Roční  výročí úmrtí  nakladatele Ladislava Horáčka          

V měsíci červenci 2016 uplynul  ok od úmrtí majitele nakladatelství Paseka, založeného nedlouho po listopadových událostech roku 1989, pana Ladislava Horáčka. Jednu z podejen tohoto nakladatelství nalezneme po řadu let i u nás, v České Třebové, vedené jeho dcerou paní Kamilou Horáčkovou - Horynovou.
Ladislav Horáček (*17. 6. 1947 Praha, †21. 7. 2015 Praha) pocházel z pražské čtvrti Vinohrady. Poté, co absolvoval jeden ročník matematicko-fyzikální fakulty, v letech 1968 – 1974vystudoval obor filozofie – politická ekonomie na FF UK v Praze. Následně pracoval ve slévárně známé firmy Poldi Kladno, kde se stal vedoucím knihovny. Od roku 1980 působil jako redaktor Středočeského nakladatelství a knihkupectví  a současně také domovníkem a topičem . Byl také hutníkem, plánovačem a  programovým pracovníkem divadla Gong. Dne 9. prosince 1989  založil nakladatelství Paseka. Z jeho iniciativy byly v Litomyšli zrestaurovány nástěnné malby Josefa Váchala v Portmanově domě , kde následně vzniklo Muzeum Josefa Váchala.  – Portmoneum. Nezávisle na tom, po boku svých přátel, v Litomyšli založil  restaurátorskou školu. Své blízké Ladislav Horáček opustil v jedné z pražských  nemocnic.  Poslední rozloučení proběhlo 28. července  2015 ve velké smuteční síni strašnického krematoria.
Práce a životní krédo  Ladislava Horáčka  jsou dobře vystiženy  v jeho vlastním citátu: „Vždycky jsem si chtěl vydávat knihy, které mám rád a které jsem sháněl různě po antikvariátech, z první republiky a podobně. ..Už když jsem dělal ve Středočeském  nakladatelství, vlastně  celý život jsem chtěl dělat´knížky, chtěl jsem být u knížek od začátku svého profesního života, a s  tou strašlivou zkušeností normalizace jsem měl jedinou touhu: být samostatný,  aby mně už nikdo nemohl dávat úkoly…Dělám to už pětadvacet let a mám pocit, že to mělo smysl.“
Martin Šebela, foto Barbora Sýkorová