Českotřebovský deník 229/2016  (7/9) 
Barevný den s odpady 20.9.2016 9-15 hodin Staré náměstí

Atraktivní show, která zábavnou a moderní formou propaguje smysl a důležitost třídění odpadů. Velké originální a zábavné atrakce.
- Propagační přívěs EKO-KOM
- Výstava Tonda Obal
- ODPADOVÉ RISKUJ – vědomostní soutěž o ceny pro dospělé a děti
- WIPE OUT – originální atrakce ve stylu čtyř barevných kontejnerů (jediné v ČR)
- RODEO LÁHEV V KONTEJNERU - divoká láhev v zeleném kontejneru (jediné v ČR)
- POPELÁŘSKÉ AUTO - skákací hrad pro nejmenší (jediné v ČR)
- Skákací hrad pro děti ve tvaru varné konvice
- ELEKTRIX – zábavná pohybová hra pro děti i dospělé s motivem elektra.
 
Chůva jako personální podpora MŠ

Střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí nabízí vzdělání v akreditovaném kvalifikačním kurzu:
CHŮVA PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
160 hodin – Akreditace MŠMT – 2075/2016-1/82
Termín kurzu: 10. 10. – 16. 12. 2016
Cena kurzu: 8500,- Kč. Cena kurzu je včetně vzdělávacích materiálů.
Kvalifikační kurz připravuje jednotlivce na zkoušku z profesní kvalifikace Chůva. Tato zkouška opravňuje absolventy k získání vázané živnosti (dle zákona č. 179/2006 Sb.) Absolventi mohou pracovat v rodinách jako profesionální chůva, najdou uplatnění jako chůva pečující o děti v dětských skupinách nebo v předškolních zařízeních.
Díky výzvě Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (šablony) je možné získat dotaci na podporu personálního obsazení v mateřských školách. Jednou z profesí, na kterou může být dotace na mzdu mateřské škole poskytnuta, je také chůva. Chůva má zajistit dočasnou personální podporu předškolním pedagogům integrujícím do dětského kolektivu dvouleté děti.
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/vyzva_sablony_I/Prehled_sablon_avizo_na_web.pdf
V případě dalších dotazů kontaktujte: Mgr. Lenku Podzimkovou, ředitelku školy a garanta kurzu.
E-mail: podzimkova@szsuo.cz Telefonicky: 739 257 903 - Mgr. Podzimková, 465521292 – kancelář školy
Bezpečnostní služba příjme nové zaměstnance na pozici strážný/á pro lokalitu Česká Třebová.
Nabízíme možnost ubytování, zálohy na mzdu. Nástup možný ihned.
Telefon 724 596 551 email: asistentka@discr.cz
 

Rodinných oslav se změna nočního klidu netýká


Řada akcí, které se nedají předvídat, se koná i po 22.00 hodině. Dosud výjimky z dodržování nočního klidu (v době od 22:00 do 6:00 h) povolovala rada města či obce. Od října však tuto kompetenci mít nebude a po dobu nočního klidu by se tak měly konat pouze akce uvedené v obecně závazné vyhlášce (OZV).
Jak situaci řešit, aby se zachoval zdravý rozum a lidé, kteří se chtějí bavit i v pozdějším čase na veřejných akcích, se nemuseli posílat domů? Potřebnou metodiku připravilo Ministerstvo vnitra (MV). To také říká, že rodinných oslav se daná věc nikdy netýkala a týkat nebude. Takové události se hlásit nikam předem nemusí a muset nebudou.
Metodika a související vzor Ministerstva vnitra má lépe popsat akce, které bude potřeba v obecně závazné vyhlášce v kontextu s výjimkami z nočního klidu uvádět. Tedy události předvídatelné i nahodilejšího charakteru - například koncerty, setkání s rodákem, který získal významné ocenění apod. Termín konání nahodilejších akcí by se měl podle resortu nově oznamovat 5 dnů dopředu (dříve se jednalo o 15 dnů), a to na úřední desce a internetu obce či města. „Je třeba najít takové řešení, které bude v souladu s nálezem Ústavního soudu. Mezi akce dané do vyhlášky by měly patřit například národní soutěže či různá mistrovství. Zjednodušeně události „nadmístního“ charakteru. Nelze totiž předvídat, kdo vyhraje a je logické, že pokud se tak stane, lidé budou chtít slavit i po desáté hodině večer,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl. Ministerstvo vnitra situaci, která souvisí s nočním klidem v obcích, analyzovalo. Z průzkumu vyplynulo, že povolování výjimek se týkalo asi 200 obcí ročně a nikdy se nejednalo o rodinné oslavy. Dané věci se týkalo také poslední jednání vedení Svazu měst a obcí ČR s ministrem vnitra. Vzor obecně závazné vyhlášky je už podle resortu hotový stejně jako metodika
Zdroj: Svaz měst a obcí
 
Na kole pod mírným vlivem bez pokuty

Pokutu za jízdu na kole pod vyšším vlivem alkoholu novela zachovává, snižuje ji ale ze současných 2500 až 20.000 korun na nejvýše 500 korun. Cyklisté na místních komunikacích by podle Senátu neměli být pokutováni za jízdu po mírným vlivem alkoholu. Neměli by být trestáni za to, že si před jízdou dali pár piv nebo skleniček vína. Počítá s tím senátorská novela, jejíž návrh dnes horní komora nejtěsnější většinou schválila.  Zrušení nulové tolerance k alkoholu za řídítky kol však odmítá ministerstvo dopravy. Rozhodne o něm ale Sněmovna, v níž se podobné úpravy zatím prosadit nepodařilo. Zdroj: Senát ČR
Cestu tisku č. 838 legislativním procesem můžete sledovat zde.

PRODÁM  vzrostlé sazenice rychlerostoucího japonského topolu

vhodné pro pěstování na rychlou dřevní hmotu nebo na živý plot.

Cena 20 Kč na sazenici.  Petr Mašek Rybník 159  Telefon 731 386 787

Novela zákona o evidenci obyvatel a údaje na občance

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů vláda schválila se změnami. Z výsledků jednání vlády dne 31. 8. 2016 vybíráme:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. čj. 793/16 - bod 4 schůze vlády 24.8.2016 - Vláda návrh schválila se změnami, ten míří do Sněmovny.
Podle návrhu by měli lidé s trvalým bydlištěm na obecních úřadech tento údaj vyznačen v občanském průkazu. Loni bylo na úřadech přihlášeno 381.000 občanů, podle ministerstva vnitra přitom je v Česku kolem 70.000 bezdomovců.
Nabízím k pronájmu garsonku v RD  v centru města.
Bližší info na telefonu 608 517 681.                               
10. ročník soutěže MLS Pardubického kraje vyhlášen

Regionální potraviny tu bojovaly o přízeň veřejnosti i odborné komise. Po náročném rozhodování byli vyhlášeni čtyři vítězové, jejichž výrobci převzali ceny od radního Pardubického kraje Václava Kroutila a zástupců společnosti AGROVENKOV Václava Koblížka a Vladimíra Šabaty. Přehled vítězů spotřebitelské soutěže:

 

Vítěz v kategorii mlýnské, pekárenské a cukrářské výrobky:
Kvasový bochník cibulový – výrobce Tomáš Kroulík (Naše dobrá pekárna)
 
Vítěz v kategorii mléko a mléčné výrobky:
Tradiční pomazánkové JALAPEŇO 150g  – výrobce Choceňská mlékárna, s.r.o.
 
Vítěz v kategorii maso a masné výrobky:
Uzené hovězí RUMP STEAK – výrobce Josef Morávek,řeznictví a uzenářství
 
Vítěz v kategorii výrobky z medu a ostatní:
Maková náplň 250g – výrobce Labeta, a.s.
 
39. výzva OPŽP – energetické úspory a lepší využití obnovitelných zdrojů energie

Tato výzva se zaměřuje na projekty energetických úspor veřejných budov, a to realizací celkových nebo dílčích energeticky úsporných renovací a také zvýšením využití obnovitelných zdrojů energie včetně projektů využívajících takzvané energetické služby se zárukou (EPC). Podporu mohou získat majitelé veřejných budov na území celé České republiky. Dotace z EU prostředků v celkové výši 3 mld. korun jsou určeny konkrétně na zateplení obvodového pláště budovy, výměnu a renovaci otvorových výplní, realizaci opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí. Podpořeny budou i projekty nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, projekty na výměnu zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW a projekty na využívání obnovitelných zdrojů energie. Zájemci o dotace mohou své žádosti podávat do 20. prosince letošního roku. Žadatelé, kteří podají svou žádost v rámci 39. výzvy, mohou současně čerpat zvýhodněné půjčky od Státního fondu životního prostředí, na které Fond vyčlenil půl miliardy korun.
 
Vybrané údaje o bydlení a senioři

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svých webových stránkách publikaci zpracovanou odborem politiky bydlení „Vybrané údaje o bydlení 2015 (srpen 2016). Materiál obsahuje aktuální údaje týkající se problematiky bydlení, a to včetně mezinárodního srovnání. Zvláštní pozornost je v tomto roce věnována kontextu bydlení seniorů (viz kapitola 1.3). Důvodem je skutečnost, že stárnutí populace a problematika bydlení seniorů se stává čím dál aktuálnějším tématem, a to zejména západního civilizačního okruhu.
Publikace Bytová politika a podpory bydlení v roce 2015 nabízí údaje o poskytovaných podporách v oblasti bydlení, a to nejen z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení, ale také Ministerstva financí (stavební spoření) a Ministerstva práce a sociálních věcí (sociální dávky na bydlení). Současně podává přehled o celkovém objemu výdajů státu na bydlení a jeho struktuře podle jednotlivých resortů. Získaná data slouží Ministerstvu pro místní rozvoj jako jeden z podkladů pro jeho analytickou a koncepční práci a současně umožňují informování odborné veřejnosti.
 Podpory Ministerstva pro místní rozvoj

V oblasti bydlení byly v roce 2015 poskytnuty z rozpočtu Odboru politiky bydlení MMR finanční prostředky na tyto programy: >>> Podpora regenerace panelových sídlišť – podle nařízení vlády č. 494/2000 Sb.,
>>> Podpora výstavby technické infrastruktury,
>>> Podpora výstavby podporovaných bytů,
>>> Podpora oprav olověných domovních rozvodů.
Vedle pokračující podpory nové bytové výstavby je prioritou péče o existující bytový fond a odstranění jeho neefektivního využívání. Výrazněji jsou podporovány skupiny obyvatelstva, které jsou znevýhodněny v přístupu k adekvátnímu bydlení nejen nízkou příjmovou úrovní, ale i svým zdravotním stavem, věkem či sociálním handicapem apod.
 Podpora výstavby podporovaných bytů Účelem podpory výstavby obecních nájemních bytů se sociálním určením (tj. sociálních bytů) je pomoc osobám, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z věku, zdravotního stavu nebo sociálních okolností jejich života. Program má dva dotační tituly: 1. pečovatelský byt pro osoby se zvláštními potřebami v oblasti bydlení z důvodů zdravotních či z důvodu pokročilého věku, 2. vstupní byt pro osoby, které i při využití všech stávajících nástrojů sociální a bytové politiky nemají přístup k bydlení, přičemž jsou schopné samostatného života, zejména z hlediska plnění povinností vyplývajících z nájemního vztahu. 3. Komunitní dům seniorů (KoDuS) pro osoby starší 60 let k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění komunitního způsobu života na principu sousedské výpomoci s důrazem na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého jedince. Příjemcem dotace je právnická osoba. Výše dotace na výstavbu jedné bytové jednotky je u pečovatelského bytu 600 tisíc Kč, u vstupního bytu 550 tisíc Kč. Vstupní byt může vzniknout i koupí, v tomto případě výše dotace činí maximálně 400 tisíc Kč. Podpora je poskytována ze státního rozpočtu podle pravidla „de minimis“, tzn., že součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli podle pravidla „de minimis“ nesmí v kterémkoliv tříletém období přesáhnout mezní hodnotu v Kč odpovídající 200 000 EUR.
8,5 miliard na udržitelné formy dopravy, ale jen pro velká města

Nové přestupní terminály, záchytná parkoviště nebo například pořízení nízkoemisních vozidel pro veřejnou dopravu.  Nové výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Jsou zaměřené na zvýšení podílu udržitelných forem dopravy v nejvýznamnějších městských aglomeracích v České republice. První výzva je určena pro projekty, které spadají pod integrované územní investice (ITI), a je pro ni připraveno téměř 6 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Na druhou výzvu pro projekty Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) je vyhrazeno více než 2,5 miliard Kč z EFRR.  
Ve výzvách bude možné podpořit následující aktivity:
  • výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů;
  • zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu;
  • pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu;
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty
Integrované územní investice představují nástroj pro zajištění udržitelného městského rozvoje, který se bude realizovat v největších metropolitních oblastech celostátního významu včetně jejich funkčního zázemí – Pražská, Brněnská a Plzeňská metropolitní oblast a Hradecko-pardubická, Olomoucká, Ostravská a Ústecko-chomutovská aglomerace.
 
Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) představují nástroj pro zajištění udržitelného městského rozvoje, který se bude realizovat v Českých Budějovicích, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci – Jablonci nad Nisou, Mladé Boleslavi a Zlíně a ve funkčním zázemí těchto měst. Integrované projekty IPRÚ musí být v souladu se schválenou integrovanou strategií IPRÚ a slouží k naplnění cílů v ní stanovených.
 Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj.   Hodnocení:  tento dotační titul patří jen pro velká města a jejich zázemí.
 

Začala oficiální distribuce cigaret s odstrašujícími obrázky, mají odradit 2% potenciálních kuřáků

Počínaje dneškem začala oficiální distribuce krabiček cigaret s odstrašujícími obrázky. Staré zásoby mohou prodejci prodávat ještě 3 měsíce až do 7. prosince.  
Nejohroženější skupinou potenciálních kuřáků jsou děti. Ty české začínají kouřit už v 9,5 letech a je to skupina, která je nejsnáze ovlivnitelná reklamou. Závislost vzniklá v tomto věku rychleji než u starší populace a podepisuje se na zdravotním stavu kuřáka radikálněji. Pokud už se někdo kuřákem stane, je úsilí potřebné pro odvyknutí kouření srovnatelná s úsilím utéci ze závislostí na heroinu. Odpudivé a dramatické obrázky na krabičkách cigaret spolu s písemným varováním o jeho škodlivosti nyní zabírají 65 procent z přední plochy krabičky. Na potencionálního kuřáka obrázek pravděpodobně silně emocionálně zapůsobí a dost možná ho i od kouření odradí, ale stávající kuřáci nejspíš své návyky nezmění.
Podobnou strategii jako stát zvolila před nedávnem i Fakultní nemocnice v Hradci Králové v rámci projektu Nekuřácká nemocnice. Zaměstnanci nemocnice mají nyní vyhrazených pouze 8 míst v rámci celého areálu, kde smějí kouřit. Na těchto místech jsou pak na popelnících nalepeny velmi podobné odpudivé fotografie jako na krabičkách. Součástí projektu je i odvykací léčba, kterou již pět měsíců nabízí poradna plicní kliniky. Prozatím funguje jeden den v týdnu, ale má již 66 klientů. „Úspěšnost léčby je 40%, což je na úrovni VFN v Praze. Na nejlepších pracovištích je přitom průměr zhruba 37%.  Úspěšnost odvykání bez odborné pomoci se přitom pohybuje jen mezi 3 – 5 %.