Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka 2016   

Program

Pátek 1.10.   Paul Kayser (varhany, Lucembursko) - kostel  Sv. Jakuba od 19 hodin
 
Zdeněk Pololáník
Johann Caspar Kerll
Johann Sebastian Bach
Max Reger
improvizace na Pololánikovo téma 
                                            
Pátek 8.10. František Vaníček (varhany)  - kostel sv. Jakuba od 19 hodin
D. Buxtehude, J. J. Froberger, J. S. Bach,
Z. Pololáník, B. Martinu, J. Strejc          
 
Pátek 15.10. Václav Uhlíř (varhany) a Jiří Stivín (flétna)  -  Třebovice, kostel sv. Jiří od 19 hodin
G. B. Fontana, G. Ph. Telemann, J. K. Kuchař,
 C. Ph. E. Bach, A. Vivaldi,
improvizace na Pololánikovo téma  
 
22.10. Drahomira Matznerová (varhany) a Barbora Polášková (zpěv)   
Litomyšl,  klášterní kostel Nalezení sv. Kříže od 19 hodin
Johann Sebastian BACH,
Joseph HAYDN,
Johann Gotfried Walther,
Giuseppe VERDI,
Theodor DUBOIS,
Jacques Lemmens
 
29.10. studenti UHK  - kostel sv. Jakuba od 19 hodin
G. Young, B.  A. Wiedermann,
 Z. Pololáník, J. Strejc, O. Macha,
P. Eben, F. Liszt, M. Reger