Velký fotbalový turnaj mládeže  v roce 1963
Turnaj týmů ulic, městských čtvrtí
 
Na tuto událost mnozí hráči tehdejších týmu českotřebovských městských čtvrtí dodnes vzpomínají, i když jim přibylo od této doby více než 50 let. Hlavním organizátorem turnaje byl známý a populární českotřebovský sportovec, funkcionář a rozhodčí Zdeněk Vrba, který také uchoval ve svém archivu bohatou fotografickou dokumentaci. Zdeněk Vrba vzpomíná: "Turnaje se zúčastnilo 13 fotbalových družstev z českotřebovských "uličních výborů"  a také z okolních vesnic, např. ze Semanína, celkem na 300 žáků ne zcela jednotného věku, byli mezi nimi starší i mladší, větší či menší, spojovala je láska ke hře s balonem.  Turnaj se hrál na velkém škvárovém hřišti  na Farářství, které pomalu dosluhovalo. Hrálo se  systémem středa - sobota po celé tři měsíce.  Aby vše bylo ve stylu fair play, tak Zdeněk Vrba s kolegy vyškolil z tehdejšího Odborného učiliště železničního 13 nových rozhodčích. Zde pomohl Josef Zeman - Švýcar (byl zde ve funkci vychovatele) - člověk fotbalu nakloněný, vedl nakonec spoustu let také fotbalovou kroniku. Někteří takto získaní a vyškolení rozhodčí zůstali dále fotbalu věrni a setkával jsem se s nimi na zelených trávnících po celém našem okrese. Dalším nezištným pomocníkem, kterého jsem získal pro myšlenku podpory mládežnického fotbalu byl Václav Dostál. I ten vykonal v dalších letech pro českotřebovský fotbal obrovský kus práce."
Každé družstvo mělo svého vedoucího, často z řad tehdejších fotbalistů nebo funkcionářů, který pak často také zastával při zápasech funkci pomezního rozhodčího. Muselo zajistit  také nějakého "sponzora", neboť i zde byl třeba vklad, ovšem v řádu desetikorun na celý turnaj. Všichni všechno dělali zadarmo, pouze bylo třeba zajistit nějaký materiál, např. upravit a nalajnovat hřiště. Patronát nad tím měla z části i T.J. Lokomotiva a "město Česká Třebová", ovšem v rámci tehdejších možností, které si mnozí dnes ani nedovedou představit.  A tak nebyly dresy se jmény sponzorů, musela stačit trička a trenýrky, často ani ne zcela stejné barvy.
Zahájení turnaje bylo velmi slavnostní, odehrávalo se  na hřišti na Farářství. Nástup všech 13 družstev zajistil  ředitel turnaje Zdeněk Vrba a podal o tom hlášení tehdejšímu předsedovi MěNV J. Rolečkovi a předsedovi TJ. Lokomotiva J. Demelovi, za sportovce složil sbil fair play hráč Honl. Po tříměsíčním klání se vítězem turnaje se stalo družstvo "Farářství", pořadí dalších se bohužel nezachovalo. Z fotografií můžeme rozpoznat účast týmů Semanína,  dále hrál např. tým Dukelská,  SK Felixova, Javorka, Křib  a další. 
Závěr turnaje se odehrál již na trávě - na dokončeném stadionu Na Skalce. Zde se po finálovém utkání rozdávaly skromné ceny, pohár pro vítěze či plakety pro další týmy a jednotlivce, k tomu jako věcné ceny  fotbalové míče. Plakety z turnaje zdobily ještě dlouho klubovnu fotbalového oddílu TJ Lokomotiva. Na dobovém snímku ze závěru tohoto turnaje najdeme tehdejší fotbalové funkcionáře TJ Lokomotiva: Vrba - Dostál - Köller - Sklenář - Voltner, Bača, Grund (odleva doprava).
Připomeňme, že týmy hrály zcela běžně na celé ploše velkého fotbalového hřiště, nebyly žádné malé branky, žádná "malá kopaná". Od turnaje do dneška uplynulo  56 let, žákům na fotografiích bude dnes kolem sedmdesátky. Přesto se možná někteří na fotografiích poznají. Byla to velká událost a významná kapitola v dějinách českotřebovského fotbalu, škoda, že nedostala na stránky publikace Jiřího Páska, která vyšla v roce 2008 ve 100. výročí fotbalu v České Třebové, ani není zaznamenána ve fotbalové kronice.  Škoda také to, že se takový turnaj potom již nepodařilo zopakovat. V dnešní době už nemáme uliční ani pozdější občanské výbory, dnes je zájem mládeže rozdělen do více sportů, téměř každý mladý sportovec je někde "registrován",  více se dbá na věkové rozdělení hráčů, samozřejmostí je lepší vybavení. Zorganizovaní akce bylo tak bylo problematičtější než před 53 lety. A vůbec: našlo by se 300 žáků  a potřebný počet organizátorů pro takový turnaj neregistrovaných dětí v dnešní době? 
 
Dodatek Ing. Františka Šťourače, přímého účastníka turnaje, hráče tehdejší RH Křib                                                     

Zdeněk Vrba byl vedoucím uvedeného turnaje, který měl tehdy daleko delší předehru. Protože jsem byl přímým účastníkem turnaje (hrál jsem tehdy za RH Křib) mám vlastní vzpomínky. Bylo to v době, kdy českotřebovská kopaná byla skutečně na výši. 
V roce 1962 se soustředilo hodně kluků, kteří měli čas a hlavně chuť hrát fotbal. První, kdo vytvořil mužstvo byli kluci Fialovi, jejich tým měl název SK Felixova. Na tzv. Hrdličáku, plácku vedle kina Svět (dnes parkoviště) se začaly se hrát zápasy s dalšími podobně vzniklými družstvy, samozřejmě v improvizovaných podmínkách. Později přibývala družstva z okolních čtvrtí. Mám dojem, že si této aktivity všiml někdo z vedení města, či fotbalového oddílu Lokomotivy.  Tak byl na rok 1963 byl vyhlášen zmíněný turnaj, jehož vedoucím byl Zdeněk Vrba. Proto, aby byla zajištěna dobrá úroveň, dostala většina hráčů Lokomotivy úkol, aby trénovali mužstva v jednotlivých čtvrtích. Náš tým RH Křib, později mužstvo, trénoval Láďa  Andrt, p. Knížek trénoval  SK Vinohrady, pan učitel Štarman trénoval mužstvo  ZDŠ Fučíkova atd. Všechno si už nepamatuji, jenom to, že jsme měli azurová trika a červené trenýrky. Také to, že boje na škváře byly opravdu lité.  Výsledné dva finálové zápasy  o první čtyři místa se odehrávaly již na trávě na Skalce. O třetí místo hrála naše RH Křib s SK Vinohrady. SK Vinohrady byl tehdy lepší a vyhrál a obsadil bronzovou příčku v turnaji.
O celé akci se vedly záznamy a byly pořizovány fotografie. Určitě vznikla také kronika a do ní byly vlepeny fotografie mužstev. Otázkou je, kde tato kronika je, kde zůstala. Snažil jsem získat vyjádření současného kronikáře FK Jiřího Páska, ale nebyl jsem úspěšný.  Jak jsem se dozvěděl, tak vedl fotbalovou kroniku až od roku 1982. věřím, že se však kronika turnaje neztratila a že se zase najde. 
Závěrem turnaje bylo dohodnuto, že další takový turnaj bude v následujícím roce, ale …? Bylo nám patnáct +-2 a rozběhli jsme se do škol čin učilišť a už asi nebyl zájem....   František Štourač