Českotřebovský deník 268/2017 (3/9)  
Čeká nás česko-italský houbový víkend neboli 15. Mykologické dny                 

Ve středu 4. října bude nejvyšší čas na sběr výstavních exemplářů, protože potom to už bude velký frmol. Po celou  dobu až do neděle bude ekocentrum Podorlicko v Podbranské ulici vonět houbami.  A letos to vypadá tak, že bude opravdu velký výběr a vynikající exempláře.
Ve čtvrtek 5.- října je na programu celodenní instalace výstavy hub, třídění, příprava popisek, z nevýstavních exemplářů bude  vynikající houbový guláš.  všechno se bude připravovat také na příjezd italské mykologické delegace. Italové přijedou do České Třebové vlakem z Prahy před 19. hodinou, budou ubytováni na internátě.
V pátek 6.10.2017 již bude po celý den otevřena mykologická výstava v ekocentru Podorlicko, zatímco italská delegace prohlédne Českou Třebovou a odpoledne  zamíří na stezku smyslového vnímání do Srnova.  Večer bude v ekocentru zajímavá přednáška Dr. Jana Borovičky na téma Arsén v houbách.
V sobotu 7.10. bude italská delegace vylákána na výlet do Toulovcových maštalí  a Pasiček, na závěr sobotního výstavního dne se v ekocentru uskuteční italsko-česká přednáška  dott. Giampaolo Somonini na téma Hřiby (tlumočená též do češtiny).
Posledním výstavním dnem v ekocentru pro veřejnost je neděle, výstava bude otevřena od 9 do 14 hodin.Ekologové ze ZO ČSOP Podorlicko připravují na neděli pro své hosty vycházku  do okolí obce Semanín, též s prohlídkou kostela, zvonice a expozice Semanínské baroko.  Italská delegace bude večer po 17. hodině  z České Třebové odjíždět. 
Záměr prodeje osobního automobilu

Město Česká Třebová na základě usnesení Rady města Česká Třebová č. 952 ze dne 02.10.2017 vyhlašuje záměr prodeje osobního automobilu tovární značky Škoda Octavia, rok výroby 2001, najeto 389600 km, RZ 1E8 3999, za cenu 30.000 Kč. Návrhy na koupi je nutno podat písemně na podatelně Městského úřadu Česká Třebová do 19.10.2017 do 12:00 hodin. K pozdějším nabídkám se nebude přihlížet. Nabídka musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště a telefonický kontakt. V případě přihlášení více zájemců se uskuteční dražba. Informace o vozidle včetně možné prohlídky poskytne pan Miloslav Vyčítal (tel.: 603 187 156).
 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční: 

v pátek dne 20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 21. října 2017 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
• Volby proběhnou v České Třebové v 17 volebních okrscích.
• Právo volit má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
• Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem České republiky). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
• Každému voliči budou nejpozději 3 dny přede dnem voleb dodány hlasovací lístky, které si s sebou přinese do volební místnosti. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky také ve volební místnosti.
 
Kraj kupuje společnost DIMED

Valná hromada akciové společnost Nemocnice Pardubického kraje na svém posledním jednání schválila koupi stoprocentního podílu společnosti DIMED s.r.o. Důvodem je mimo jiné pozitivní dopad akvizice této společnosti na poskytování zdravotní péče obyvatelům celého regionu. Částku za převod ve výši 30 milionů korun uhradí Nemocnice Pardubického kraje z vlastních prostředků.
„Po fúzi a finanční stabilizaci společnosti se jedná o další zlomový moment, jelikož se jedná o první velkou akvizici, která bude znamenat návrat výkonů v oblasti radiodiagnostiky do naší společnosti. Radiodiagnostika je společně s operačními sály a centrálním příjmem srdcem celé nemocnice,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Dlouhodobě jsme chtěli radiologii v Chrudimi stabilizovat, proto jsme přistoupili k akvizici společnosti DIMED. Výhodnost tohoto kroku nám potvrdili nejen nezávislí auditoři, ale i naše zkušenosti související s provozem porovnatelných specializací v našich ostatních nemocnicích,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
„Nemocnice Pardubického kraje bude po akvizici společnosti DIMED moci přímo rozhodovat o typu a počtu indikací zdravotnických výkonů, bude schopna provádět efektivněji průběžně investice i jejich obnovu a díky tomu optimální rozsah poskytovaných služeb,“ řekl radní Ladislav Valtr, který také uvedl, že pozitivem akvizice je i krátkodobá návratnost vložených finančních prostředků a následný ziskový provoz oboru radiologie a nukleární medicíny.
„V minulosti byla tato odbornost vyvedena z Chrudimské nemocnice z důvodu neschopnosti finančně do ní investovat. Jsem rád, že jsme ve spolupráci s Pardubickým kraje dotáhli dlouhodobý proces akvizice společnosti DIMED do zdárného konce. Radiodiagnostika je klíčovým pracovištěm pro nemocnici, která poskytuje akutní zdravotní péči. Proto vnímám velice pozitivně, že odborné služby DIMED budou patřit do naší společnosti,“ uvedl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.
„V případě, že bychom koupi neuskutečnili, hrozilo by, že Chrudimská nemocnice by v horizontu zhruba šesti měsíců realizovala minimum výkonů, respektive výnosů, ale její náklady by zůstaly v téměř nezměněné výši, což by pro ni znamenalo značnou ztrátu,“ informoval Ladislav Valtr s tím, že by také mohl hrozit rozpad současných pracovních týmů a tím nedostatek zdravotnického personálu. „Hlavním důvodem převodu společnosti DIMED však nejsou rizika, ale jednoznačný pozitivní dopad této akvizice na poskytování kvalitní zdravotní péče obyvatelům Pardubického kraje,“ uzavřel radní Valtr.
Účelem založení společnosti DIMED v roce 2005 bylo zajištění plánovaného převzetí provozu radiodiagnostického oddělení a oddělení nukleární medicíny v Chrudimské nemocnici. Po ukončení smluvního vztahu koncem září letošního roku dospěl kraj k závěru, že pro fungování nemocnice bude ekonomicky i medicínsky lepší, když bude radiodiagnostické oddělení provozovat dále sama.
 
Kde se nedají stavět nové sociální byty?

MMR zveřejnilo seznam základních sídelních jednotek s vyloučením podpory nové výstavby nebo koupě sociálních bytů v rámci IROP. Tento dokument definuje přesné lokality základních sídelních jednotek, kde bude vyloučena podpora nové výstavby nebo koupě sociálních bytů u projektů v budoucích výzvách Sociální bydlení II a v tzv. integrovaných výzvách (ITI, IPRÚ a CLLD). Při splnění dalších kritérií přijatelnosti a hodnocení bude ve všech územích, pro které budou vyhlášeny jednotlivé výzvy, podporována rekonstrukce sociálních bytů. Omezení se bude týkat pouze nákupu a výstavby sociálních bytů
V Pardubickém kraji se jedná o tyto lokality

Pardubický 581186 Vysoké Mýto 329304 V Kasárnách
Pardubický 571491 Hrochův Týnec 48291 Hrochův Týnec
Pardubický 555134 Pardubice 117706 Skřivánek
Pardubický 555134 Pardubice 329096 Židov
Pardubický 580031 Česká Třebová 21873 V Borkách  
V tabulce je kraj - kód obce - město - kód základní sídelní jednotky a její označení.
V Pardubickém kraje je tedy jmenovitě určeno  pět výše uvedených lokalit, kde už se žádné další sociální byty nemají stavět. Jde o byty, které by se budovaly s podporou IROP. Rekonstrukce bytů budou ovšem podporovány. Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj.
Místopředseda vlády Pavel Bělobrádek  navštíví ve čtvrtek Českou Třebovou

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek pojede ve čtvrtek 5. října na pracovní cestu do Pardubického kraje. V jejím rámci navštíví například firmy INA Svitavy z koncernu Schaeffler Production CZ s.r.o. nebo IMS - Drašnar, které jsou dodavateli dílů pro automobilový a strojírenský průmysl.
Program návštěvy :
10.00 Návštěva firmy INA Svitavy - Schaeffler Production CZ s.r.o., Závod Svitavy
13.30 Návštěva firmy IMS - Drašnar s.r.o.  Semanínská 2090, Česká Třebová

16.00 Autogramiáda knihy "Na život" Café Bajer "Ve Dvoře", třída Míru 763, Pardubice
 
Průběžné výsledky CHL - stav soutěže k 2. říjnu 2017 

Průběžné tabulky 1. až třetí ligy a výsledky dosud sehraných západů najdete ZDE
 
Jak na cyklopruhy ve městech?  

Stručné popularizační představení obsáhlého technického dokumentu TP 179 - Navrhování komunikací pro cyklisty je vedeno snahou Ministerstva dopravy o širší osvětu a rozvoj zlepšování podmínek pro jízdu na kole, především na místní úrovni jednotlivých měst a obcí.  Brožura je určena především všem spolutvůrcům veřejných komunikací a prostranství. Může sloužit nejen projektantům a širší odborné veřejnosti, ale též politikům, stavebním úřadům či odborům dopravy při rozhodování o nových stavbách či rekonstrukcích na místní úrovni. 
Nové Technické podmínky – Navrhování komunikací pro cyklisty (TP 179) jsou klíčovým technickým dokumentem pro zlepšování podmínek pro cyklodopravu a vešly v platnost v červnu tohoto roku. Dokument je určen pro odbornou veřejnost a reaguje na změny národní legislativy a rozvoj integrace cyklodopravy v ČR i v zahraničí. Obsahuje komplexní shrnutí pravidel a principů pro navrhování pozemních komunikací tak, aby byly bezpečné a komfortní pro užívání jízdních kol. Důraz je kladen na odlišné uživatelské požadavky a plošnou integraci cyklodopravy. Zevrubně jsou popsána konkrétní opatření, zejména ekonomické a efektivní integrační dopravně-organizační úpravy.
74. výzva - dotace na efektivní hospodaření s vodou v obcích

O dotace na efektivní hospodaření se srážkovou vodou a ochranu před povodněmi se mohou ucházet města a obce či příspěvkové organizace od 16. října, o podporu na odstranění ekologických zátěží lze žádat od 1. listopadu.
Na ochranu obcí a měst před povodněmi a snížení nepříznivých účinků lokálních záplav přispívá rezort životního prostředí již řadu let. Kromě národních zdrojů jsou hlavním zdrojem financování ve veřejném sektoru právě dotace z evropských strukturálních fondů. V aktuálním, druhém programovém období OPŽP jsou obcím k dispozici na protipovodňové aktivity 5,2 miliardy korun, z toho téměř 4 miliardy se již rozebraly v předchozích 5 dotačních výzvách. Zcela poprvé je mezi dotované aktivity zařazeno i zachytávání dešťové vody a její využití k zalévání či splachování ve veřejných budovách.
Kromě „Dešťovky pro veřejné budovy“ podpoří ministerstvo v rámci nové výzvy č. 74 i celou škálu dalších opatření. Konkrétně se jedná například o zelené střechy veřejných objektů, výměnu nepropustných zpevněných povrchů za vodou propustné plochy či odvodnění parkovišť do zasakovacích pásů, výstavbu či rekonstrukci vodních děl sloužících protipovodňové ochraně (bezpečnostních přelivů hrází, suchých a polosuchých poldrů, vsakovacích či retenčních nádrží). Čtvrtinu z alokovaných 400 milionů vyhradil rezort na sanaci nebezpečných sesuvů půdy a zpevnění svahů.
Dokumenty k 74. Výzvě najdete zde.
 
Harmonogram výzev OPŽP na rok 2018

Z Evropských strukturálních a investičních fondů je na příští rok připraveno k čerpání 9,1 miliard korun, které budou rozděleny v 19 nových výzvách. Nejvíce peněz, konkrétně 3 miliardy korun, půjdou na energetické úspory. Další 2,8 miliardy korun jsou vyhrazeny na snížení rizika povodní a protipovodňovou ochranu. K dispozici budou i prostředky na projekty v oblasti nakládání s odpady a odstraňování ekologických zátěží ve výši 1,7 miliardy korun a podobná částka (1,5 miliardy korun) i na péči o přírodu a krajinu. Zbývajících 100 milionů korun přispěje ke zlepšení kvality ovzduší.
Do roku 2018 se navíc přehoupne dalších 13 výzev s alokací 7,63 miliard otevřených napříč prioritami v letošním roce.