Kdo by nechtěl dopravní hřiště

O dopravním hřišti, které má vyrůst v Benátkách se mluví již dlouho. Je totiž potřeba a existují zde pro to vhodné pozemky. Dopravní hřiště může současně vyřešit naléhavou potřebu  získat konečně nové šatny pro hokejbalový oddíl TJ Lokomotiva, který zatím sídlí v rozpadajícím se "linkusáku" dřívějšího Svazarmu.. 

Když se v zastupitelstva probíraly některé majetkové změny, tak z nich vyplynulo, že budoucí dopravní hřiště nemá být vůbec žádný drobeček, ale má mít plochu cca 6500 m2, bude tedy větší než fotbalové hřiště! Jde přitom o jeden z posledních rovinných pozemků ve vlastnictví města, relativně velmi dobře přístupný. Není divu, že začal zajímat více lidí. Pozemek je totiž nevyužívaný a  nic se na něm neděje.

Loni vznikla velká snaha vybudovat současně s dopravním hřištěm něco víc, vytvořit dětské centrum pro volný čas, kde mimo aktivit dopravního hřiště bylo také dětské hřiště či pro veřejnost otevřená sportoviště. Zde by se mohli scházet rodiče s dětmi a provozovat zde nejrůznější sportovní aktivity, správce areálu by zde měl půjčovnu sportovních potřeb, dopravních prostředků,  byla by zde možnost občerstvení, v altánku by byla možnost schovat se před  nenadálým deštěm i před palčivým sluncem. Zde by byl i lákavý cíl vycházek mateřských škol, sem bychom rádi mohli pozvat své návštěvy. Bylo by to daleko od silniční dopravy, s přímým napojením na cyklostezku, je sem poměrně blízko ze všech stran..

S tímto cílem jsme  seznámili také starostu města Jaroslava Zedníka. Přišli jsme tři: Paní Linda Vavřinová, Jiří Ćebiš a  pisatel těchto řádků. "Námět to je to zajímavý, rád bych viděl víc, pošlete nějaké obrázky," řekl starosta. "Jenže máme už projekt, podali jsme žádost o dotaci. Na dopravní hřiště už vás tedy nepustím, ale snad by to šlo zajistit tyto aktivity v parku Benátky za řekou, tam se na projektu ještě pracuje...."   Byli jsme se v budoucím parku Benátky podívat, nafotili desítky snímků a zjistili, že s jeho využitím budou potíže (stín, nerovnosti, trvalé hučení klimatizace z továrny za řekou), že nikdy nemůže nahradit rovnou plochu přímo u cyklostezky.  Pečlivě vybrané obrázky vzorových hřišť  a dětských center paní Vavřinová poslala, ale dodnes nemá žádnou odpověď.  Záměr jsme však nevzdali, zvláště nyní, když byla městu dotace zamítnuta.  Nezávisle na nás byli za starostou také  sportovci, předseda sportovní komise Jaroslav Badzik a Luboš Vašina, též přišli s nápadem na rozšíření využití plochy dopravního hřiště pro další sportoviště. Také neuspěli.

Teprve nyní na jednání zastupitelstva města byla v rámci rozpočtové změny navržena další částka 365 tisíc korun na dopracování dokumentace budoucího dopravního hřiště pro stavební povolení. Zastupitelé poprvé  se mohli poprvé seznámit s  tím jak má budoucí dopravní hřiště vypadat. Bude opravdu obsahovat potřebné šatny pro hokejbalisty a v zadní části i  potřebné místnosti pro provozovatele dopravního hřiště, učebnu, sklady a provozní místnost. Bude zde soustava dopravních cest taková jak má být. Ale bude tu něco navíc co sem nepatří - a to je (v levé části) velká vyasfaltovaná plocha údajně pro realizaci řidičských zkoušek  pro motorkáře, které se nyní dělají  mimo dopravní provoz na uzavřených prostorách či parkovištích. Takové zkoušky organizuje odbor dopravy MěÚ a to je oficiální důvod, proč jej zde "potřebujeme" vybudovat. Jenže daleko častěji takovou plochu potřebují autoškoly. A tak zde vlastně  město hodlá vybudovat něco, co nepotřebuje a vezme tak dětem možnost rozšířit funkci dopravního hřiště o další  výše uvedené aktivity. Výše investice je odhadována na 9 mil. Kč (vlastní hřiště, plochy) i s potřebnou budovou (pro hokejbal + dopravní výchovu) 20 milionů.

Přikladem toho, že to je možné je např. dopravní hřiště v Prostějově , kde je na daleko menší ploše společné dopravní hřiště, dětské lanové centrum a další aktivity. Areál tam spravuje Dům dětí a mládeže (viz obrázek).

 

Nyní v červnu byly do upraveného rozpočtu přidány peníze na realizaci projektu pro stavební povolení. Vhodný titul pro dotaci zatím není. Pokud je použijeme jen na dopracování stávajícího záměru se zbytečnou asfaltovou plochou pro motorkáře, bude to špatně. Připravme ještě alternativní  řešení.  "Není špatně připravit si více alternativ, jen bylo třeba přijít dřív", řekl na jednání Martin Netolický. Jeho slova bych jistě podepsal. Jenže je bohužel pravdou, že žádný záměr na přípravu dopravního hřiště vedení města nezveřejnilo. Počítalo  s tím, že pro kouzelný termín "dopravní hřiště" zvednou ruku všichni, i když v sobě obsahoval "zakuklený" problém. Na jednání zastupitelů 20.6. byl zveřejněn poprvé, a. to ještě jen na základě našeho dotazu podaného písemně před jednáním zastupitelstva. 

Zatím se vše připravuje na papíře. Než připravit něco, co nepotřebujeme, tak se pokusme ještě o změnu, bude to lacinější. Nemyslím, že pořádání řidičských zkoušek motorkářů je pro město tak velký problém. Jinde to neřeší tak jako jsme dlouhá léta neřešili chybějící dopravní hřiště. Buď můžeme zkoušky pořádat ve spolupráci se SOŠ automobilní v Ústí n.O na jejich ploše  v Hylvátech, nebo využít plochu parkoviště pod Peklákem, vyasfaltovat ji, je to přece jeden z investičních záměrů města. Je zde i vybudované zázemí a během jara, léta a podzimu (zvlášť ve všedních dnech) zeje prázdnotou a nic nenasvědčuje o tom, že by se to mělo měnit.

Věřím, že se ještě podaří  o změně v projektu alespoň jednat, že se tím bude někdo alespoň zabývat. Stačí v první fázi řešit problém důležitosti asfaltové plochy pro zkoušky řidičů a autoškoly. Musí být opravdu v Benátkách?  Jak je vidět tak dotaci tento záměr nezískal. Budeme ho tedy platit ze svého? Není důležitější vyasfaltovat parkoviště na Pekláku i pro tento účel? Pokud vyřešíme tento problém,  uvolní se nám ruce. A budeme uvažovat, čím lze vhodně doplnit dopravní hřiště v Benátkách. Mohla by to být plocha pro sport i pro děti...... A věřím  také, že pro diskuzi o změně záměru nebude třeba použít formu petice, o které se uvažovalo už v loňském roce s tím, že nejlepší je nejdříve jednat.

Milan Mikolecký (článek byl otištěn v červencovém vydání Českotřebovského zpravodaje)