Před 10 lety byl ve Třebové první externí koncert Smetanovy Litomyšle

 
Bylo to v rámci tehdejšího 48. ročníku festivalu, na kterém  vystoupily hvězdy první evropské velikosti, jako např.  Dagmar Pecková, Kamil Střihavka,  Bára Basiková, Dan Bárta,  Brenda Jackson - soprán,  Jiří Pavlica,  Neil Shicoff – tenor, Marianna Kulikova - mezzosoprán a další, přední orchestry a sbory.... Velká část koncertů se uskutečnila na II. zámeckém nádvoří, kde namontovaná konstrukce chrání vybudované jeviště i hlediště pro více než 1000 diváků  i v mírném dešti.  Smetanova Litomyšl je rok od roku bohatší. Máme štěstí, že máme do Litomyšle tak  blízko, umožňuje nám to navštívit bez velkých problémů koncerty a operní představení , které bychom jinak neviděli a neslyšeli. S potěšením mohu konstatovat, že tuto možnost Třebováci v dostatečné míře využívají.  Česká Třebová byla tehdy18. června 2006 poprvé v historii i místem "velkého" velmi kvalitního externího koncertu, který také vzbudil  velký ohlas i v české kulturní  veřejnosti, byly zde první "ovace ve stoje" v tehdejším  ročníku Smetanovy Litomyšle. Zazněly "Chvalozpěvy" od Zdeňka Pololáníka ve světové premiéře. Skladatel dokončil své dílo přibližně před měsícem, navíc se poněkud přizpůsobil dramaturgii, protože text ve staroslověnštině koresponduje s Janáčkovou Glagolskou mší.
Z tvorby Antonína Dvořáka vyslechli posluchači úžasné a pěvecky mimořádně náročné Biblické písně (ve verzi s doprovodem orchestru) a potom jmenovanou Glagolskou mši.
Sólové party: Simona Houda-Šaturová, Leo Marian Vodička, Eva Garajová a Richard Novák (ten přednesl Biblické písně), představí se také Slovenský filharmonický sbor a Janáčkova filharmonie Ostrava. Všichni účinkující vystoupili za řízení dirigenta Františka Preislera juniora. Koncert byl vyprodán.
Velkou pozornost věnovaly koncertu také festivalové noviny Smetanovy Litomyšle, o českotřebovském koncertu psaly na třech stranách.  Tématem článků je světová premiéra Chvalozpěvu Panny Marie pro sólistku  Simonu Šaturovou, chvála na českotřebovské publikum a kulturní úroveň našeho města, přehled dalších hudebních akcí, které v České Třebové pořádáme a které se staly zdejší tradicí a navíc i  představení dirigenta koncertu a hodnocení hudební tradice rodiny Preislerů, o které sice ve Třebové víme, ale velmi nás potěší, jsme-li na takovou skutečnost upozornění "z vnějšího hudebního světa". Na stejné téma hovořil  při slavnostním setkání interpretů koncertu ředitel festivalu Smetanova Litomyšl Jan Pikna a myslím, že mluvil z duše všech zasvěcených Třebováků, kteří byli přítomni.
Třebováci František Preisler st. a ml. byli také jedněmi z hlavních hlavních aktérů úspěšného koncertního provedení rockové opery Jesus Christ Superstar v samotném závěru festivalu 2006 se všemi jeho hvězdami.  (mm)
 
Fotografie z českotřebovského koncertu v kostele sv. Jakuba 18. června 2006 a ze setkání dirigenta Františka Preislera  jun. se skladatelem Zdeňkem Pololáníkem  před hotrelem Korado.