Křivolík chceme zachovat jako přírodní oblast

pro sport a rekreaci 


 Otevřený dopis zastupitelům města

Údolí Křivolíku vnímá již několik generací Českotřebováků jako prostor se zachovanými přírodními hodnotami a velkým rekreačním potenciálem, který je třeba chránit před znehodnocením. Za předchozího režimu byla bohužel část této lokality nezodpovědně narušena; podstatná část však zůstává nedotčena. Je to areál, kterého by si jiná města velmi vážila – východozápadní orientace se slunečním svitem od rána do večera, napájený čistou vodou Křivolického potoka, se svěžím vzduchem z blízkých lesů. Má jen těžko vyčíslitelnou hodnotu, která s časem poroste, určitě i v souvislosti s prokazatelně probíhajícími klimatickými změnami.  Tato oblast je nyní chráněna platným územním plánem města jako rozvojové území pro sport a rekreaci.  Nelze přehlédnout i další  aspekty  - výskyt chráněných rostlin a živočichů, plné využívání lokality místní organizací Českého rybářského svazu, relaxační zóna pro širokou obec sousedících zahrádkářů a zejména pak  funkční systém retenčních nádrží/vodních zdrojů významný jak pro období sucha, tak  pro ochranu města před povodněmi při náhlých přívalových deštích, vybudovaný ne tak dávno z fondů MŽP a EU.

Podle dostupných informací má nyní na základě žádosti místního podnikatele zastupitelstvo města projednávat záměr výměny některých pozemků včetně rybníčka Panamák z této vzácně situované lokality za pozemky v části opuštěného průmyslového areálu bývalé Primony. Jsme přesvědčeni, že tento návrh směny může být výhodný jen pro podnikatele, který potřebuje dále rozšiřovat své prostory pro podnikání, ale je nevýhodný pro město Česká Třebová a jeho obyvatele,  odporuje urbanistickým zásadám jmenovaným v územním plánu města a může vést ke konečné devastaci celého Křivolíku, který se postupně stane pro město bezcenným a problémovým územím. Proto je třeba zachovat celou plochu nadále v majetku města a nedovolit její rozdělení. Proč by bylo jinak třeba schvalovat územní plán a stanovovat zde zásady průmyslového rozvoje? Budoucí obnova vlastního prostoru bývalého koupaliště k rekreačním účelům nemůže být smysluplná bez uchování předmětného již dříve revitalizovaného území jako klidové zóny odstiňující výše položený průmyslový objekt, t.č. Techplastu a.s. Zatímco dnes lze připravovat rozvoj a další obnovu ohroženého areálu, budeme se po případném akceptování návrhu bez možnosti ovlivnění jen divit, co všechno zde bude možné. Přírodní a rekreační hodnoty Křivolíku sem už potom nikdo nevrátí.

Domníváme se, že navržená směna pozemků se dotýká všech občanů města. Nedovedeme si představit, že by se měl tento záměr uskutečnit bez jejich souhlasu např. v místním referendu. Žádáme o dodržení platného územního plánu a nepřistoupení na požadavek směny pozemků. Oblast s nevyčíslitelnými přírodními a rekreačními hodnotami nelze beztrestně k obětovat expanzivním podnikatelským zájmům ignorujícím historické závazky města vůči občanům dané územním plánem. Svůj požadavek jsme připraveni podpořit zorganizováním petice.

Věříme, že zastupitelé města budou uvedený problém projednávat se vší vážností a budou mít na mysli ztráty, které by město  akceptováním  záměru na popsanou pro občany zcela nevýhodnou směnu pozemků utrpělo.

 Podpisy

Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.,  krajinný ekolog a botanik Praha
RNDr. Romana Prausová, Ph.D. Univerzita Hradec Králové z  týmu projektanta soustavy Křivolík
Doc. RNDr. Pavla Binarová, CSc vědecký pracovník a vysokoškolský pedagog Praha
PaedDr. Hana Grundová, (ČSOP Podorlicko)
František Jandera  (MO ČRS)
Mgr. Michal Šindelář MO ČRS
Radko Vaňous hospodář MO ČRS
Josef Pakosta (ZO ČZS Křivolík)
Jiří Pop, ZO ČZS Křivolík
Pavlína Vomáčková (ČSOP Zlatá Studánka)
doc. Mgr. František Preisler
doc. Ing. Jaromír Zelenka
RNDr. Jindřich Volc, CSc., Praha a Česká Třebová
Mgr. Milan Michalski
Mgr. Milan Mikolecký 
Ing. Petr Šilar, senátor
Jiří Pásek, bývalý starosta města
Lubomír Hýbl, bývalý starosta města
František Čech, bývalý místostarosta města
Ing. Vlastimil Šplíchal
Miloslav Tesař, místopředseda MO KDU ČSL
Mgr. Bc. Iva Fikejsová
RNDr. Jaroslav Demel
Ing. Miroslav Dostálek
Martin Saifrt, předseda MO Strany zelených,
Petr Vomáčka, studánkář
Ing. Jiří Vencl, Ph.D.
Ladislav  Vraspír, předseda MS ODS
Ing. Ladislav Jindra, býv. předseda Okrašlovacího spolku
Radim Lána, býv. předseda Okrašlovacího spolku
Jaroslav Koníček
Miloslav Bednář člen městské rady KSČM
Ing. Vladimír Dušek městské rady KSČM
Petr Kulička, 
Vojtěška Vohralíková,
Iva Stolínová ,
Miroslava Červinková, 
Marie Ropková
Jaroslava a Ladislav Vondráčkovi,
Dana Svatošová,
Jaroslava Nováková
Petr Rohlík
Jarmila Korejtková
Jarmila a Milan Hruškovi

Nebylo naším cílem tvořit petici s co největším počtem podpisů podle petičního zákona. Jistě nás potěší, pokud se s obsahem dopisu ztotožníte a zabráníte tak třeba i možnému rozdělení území, které je nyní díky předchozím rozhodnutím zastupitelstev celé v městském majetku určené jistě nikoliv náhodou jako rozvojová plocha pro sport a rekreaci.

Chceme se připravit o možnosti rozvoje této lokality? Máme nějakou jinou náhradní?

Další varianta užití celé plochy k rozvoji celoroční rekreace a sportu (Barbora Šímová, TU Liberec 2010)

Více ZDE