS pro osoby se zdravotním postižením
Iva Sedláčková, koordinátorka pracovní skupiny
Rudolf Kosina si Vás dovoluje pozvat na recitál Lucie Bílé s klavírem Petra Maláska. Recitál se koná dne 10. 9. 2016 v Chrámu Nalezení sv. Kříže, Litomyšl od 19:00 hod. Předprodej vstupenek v Informačním centru Litomyšl, tel.: 461 612 161. Výtěžek benefiční akce bude věnován na konto Klubu dívek a žen s Turnerovým syndromem."
Setkání přátel létání na českotřebovském letišti bude v neděli 31. července odpoledne. Podrobný program  tohoto zajímavého odpoledne, na kterém se podílí  také českotřebovští letečtí modeláři na plakátech
 
10 let od rekonstrukce Chaloupky Maxe Švabinského - kolaudace byla 28. 7. 2006

Rekonstrukce, krou od roku 2005 prováděla lanškrounská firma  byla dokončena v předstihu i přesto, že se jedná o náročné  restaurátorské práce  poslední prací bylo oplocení pozemku plaňkovým plotem, byla nově vybudována přístupová cesta a pro návštěvníky byla informační skříňka  zabudována přímo do oplocení. Rekonstrukce změnila tvář chaloupky ovšem jen tak, aby byl zachován ráz její původní podoby. Domek má novou šindelovou střechu, nové  okapy, dřevěné zábradlí, střechu a některé podpěrné trámy, nové schodiště před chaloupkou z pískovcových kamenů   Štít chaloupky má opět  restaurovanou malbu "Sv. Václav přijímá dary" a dodává památce autentičnost. V interiéru chaloupky se také mnoho změnilo.  Opraveny jsou rovněž podlahy, dveře a okna. Přízemní místnosti chaloupky se dočkaly nové výmalby podle její původní podoby. V zahradě bylo nově postavena replika původní kůlny.  Stavební práce zde probíhaly i přes zimní období, především uvnitř chaloupky. Slavnostnímu otevření chaloupky, se konalo plánováno v září 2006. V chaloupce byl po restaurování znovu umístěn původní mobiliář, chaloupka byla  zpřístupněna veřejnosti, její provoz zajišťuje Městské muzeum Česká Třebová.
(Fotografie chaloupky před dokončením rekonstrukce)
 
Před 10 lety se stavěla v areálu Pod Jelenicí nová tribuna, změnila fotbalový stadion.  

Na přelomu června a července byly na fotbalovém stadionu instalovány na připravené patky železobetonové panely vyrobené v Borohrádku a budoucí tribuna pro fotbalové fanoušky se začíná rýsovat. Chybělo tehdy dovézt a instalovat ještě několik posledních panelů. Připravovalo se zastřešení a osazení sedadly. Původní plánovaná kapacita 960 diváků je z technických  důvodů o něco nižší, ale i tak jistě pro naše poměry dostatečná. Na fotografiích je znázorněna jak montáž dílů dne  8.7. 2006. Vznikl také záměr na to posunout hrací travnatou plochu více k tribuně alespoň o 5 metrů. Nyní se o tom nikde nemluví. Daleko důležitější bylo vybudovat nový objekt  šaten pro hrající mužstva mužstva a rozhodčí s potřebným sociálním zařízením blízko hrací plochy  ve středu stadionu.  Už tehdy se psalo o tom, že investiční činnost Fotbalový klub velmi vyčerpává. Její důsledky ovlivňují hospodaření FK vlastně ještě dodnes.
 
Parnický kravín vyhořel před 15 lety

Stalo se to dne 25. května 2001, kdy  vyhořel jeden z parnických kravínů. Jednalo se o v té době již o nevyužité budovy v majetku firmy Agrozus, s.r.o., na jejichž zapálení se zřejmě podílely děti.  Firma  pak přešla do jiné společnosti OMIKRON a tak dostala se do konkurzu.  Vznikly velké problémy s odstraněním trosek, strašily zde celá léta a byly samozřejmě nebezpečné a navíc i nevzhledné.
70. výročí  prvních poválečných voleb v roce 1946.

Před šedesáti lety se v květnu 1946 konaly nejdůležitější volby, které dále nasměrovaly  vývoj v ČSR po II. světové válce. jak tyto volby dopadly v České Třebové? (tehdy byl ještě Parník samostatnou obcí). Ve volbách zvítězila KSČ (2396 hlasů, t.j. 35,84%, 13 mandátů v MNV). Na druhém místě byla Národně socialistická strana, která získala 2113 hlasů, t.j. 31,61%, 11 mandátů). Třetí skončila sociální demokracie, která získala 1133 hlasů - 16,96% a 6 mandátů), která těsně porazila lidovou stranu (1042 hlasů, 15,59% - 6 mandátů).  Lze to porovnat s letošním výsledkem voleb, kdy je ovšem situace zcela jiná. Některé strany v podstatě přežily do dneška. Jinak se situace docela z gruntu změnila.
Kraj pomůže s rekonstrukcí Larischovy vily 

Larischova vila neboli také Zámeček v blízkosti areálu společnosti Foxconn je cennou památkou, která je spojená s temnou dobou naší historie. Dnes tuto budovu, která je ve vlastnictví Československé obce legionářské (ČsOL) navštívil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Ten se seznámil s aktuálním stavem budovy a dalšími záměry na její využití a především nezbytnou rekonstrukci.
„Larischova vila je pro mne budovou, která díky svým prostorám nabízí celou řadu velmi zajímavých možností pro další využití, a to jak pro muzeum Heydrichiády, tak celou řadu dalších osvětových akcí nejen z tohoto období. Atmosféru místa lze těžko popsat zvláště pak v místnostech, kde byli shromážděni obyvatelé obce Ležáky bezprostředně před vraždou,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Vzhledem k tragickému stavu objektu si jeho rekonstrukce vyžádá desítky milionů korun, což není v možnostech ani Československé obce legionářské, ani spolku. Jako Pardubický kraj jsme připraveni podpořit rekonstrukci objektu z vlastního rozpočtu, ale je nutné, aby se alespoň stejným dílem zapojilo město Pardubice či stát. Nyní tento záměr doporučím zařadit do návrhu rozpočtu na příští rok, což je již samo o sobě signálem, že kraj s investicí počítá,“ řekl hejtman Martin Netolický, který si rozhlehlou budovu prohlédl společně s Františkem Bobkem z ČsOL a Tomášem Novotným, předsedou Spolku Zámeček Pardubice.
Pardubický kraj v posledních dvou letech podpořil rekonstrukci objektu souhrnnou částkou 750 tisíc, která byla určena především na ošetření trámů napadených dřevomorkou. Novorenesanční budovu Zámečku navrhl v roce 1885 pro Jiřího Larische-Mönicha známý architekt František Schmoranz starší. V roce 1937 budovu koupilo město Pardubice. V době německé okupace vilu vlastnil policejní pluk z Kolína. Na místě dnešního památníku bylo u tří dřevěných sloupů během devatenácti dnů roku 1942 popraveno 194 českých občanů převážně z Pardubic a okolí. Od roku 1956 patřil Zámeček společnosti Tesla. Ta ho využívala především jako kancelářské a skladové prostory. Od roku 2000 byl v majetku společnosti Foxconn, která jej v roce 2014 převedla na Československou obec legionářskou.