Provozní doby sportovišť Česká Třebová – říjen 2016         


    
Provozovatel      
Zimní stadion Česká Třebová:
Zimní stadion probíhá se 11. Ročníku městské hokejové ligy
„O pohár starosty města“ – CHL.
Zahajující domácí zápas HC Kohouti Česká Třebová – dne 5. 10. 2016 od 18:30 hod .
 
Veřejné bruslení                 klasická časy
                                               Středa    17:00 – 18:15 hodin
                                               Sobota   15:00 – 16:15 hodin
                                               Neděle   13:00 – 14:15 hodin
 
Pozor změna                       Středa    5. 10. 2016           odpadá – zápas HC Kohouti
                                               Středa    19. 10. 2016         odpadá – zápas HC Kohouti
                                               Středa    26. 10. 2016         odpadá – zápas HC Kohouti
 
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny na webu:            http://www.zimak-trebova.cz/
 
 
 
Bike park Peklák:
Provozní doba 2 dny v týdnu (víkend) a to následovně:
Sobota                   10.00 – 18.00 hodin
Neděle                   10.00 – 18.00 hodin
 
Předpokládané ukončení letního provozu stanoven na 9. 10. 2016, ukončení bude ovšem záležet na povětrnostních podmínkách.
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny na webu:            http://www.peklak.cz/
 
Krytý plavecký bazén Česká Třebová           
Provozní doba pro veřejnost v měsíci říjnu 2016
Předpokládané zahájení provozu po odstávce je stanoveno na 17. 10. 2016, zahájení bude ovlivňovat stav plánovaných rekonstrukcí.
UKONČENÍ ODSTÁVKY BUDE ZVEŘEJNĚNO NA WEB STRÁNKÁCH KPB
 
telefon krytý bazén 465 531 060                                   mobil 734 281 024
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny na webu:            http://www.bazen-trebova.cz/
telefon solárium 734 351 310
 
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozní doby. Aktuální informace na www.ekobi.cz