Českotřebovský hokejbalový areál v rekonstrukci              
Nové propagační video Městského muzea Česká Třebová - najdete na tomto odkazu

V současné době zahajuje rekonstrukce povrchu hokejbalového hřiště, v pondělí 18.7. byly odstraněny mantinely, po dvanácti  letech od vybudování, které si můžeme krátce připomenout. (Šatny však stále zůstávají v bývalém svazarmovském linkusáku).

V roce 2003 byli mezi sportovci oceněnými Cenou města Česká Třebová také hráči hokejbalového oddílu. V té době trénovali a hráli svá mistrovská utkání na hřišti v Dlouhé Třebové. Vzhledem k přechodu na nová pravidla přestalo stávající hřiště vyhovovat svými rozměry a jeho další rozšíření nebylo možné. Byla tak bezprostředně ohrožena další činnost oddílu a vedení města se rozhodlo hokejbalistům pomoci.Stavba byla limitována časem, protože nová soutěž, která začíná na podzim, se již musí hrát za standardních podmínek. Koncem roku 2003 byl schválen záměr výstavby nového hřiště a počátkem roku 2004 se začalo s hledáním vhodné lokality. Po zvážení několika lokalit byla jako nejvhodnější přijata oblast v Benátkách, v místě proti řadovým garážím. Původní myšlenku stavby hřiště na asfaltové ploše za nevzhledným objektem SVAZARMu nebylo možné realizovat, protože tyto pozemky nepatřily Městu Česká Třebová. Aby se akce neoddalovala jednáním o převodu těchto pozemků, bylo nakonec rozhodnuto postavit hřiště v těsné blízkosti bicrosového areálu, a to s ohledem na koncepci  výstavby sportovišť. 

O výstavbě bylo rozhodnuto na jednání městských zastupitelů 16.června a termín dokončení byl stanoven na 30. srpna. Do konce července bylo místo pro nové budoucí nové regulérní domácí hokejbalové hřiště v části Benátky vedle bikrosového areálu již vyasfaltováno. Pracovníci firmy Rydo byli k vidění na pracovišti v brzkých ranních hodinách. V sobotu 31. července dodělávali poslední část drenáže kolem asfaltové plochy. Po dokončení spodní stavby zahájila 2. srpna 2004 stavba mantinelů. V průběhu pondělního dopoledne 29/8 2004 byla dokončena horní stavba na hokejbalovém hřišti, firma Uher company demontovala střídačky s boxem časoměřičů a ochranné sítě. V odpoledních hodinách bylo hřiště oficiálně předáno osobně p.Uhrem městu za účasti starosty města p. Zedníka a místostarosty p.Keprta odbor výstavby zastupoval p. Netušil za hokejbalový oddíl byl přítomen p.Badzik.

Co se tehdy psalo: V poměrně krátké době se podařilo vydat územní a stavební rozhodnutí a stavbu pak rozdělit na spodní část nazvanou „víceúčelová sportovní plocha Benátky“, kterou na základě smlouvy o dílo realizovala firma RYDO, spol. s r.o. Česká Třebová a subdodavetelem asfaltové plochy byla fy STRABAG a.s. Rychnov nad Kněžnou. Tato část stavby byla velmi důležitá co do kvality – tj. maximální rovinnost a přesné vyspádování povrchu. Dodavatel vrchní části stavby nazvané „vrchní stavba hokejbalového hřiště Benátky“ firma UHER COMPANY s.r.o. z Valašského Meziříčí zhodnotil první etapu výstavby velmi dobře. Tato firma provedla stavbu střídaček, mantinelů, ochranných sítí a provedla vyznačení hřiště. Firma UHER COMPANY s.r.o. má oprávnění od Českomoravského svazu hokejbalu ke stavbám uvedeného typu a hřiště tak splňuje podmínky, které jsou nutné k hraní mistrovských soutěží. Celkové náklady na vybudování hřiště činí cca 2,740.000,-  Kč.  Využití tohoto hřiště bude nejen pro hokejbalisty, ale i pro in-line hokej a povede tak k rozšíření nabídky pro sportovní vyžití občanů města. Pro potřeby hráčů hokejbalu a závodníků bicrosu bude v příštím roce realizována stavba jednoduchého sociálního zařízení s kabinami."  (Letecký pohled Vladimír Hrdina, 12. 8. 2004 ve 20 hodin )

Z výstavby (léto 2004): 

Hokejbalový oddíl připravil otevření hřiště na 4. září 2004. V 10 hodin proběhlo oficiální otevření po kterém následovaly dovednostní soutěže pro VIP. Dále v pravé poledne na hřiště vyběhli muži proti staré gardě, týmu složeném z bývalých hráčů, fanoušků. Jako předzápas hráli dorostenci Lokomotivy s týmem Pirátů Hradec Králové. Na začátku dalšího zářijového týdne se uskutečnil nábor oddílu především do mládežnických kategorií.
Co bylo k otevření napsáno: "Hokejbalové hřiště má zatím provizorní zázemí ve vysloužilém "linkusáku" Svazarmu, který má svá léta již odsloužena a počítá se, že na jeho místě vyroste v příštích letech nové zázemí. Díky hokejbalistům se však  podařilo v krátké době v této budově vybudovat alespoň to základní co potřebují pro svou činnost, tedy klubovnu, šatny pro domácí, hosty a rozhodčí a také provizorní sociální zařízení. Investovat do této budovy se však nevyplatí, proto se očekává další rozvoj areálu a nové zázemí.  Jeho realizace závisí na řadě okolností a nelze  tedy nyní přesně napsat kdy to bude. V každém případě je však současné zázemí v budově bývalého Svazarmu lepší, než kdyby  se zde budovaly nějaké nové  provizorní buňky či buňkové systémy. Vzhledem k tomu, že hokejbal se hraje i v období krátkých dnů, tak  by bylo výhodné, kdyby hřiště bylo také vybaveno osvětlením. Starosta Jaroslav Zedník potvrdil, že i o této úpravě se bude ještě jednat, stejně jako o oplocení. Hokejbalové hřiště zůstává v majetku města, o jeho využití bude připravena smlouva mezi Městem Česká Třebová a tělovýchovnou jednotou Lokomotiva, která se bude o hřiště starat.  Jaroslav Badzik předpokládá, že hřiště bude využíváno nejen pro mistrovské zápasy a tréninky družstev oddílu, ale i pro žákovské přípravky a pro českotřebovské školy.  "Chtěli bychom navázat na dřívější tradici a obnovit  tzv. "open městskou ligu neregistrovaných", ve které by hráli proti sobě týmy z třebovských závodů, firem, občanských sdružení apod., řekl Jaroslav Badzik. "Hokejbalový oddíl by tuto soutěž, složenou z několika turnajů, zaštítil organizačně a pořadatelsky. I zde by bylo možné najít talenty, kteří pak najdou uplatnění v družstvech našeho oddílu. naší snahou je tedy všemožně zvýšit členkou základnu", dodal Badzik. Hřiště bude ještě dovybaveno světelnou informační tabulí, kterou je třeba ještě do zahájení soutěže přeprogramovat tak, aby vyhovovala novým pravidlům hokejbalu."
                   Stříhání pásky                                                           První exhibice : Kohoutí dorost vers. Piráti                
První soutěžní zápasy - první na vlastním hřišti po 12 letech existence hokejbalového oddílu se konaly o posledním zářijovém víkendu.  Českotřebovská Kohoutí aréna byla tehdy nedobytnou tvrzí.  O rok později se hokejbalisté společně se svým Fanklubem postarali o přestěhování tribuny z Ostravy- Poruby do České Třebové a její nátěr do klubových barev. Hned v úvodu sezóny byla vyzkoušena stovkou diváků....   (ba)