Českotřebovský deník 196/2016 (3/8) 
Svaz důchodců České republiky
uspořádal  dne 20. 7. 2016
III. Mezinárodní sportovní hry seniorů.
Tentokrát se odehrávaly na Policejní akademii v Praze.

Celkem se her zúčastnilo na dvě stovky soutěžících. Vedle družstev SDČR i hosté ze Slovenska. Konkrétně krajské organizace Jednoty důchodců na Slovensku ze Žiliny a z Košic. Zahájení her se zúčastnila ministryně práce s sociálních věcí paní Mgr. Michaela Marksová. S úvodním slovem vystoupili také rektor policejní akademie Josef Salač, hosté ze Slovenska a předseda RSČR Dr. Pernes. Hry, ve dni zalitém sluncem, proběhly s precizní organizací a disciplínou. Pardubický kraj se umístil na 18. místě. Za naši místní organizaci byly vyslány dvě členky z toho jedna získala stříbrnou medaili v jízdě s tůčkem.
Gratulujeme MK
 
Turistický portál Pardubického kraje trhl rekord v návštěvnosti

V měsíci červenci pokořil oficiální turistický portál Pardubického kraje www.vychodnicechy.info historický milník, a to když zaznamenal přesně 55 801 návštěv (48 136 uživatelů), zároveň zobrazil 128 822 stránek s průběrnou dobou trvání návštěvy 1:50 minut.
Na tomto stavu má podíl mnoho rozvojových aktivit, které jsou na portálu průběžně realizovány, ať už Pardubickým krajem nebo Destinační společností Východní Čechy prostřednictvím dotací poskytnutých Regionálním operačním programem NUTS II Severovýchod. „Díky těmto dotacím se nám podařilo zrealizovat množství rozvojových aktivit, které turistický portál Pardubického kraje vynesly v porovnání s ostatními regionálními portály na špici v uživatelské přívětivosti a použitelnosti,“ uvedl René Živný, radní Pardubického kraje zodpovědný za cestovní ruch, sport a informatiku. 
Obsah portálu, který provozuje Pardubický kraj, je pravidelně aktualizován a doplňován poskytovateli služeb v oblasti cestovního ruchu a turistickými informačními centry. „Jejich podíl na současném stavu portálu je nezpochybnitelný. Především jim patří velký dík za každodenní vkládání příspěvků, kontrolu správnosti údajů i systematickou propagaci turistického portálu,“ doplnil. 
Turistický portál Pardubického kraje funguje celkem v devíti plnohodnotných jazykových mutacích a oslovuje tak velmi širokou veřejnost nejen u nás, ale i v zahraničí. Svoji nabídku cílí na návštěvníky prostřednictvím webových stránek, v rámci sociální sítě Facebook a také prostřednictvím mobilní webové aplikace m.vychodni-cechy.info. Za svoji historii získal turistický portál rovněž několik ocenění, a to jak od laické, tak i odborné veřejnosti. „Je vidět, že lidé pohybující se v cestovním ruchu oceňují způsob, jakým vytváříme informační systém na turistickém portálu. Myslím si, že poskytuje návštěvníkům velmi dobré uživatelské prostředí a že se jeho vliv bude postupně zvyšovat,“ konstatoval radní Živný.
I v blízké budoucnosti se budeme zaměřovat jak na zkvalitňování funkcionalit turistického portálu, tak i na jeho propagaci pomocí marketingových kampaní. Nově je oficiální turistický portál Pardubického kraje propagován například skrze vysílání reklamních sponzorských odkazů před cestovatelskými pořady na regionální televizní stanici V1,“ podotkl René Živný.
Pardubický kraj trápí nedostatek řidičů autobusů a není sám…

Nejen Pardubický kraj se dlouhodobě potýká s nedostatkem řidičů autobusů, které obsluhují objednávané regionální spoje. Ačkoliv se kraj snaží dlouhodobě tuto záležitost řešit nejen s dopravci, ale také s centrálními orgány, zdá se celá situace i nadále těžko řešitelná.
„V současné době chybí v celé republice 10 až 15 tisíc řidičů, což je obrovské číslo, které se zákonitě musí na dopravní obslužnosti projevit. Jedním z problémů, který současnou situaci způsobil, byla krajně nepovedená optimalizace veřejné dopravy společností OREDO v roce 2011. Zatímco před tímto krokem objednával kraj 14,3 milionu autobusových kilometrů, po optimalizaci to bylo 21 milionů. V současné době jsme pod hranicí 16 milionů kilometrů, avšak stále vysoko nad původní hranicí,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek. „Bohužel se nám tak kvůli požadavkům obcí stává, že řidiči jezdí na málo vytížených linkách a poté scházejí na linkách dopravujících děti do školy nebo pracovníky do zaměstnání. Pokud nedojde k rychlé změně, může mít současná situace společně se zvyšujícím se věkovým průměrem současných řidičů následky v celé republice,“ sdělil náměstek Jaromír Dušek.
Ten také připomněl problematické získávání nových řidičů a odměňování stávajících. „Již v minulosti jsme jednali s dopravci, aby finance ušetřené zlevněním pohonných hmot přesunuli primárně do mzdové složky stávajících řidičů a tím také lákali nové potenciální zaměstnance. Kromě finančního ohodnocení vidím jako odrazující také nároky na časové zatížení včetně vysoké zodpovědnosti za cestující, což je pro mnoho uchazečů o zaměstnání nepřijatelné. Bohužel situace je obdobná jako v celé řadě profesí, jelikož v některých oblastech kraje je při odečtení skupiny obyvatel, která o práci nejeví zájem, nezaměstnanost téměř nulová,“ dodal náměstek Jaromír Dušek. Problematika nedostatku řidičů a jejich odměňování byla opakovaně řešena také na jednání Asociace krajů České republiky a následně s příslušnými gesčními ministry.
 
Krajská delegace jednala na Ukrajině o pracovních silách či spolupráci mezi školami

Delegace Pardubického kraje pod vedením radní pro investice a majetek Ludmily Navrátilové se minulý týden zúčastnila zahraniční cesty do Zakarpatské oblasti na Ukrajině. Na jednáních se zástupci místních samospráv a s představiteli firem z oblasti energetiky a infrastruktury se hovořilo o pracovních silách, spolupráci mezi školami nebo o činnosti Energeticko-technického inovačního klastru (ETIK).
„Hledali jsme například možnosti, jak by mohli ukrajinští pracovníci dočasně pomoci v našem regionu s profesemi, o které je momentálně nedostatečný zájem. V podobném duchu jsme projednávali také možnou spolupráci odborných učilišť, díky které by studenti z Ukrajiny získávali zkušenosti na našich školách,“ uvedla radní Navrátilová. „Snažíme se také prohloubit zájem o české reálie a především jazyk. Tomu by mohlo napomoci rozšíření výuky češtiny na školách či zajištění vyučujícího pro předmět bohemistiky na zdejší univerzitě,“ dodala Navrátilová.
Jednalo se také o případné spolupráci mezi univerzitami. Na té pardubické totiž funguje poměrně vzácná fakulta restaurování a právě zkušenosti z této oblasti by se velmi hodily i na Ukrajině, která má celou řadu pozoruhodných památek. Krajská delegace rovněž prezentovala činnost Energeticko-technického inovačního klastru, jenž v Pardubickém kraji již po tři roky sdružuje subjekty, které jsou aktivní v zavádění inovačních řešení.
 
Historické vlaky na Králicku znovu lákají turisty

Pardubice (3. 8. 2015) – Od 2. července vyráží každou sobotu historická vlaková souprava z České Třebové do Červeného Potoka a zpět. Za první měsíc provozu vyzkoušelo tuto turistickou atrakci téměř 1 400 cestujících, kteří se svezli osobními vagony zvanými Rybák, taženými prvorepublikovými parními lokomotivami, nebo motorovým vozem Krokodýl z 60. let. Tuto sobotu 6. srpna vyrazí na trať parní lokomotiva Velký Bejček.
„Zájem cestujících je znovu skutečně velký a dokazuje nám, že podobná turistická atrakce má v našem kraji své uplatnění, jelikož v okolí jednotlivých zastávek se nachází celá řada turisticky atraktivních lokalit. Kvůli možnosti prohlédnout si je bez zbytečného stresu jsme prodloužili dobu čekání vlaku v konečné stanici Červený Potok tak, aby se cestující mohli stejnou soupravou vrátit do své cílové destinace. Tento krok se ukazuje jako dobrá volba, jelikož je to patrné na počtu cestujících, kteří se vlakem z Králicka vrací,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Pravidelné jízdy historických lokomotiv pokračují celé léto až do 17. září. Na trati z České Třebové do Červeného Potoka a zpět se každý týden střídají parní lokomotivy Velký Bejček (jede 6. srpna, 3., 10. a 17. září) a Ušatá (jede 20. srpna, kdy se koná akce Cihelna) s motorovým vozem typu Krokodýl (jede 13. a 27. srpna). Podrobnosti jsou k dispozici na internetových stránkách www.pardubickykraj.cz/historicke-vlaky.