Petice proti stavbě u rotundy sv. Kateřiny předána           

Petice spolu s 1600 podpisy a průvodním dopisem odeslali na Krajský úřad v Pardubicích a podali na podatelně MÚ v České Třebové. Na fotografii   Petr Kulička předává petici na podatelně MěÚ.
Stavba u rotundy zatím během týdne změnila podobu, bylo totiž odstraněno lešení. Letošní etapa hrubé stavby byla dokončena, okolí bylo částečně uklizeno. Ze pohledu od starého hřbitova se jedná o stavební dvůr, kterým by bylo lépe se nechlubit a očím návštěvníků rotundy jej raději nevystavovat, tedy odstínit.  Proto se staveniště obvykle izolují zástěnami, zvlášť když se nyní na staveništi nepracuje a pracovat zřejmě nebude. Navíc bylo ve vydaném a platném stavebním povolení zásobování stavby ze strany od starého hřbitova výslovně zakázáno.

Zajímavou ukázkou vývoje stavby "domku u rotundy" jsou dále uvedené fotografie Vl. Hampla pořízené dne 16. dubna t. r., kdy domek neměl žádnou střechu. To byl od města pěkný pohled na rotundu! Jsou to poslední snímky, na kterých máme celou rotundu před sebou jako na dlani....  A to tam ještě stíní zmíněná túj, která má být nyní obětována.....

A dnes.....