K legionářským reliéfům v areálu rotundy sv. Kateřiny
 
Kamenné desky, v současnosti osazené na ohradní zdi areálu Kostelíčka, představují originální práce, které vznikly před rokem (nebo roku) 1928 na objednávku panického hasičského sboru jako součást výzdoby pomníku T. G. Masaryka (dnes v parčíku před krytým bazénem v blízkosti budovy Tesco).
 
Tento Legionářský cyklus zachycuje loučení legionáře s rodinou, vítání legionáře jako hrdiny, smrt legionáře na bojišti a marné čekání rodiny na návrat otce – legionáře. Autor skulptur v mně známých pramenech nefiguruje.  S vysokou pravděpodobností ho ale můžeme spatřovat v českotřebovském sochaři a kameníkovi Františku Voclovi (1883-1955). Tuto atribuci podporuje nejen Voclova účast na jiných zakázkách ve městě (pomník Miroslava Tyrše před gymnáziem, sv. Václav a sv. Josef s Ježíškem u farního kostela) i mimo něj (pomník padlým v 1. sv. válce ve Zhoři a Přívratu), která dokládá,  že byl vyhledávaným tvůrcem.  Voclovo autorství podporuje rovněž stylová analýza a srovnání reliéfů s jinými sochařovými pracemi. (viz článek autorky těchto řádků  Ten, který udržuje život, čili několik poznámek o dvou českotřebovských sochařích, in: 1. ročenka Městského muzea Česká Třebová, Česká Třebová 2004, s. 93-105).
 
Začátkem devadesátých let, v souvislosti s opravou parnického Masarykova pomníku, byly reliéfy nejprve dočasně umístěny v areálu rotundy. Později se objevila myšlenka vytvořit v těchto prostorách jakési lapidárium, patrně proto byly reliéfy napevno osazeny do ohradní zdi a na původní místo se dostaly kopie. Jak ale víme,  lapidárium se nakonec nekonalo. Je otázka, zdali to tak není lepší.
 
Ludmila Kesselgruberová,  Městské muzeum Česká Třebová
 
Snímky současného stavu kamenných desek  ve zdi starého hřbitova u rotundy sv. Kateřiny  

 
Snímky identických reliéfů - dokonalých kopií na Masarykově památníku na Parníku (odhaleném 9.9. 1928)                

 
Památník na parníku prodělal  smutné i slavnostní epizody. Slavnostně byl odhalen, slavnostně byla dvakrát na památník znovuinstalována busta T.G.M akademického sochaře Třísky (v r. 1968 a 1990) zatímco jejich odstranění probíhalo tajně v noci....

              Současný stav památníku                                                                  odhalení památníku 9.9. 1928

                Znovuodhalení busty T.G.M. v roce 1968                                     Další znovuodhalení busty T.G.M. 7.3. 1990