Spolek od sv. Kateřiny a kostelíček                                       

Diskuse o přestavbě bývalého sirotčince stále neutichá, a to je dobře. Jak jinak v demokratické společnosti vyjádřit svůj názor a připomínky než nahlas a veřejně, třeba formou petice. Většina členů Spolku se rovněž svým podpisem k petici připojila.
Spolek od sv. Kateřiny sleduje, co se v blízkosti naší „spolkové“ chalupy děje. Skutečnost, že se polorozpadlý objekt bývalého sirotčince dočká rekonstrukce, je chvályhodná. Ovšem fakt, že přestavba v této podobě a v lokalitě kulturní památky byla „důrazně nedoporučena“ památkáři, tedy v dané věci odborníky, a přesto ji úřad schválil, je neuvěřitelný.
Co nás ale trápí neméně, je „zarostlé“ okolí kostelíčka – přerostlé keře, stromy, „nálety“ - a to především ze strany od města a podél cesty ke kostelíčku. Vždy před Jabkancovou poutí městská firma Eko-Bi zkrátí živý plot, aby bylo vidět učinkující, a uklidí podél cesty ke kostelíčku. Spolupráce je naprosto ukázková, což se ovšem o úřadu životního prostředí říci nedá.       
Každoroční zkrácení živého plotu nestačí, a proto jsme minulý týden navštívili úřad životního prostředí. Diskuse s úředníky je neustále ve stejném duchu: „Vše je v pořádku, okolí je čisté“, nic se prořezávat, nedejbože, kácet nebude. Žádali jsme úřednici o přítomnost na schůzi členů Spolku s možností ukázat, jak je bezprostřední okolí kostelíčka zarostlé, samozřejmě bezvýsledně. Dle jejího tvrzení je tráva posekaná, stromy prořezané a tedy vše v pořádku. Můžete si udělat obrázek sami (viz. fotografie).      
Rozumíme, že Česká Třebová není jenom Rotunda sv. Kateřiny. Pokud ale máme ve městě takovouto památku, kterou se prezentujeme i pořádáním Jabkancové pouti, měli bychom se k ní náležitě chovat. Kritizujeme zakrytí kostelíčka nově vzniklou přestavbou, ale stejnou kritiku si zaslouží i jeho postupné zarůstání. 
Za Spolek od sv. Kateřiny Jitka Hanzlíčková