Bude dosud chráněný areál Křivolík obětován pochybným podnikatelským zájmům? A občané?


Patřím k rodilým Třebovákům, kteří zažili období slávy velkoryse projektovaného městského koupaliště na Křivolickém potoce. Býval to krásný letní čas, kdy jsme s kamarády z mládí závodili v plavání, trénovali skoky do vody, hráli v bazénu „na roha“, na přilehlé louce fotbal či volejbal, nebo se jen tak slunili na dece a hráli karty. I maminky s kočárky měly brouzdaliště pro dětičky, pro ty větší pak elegantní skluzavku – dosud stojící němé memento, které odolává zubu času. Škoda že postupná devastace areálu v 80tých letech vedla k ukončení provozu koupaliště.

I když už máme chvályhodně vybudovány kryté haly pro různé sportovní aktivity, včetně bazénu a další chystáme, stále citelně chybí prostorný areál k venkovní rekreaci na čerstvém vzduchu pro  nejširší veřejnost. My ho však vlastně máme, jen ho nedovedeme přivést k novému životu. A je to areál, který by si jiná města jinak vážila – východozápadní orientace se slunečním svitem od rána do večera, napájený čistou vodou Křivolického potoka, se svěžím vzduchem z blízkých lesů. Jaká zaslepenost, že se nedovedeme vrátit k osvědčeným hodnotám. A tak občané našeho města jezdí za venkovním koupáním do Litomyšle, Ústí nad Orlicí, Svitav… Jako by nemohlo být jinak.

Vždy znovu s novými volbami do městského zastupitelstva posiluji naději, že obnova Křivolického koupaliště bude KONEČNĚ zařazena do priorit politických stran usilujících o přízeň voličů. K mé předčasné radosti se tak stalo při posledních volbách v r. 2014 ve volebním programu Koalice pro Č.T., která představila projektovou ideu, jak by takový vícefunkční sportovně-rekreační areál zahrnující i přilehlé pozemky nad bývalým koupalištěm mohl vypadat. Jaký příslib! Jenže volby nevyhrála. Ale i staronový starosta z voleb vzešlý, pan Zedník, dával určitou naději, když se v předvolebním interview pro Orlický deník 6.9.2014 vyjádřil pro revitalizaci Křivolíku a vybudování lázní na pozemku bývalého koupaliště. Nic se dosud neděje a útěchou tak zůstává vědomí, že díky stávajícímu územnímu plánu, chránícímu a vyčleňujícímu zmíněné pozemky koupaliště s blízkým okolím k sportu a rekreaci, bude snad toto téma jednou z volebních priorit příští vítězné politické strany/koalice.

Nyní se však dovídám (nikoli z informačních zdrojů MÚ), že 26.9.2016 má zastupitelstvo města projednat žádost podnikatele p. Škrkoně (společnost Techplast a.s.) o směnu jím vlastněných pozemků se zbořeništěm bývalé Primony za dosud chráněné pozemky města mezi bývalým koupalištěm a průmyslovým areálem (již p. Škrkoněm vlastněným) včetně rybníčku Panamák a cenného olšového a lučního biotopu k němu přiléhajícímu. Důvodem údajně je dosavadní průmyslový areál rozšířit pro další stavební aktivity a vybudování rozsáhlého podnikového parkoviště pro auta a kamiony. To má být v těsném sousedství bazénu koupaliště. Má pak smysl uvažovat o budoucím rekreačním využití prostoru samotného koupaliště bez stávající revitalizované zóny s Panamákem? Snad jsou i představy o zasypání Panamáku. A město by “výhodně“ získalo parcely se sutinami Primony s vágní představou, že developeři časem přijdou a vyřeší nový problém města co s odpudivými ruinami - jako by přetrvávající nebezpečné ruiny budovy bývalého koupaliště nestačily. Další nadměrná expanze místního obchodního centra může mít v budoucnu spíše negativní dopady, jak ukazují zkušenosti s prázdnými předimenzovanými centry konzumu v některých pražských obvodech i dalších městech. Údajně je zvažován i další Dům s pečovatelskou službou. Neslušelo by mu to však více v sousedství školky na louce koupaliště v místě, které není zabetonováno a stresováno extrémním dopravním ruchem? Pozemky, kterých by se město výměnou zbavilo, mají pro jeho budoucí rozvoj nezastupitelnou hodnotu. Našim potomkům budou otázky životního prostředí určitě bližší a myslím, že nám neodpustí, kdybychom revitalizaci Křivolíku ukvapeným “začachrováním“ cenných pozemků definitivně pohřbili.

Chápu, že přání úspěšného podnikatele mají u vedení města velkou váhu. Nemohou však nerespektovat zájem široké veřejnosti. Čemu vlastně slouží dosud zjevná snaha občany z celého dění vyloučit, k čemu chystaná změna územního plánu? Nemají snad občané právo se k věci vyjádřit? Obchody lze stavět a bourat. Zničená příroda a její rekreační potenciál se obnovují jen velmi nesnadno a je to velmi drahé.

Záležitost má však více aspektů než rekreační, které nelze přehlédnout. Týká se ochrany přírody (výskyt chráněných rostlin a živočichů v uvedené lokalitě Panamáku), zájmů místní organizace Českého rybářského svazu, sousedící organizace zahrádkářů a především pak možného konfliktu s regulativy státní vodohospodářské politiky. Případné narušení vybudovaného systému retenčních nádrží/vodních zdrojů pro období such dotovaného z fondů MŽP a EU, by mělo být předmětem zájmu České inspekce životního prostředí či dozorových orgánů MŽP. Vláda nedávno (30.5.2016) schválila návrh opatření k omezení následků such. V první etapě chce podpořit zadržení vody v krajině – obnovovat rybníky a malé vodní nádrže, rozvíjet závlahové systémy a odbahňovat vodní nádrže (ministr Jurečka, dotace 204 milionů Kč ročně na boj proti následkům sucha). Obětujeme, zcela protichůdně, Panamák a ohrozíme znečištění vod Pivovarského rybníka a Křivolického potoka, tekoucího dosud mimo průmyslovou oblast údolí, možnými průsaky z provozů Techplastu a plánovaného parkoviště? Kolik volených zastupitelů si vezme na svědomí dát souhlas k uvedené žádosti pana Škrkoně o prapodivnou pozemkovou transakci?

Pevně věřím, že se nakonec ukáže, že českotřebovská radnice občanům naslouchá a slouží, ne direktivně vládne.

RNDr. Jindřich Volc, CSc.