Obnovené křížky v Řetové                    

V sobotu 24. září 2016 se v Řetové u příležitosti obnovení dvou křížů konala i malá slavnost. V 10 hodin se sešlo na horním konci obce u Hůlků asi 50 lidí. Po krátkém seznámení pana Renčína s historií zdejšího kříže se ujala řeči paní starostka a seznámila přítomné s okolnostmi o renovaci tohoto kříže včetně úpravy jeho okolí (rekonstrukce těchto památek byla financována částečně z peněz obce, částečně z fondu Ministerstva zemědělství).  Pod starými lipami, u pěkně obnoveného kamenného kříže s opraveným nápisem a nově pozlacenou sochou Krista přibyla i nová lavička. Na závěr pan děkan M. Kolovratník po předchozí řeči, zpěvu a motlitbě kříž vysvětil.
Po krátkém zastavení a posilnění na hřišti u tělocvičny následoval přesun k druhému kříži na Pustině u silnice okolo Mandlu k Sloupnici. Sem musela dojet i mobilní technika obce, jelikož poblíž kříže byla zasazena i nová lípa, kterou bylo nutné zasypat zeminou a hlavně kvůli velikému suchu zalít. Proslovy následovaly ve stejném pořadí, došlo i vysvěcení kříže, navíc také i nově zasazené lipky. Také zde byla instalovaná, na rozdíl od prvního křížku masivní dřevěná lavice. Kříž ale mimo soklu musel být vyroben úplně nový, z trvanlivějšího světlého  pískovce, jelikož ten původní byl zcela zdevastován, bohužel neopravitelně. Původní nápis dle pamětnice na zadní části kříže je nyní umístěn na žulové desce (?) pod lucernou na jeho čelní straně. Pozlacená socha Krista údajně také pochází z původního kříže.
Každý tento křížek či socha mají svoji historii a krajina bez nich je tak nějak neúplná Je chvályhodné, že se obce o své drobné kamenné památky starají. Za to si Řetová zaslouží pochvalu a mohla by v tomto sloužit jako vzor nejedné obci.
Vomáčka Petr, vomacka.p@atlas.cz