Českotřebovský deník 271/2017 (6/10)

Putování za skřítkem Habrmánkem

Na pondělí 25. 9. 2017 připravily paní učitelky z MŠ Habrmanova již třetí ročník „ Putování za skřítkem Habrmánkem“. Po loňském ročníku jsme se opět všichni těšili na sluncem zalitou Javorku. Pro děti byly připraveny úkoly, při kterých by využily prostorových možností parku i jeho přírodních „darů“. Bohužel nás tento rok počasí nepříjemně překvapilo a chvíli před startem začalo silně pršet. I přesto se dostavily nadšené děti v pláštěnkách, gumáčcích a s deštníky a nechápaly proč uvažujeme o zrušení akce. A tak byly úkoly rychle pozměněny, stanoviště přesunuta a i to počasí se nakonec umoudřilo. Odpoledne jsme si nakonec moc užili a hlavně jsme zjistili, že nejsme z cukru a že si společný čas dokážeme užít za každého počasí!  MŠ Habrmanova Česká Třebová

Prodám urnový hrob na městském hřbitově v České Třebové, kontakt: 723770482

Žádosti o kotlíkové dotace vyplňujte už nyní

Pardubický kraj vyhlásil koncem září 3. výzvu na kotlíkové dotace pro fyzické osoby. Zájemci se do systému  postupně registrují a vyplňují žádosti, což zatím ale nemá vliv na jejich pořadí. Teprve 31. října 2017 v 6:30 hodin bude rozhodující čas pro „odeslání“ již vyplněné žádosti.
„Zatím máme registrováno kolem čtyř stovek žadatelů. Radíme všem zájemcům, aby s registrací zbytečně neotáleli, protože správné vyplnění chvíli trvá a možná se budou potřebovat ještě o něčem poradit s našim pracovníky. Teprve po uložení vyplněné žádosti do systému dostanou obratem email s odkazem, z něhož budou moci v rozhodující den a hodinu svou žádost odeslat,“ říká radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová.
Podmínky výzvy a návod k vyplnění žádosti naleznou žadatelé na adrese: www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace. Jsou zde uvedeny i kontakty na pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje, kteří zájemcům případně poradí.
Na Den seniorů zve Pardubický kraj v pondělí 9. října

Velkou oslavu Dne seniorů připravil Pardubický kraj se svými partnery do ATRIA Paláce v Pardubicích na pondělí 9. října. Komponovaný program zdarma začne ve vstupních prostorách v 11 hodin dopoledne a potrvá až do 17 hodin.
„Tak jako každý rok chceme poděkovat seniorům za to, co dělají pro mladší generace a nabídnout jim příjemný program. Pardubický kraj dlouhodobě podporuje seniory a péči o ně.  Jednou z aktivit je například systém slevové karty Seniorpasy. S nimi mohou spoluobčané ve věku od 55 let čerpat slevy u řady obchodníků či poskytovatelů služeb. Karta je zdarma a bude o ní možno požádat i v pondělí v Atriu,“ uvedl radní Pavel Šotola.
Den seniorů se ponese v duchu hudby, ale také přednášek. Chotěbořský umělecký soubor DUO vystoupí v 11:30 a v 16 hodin, mezitím proběhne od 13:30 přednáška Václava Jelínka na téma Škodlivé látky v potravinách a domácnosti a od 14:45 hodin proběhnou ukázky Českého červeného kříže základů oživování. Pro každého je připraven zdarma koláček a káva.
Hlavním protagonistou je známý pardubický zpěvák Josef Sochor, Ten vystoupí ve 13 hodin a v 15:15 hodin. Akce se koná pod záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka a radního pro sociální péči Pavla Šotoly.
 
Petice za zachování objektu  dětské nemocnice v Moravské Třebové

Po internetu se šíří podpora petice za zachování objektu bývalé dětské nemocnice v Moravské Třebové. Aby bylo zřejmé, o jaký objekt se jedná, uveřejňujeme fotografie z dřívější doby, kdy je objekt oparvdu krásný a ze současné doby, kdy naopak ukazuje  na spoustu problémů.
Podepsaní prostřednictvím této petice nesouhlasíme s demolicí bývalé dětské nemocnice v Moravské Třebové a žádáme od vedení města a zastupitelů, aby bylo zrušeno Usnesení zastupitelstva města Moravská Třebová, kterou schválilo demolici objektu č. p. 634, který je součástí pozemku parc. č. 1411, a demolici stavby garáží na pozemku parc. č. 1412/33 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Svitavská. Jsme přesvědčeni o tom, že vzhledem k nesporné kulturně historické hodnotě budovy je lepším, uvážlivějším a zodpovědnějším řešením pro v současnosti nevyužitý objekt nalezení konkrétního využití, případně investora, s ohledem na zachování této architektonické a urbanistické dominanty Svitavské ulice, nacházející se v ochranném pásmu městské památkové rezervace.
Děkujeme. Za petiční výbor: Filip Trunečka, DiS.,Bc. Hana Schreiberová, Ing. Pavel Prchal, Ing. Tomáš Kolkop
Historie budovy bývalé dětské nemocnice v Moravské Třebové

budova byla postavena podle návrhu architekta Oskara Czepy roku 1924 pro potřeby nově vzniklého okresního úřadu
- po okupaci v roce 1938 začala sloužit Němcům
- ke znovuobnovení okresního úřadu došlo po válce
- úředníci v budově sloužili až do roku 1960, kdy byl okres Moravská Třebová zrušen
- poté zde až do nového tisíciletí sídlila dětská nemocnice a ordinace
- o několik let později kupuje město Moravská Třebová budovu za čtyři miliony od Pardubického kraje, a to za účelem zbudování Kongresového centra, plány na jeho vybudování s využitím dotací zastupitelstvo ale neschválilo a tak zůstala budova bez využití
- město není schopno budovu řádně zajistit, technické služby pouze amatérským způsobem zatloukají prkny dveře a okna proti vnikání nepovolaných osob a rozkrádání a devastování
- město nabízí nemovitost k prodeji, bohužel ne příliš proaktivně a viditelně
- přichází případní investoři, město si ale bohužel prosazuje takové smluvní podmínky, které neumožňují investorům následné profinancování rekonstrukce a zbudování provozu s pomocí úvěrů a dotací
- město se nechová jako řádný hospodář a budova nadále leží ladem nezajištěna
- vedení města postupně začíná zveřejňovat zkreslené články o nevyhovujícím havarijním až desolátním stavu budovy, tato prohlášení mají postupně vést k hlasování o demolici a tím vzniku prostranství v lukrativní části města
- zastupitelstvo bez jakéhokoliv odborného posudku o stavu budovy na jaře 2016 schvaluje demolici
- firma Bisa s.r.o. na pokyn města zahájila bez vydaného demoličního výměru či stavebního povolení takzvané "přípravné práce před demolicí", kdy jsou poškozeny podhledy a podlahové konstrukce některých místností
- v srpnu 2016 doporučuje Architektonická komise Národního památkového ústavu budovu zachovat jako památku místního významu, a to především pro její kvalitní historické součásti a hodnotné architektonické a uměleckořemeslné prvky především ve vstupní hale
- v září 2016 podávají aktivisté podnět na Ministerstvo kultury ČR s žádostí o zápis mezi kulturní památky
- po roce se MKČR rozhodne i přez kladné doporučení ministerské komise odborníků neprohlásit budouvu za kulturní památku s odůvodněním, že se sice jedná o budovu regionálního kulturního významu, ale pro drobné změny v její architektuře její zapsání zamítá
- někteří zastupitelé přichází s novými návrhy na využití budovy (zřízení Geografického muzea ve spolupráci s Masarykovou univerzitou)
- vedení města ale trvá na demolici a zahajuje stavební řízení za účelem získání demoličního výměru
- aktivisté podávají v září 2017 návrh na přezkum rozhodnutí Ministerstva kultury, o kterém by měl rozhodovat ministr Daniel Herman
- veřejnost je rozpolcena, část občanů chce zachovat budovu a podpořit její využití, část souhlasí s demolicí, aniž by byl bohužel alespoň nastíněn ze strany města osud této lokality, resp. její následné využití
- září 2017 - stavební úřad města M. T. se chová podivně, protože zamítá majitelům sousedících nemovitostí účast na stavebním řízení
- na začátku října předkládají aktivisté občanům k vyjádření jejich názoru petici
 
Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš v Pardubickém kraji

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se setkal s prezidentským kandidátem Jiřím Drahošem, který využil své cesty do regionu, aby s hejtmanem pohovořil o situaci v Pardubickém kraji včetně některých stěžejních témat. Kromě oblasti dopravy se probírala také zaměstnanost v regionu či Centrum biologické ochrany v Těchoníně, ke kterému má ze svého profesního života Jiří Drahoš velmi blízko.
„Pan profesor Drahoš, jako člověk z Moravskoslezska, vnímá stejně jako my, že spojení Prahy s východem republiky je tragické. Dálnice D35 se může stát druhou tranzitní komunikací, která je bohužel v celé své trase stále v říši snů. Shodli jsme se, že je nezbytné dokončit celou trasu, a to nejen po Vysoké Mýto, ale i dál do Mohelnice,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který Jiřího Drahoše seznámil s aktuálním stavem nezaměstnanosti v jednotlivých oblastech kraje. Řeč přišla také na téma, které je Jiřímu Drahošovi vzhledem k jeho působení v Akademii věd ČR velmi blízké. „Pan profesor se zajímal o současnou situaci Centra biologické ochrany v Těchoníně, které se dostalo do centra pozornosti v roce 2014 v souvislosti se šířením viru ebola. Akademie věd, které předsedal, má navíc s naším krajem podepsanou smlouvu o spolupráci, a proto jsme se před časem o Těchoníně bavili i v rámci této spolupráce,“ sdělil hejtman. Ten návštěvu a zájem Jiřího Drahoše o problematiku kraje ocenil. „Velmi si vážím jeho zájmu o náš region. Je zřejmé, že profesor Drahoš vnímá kraje jako nezbytnou součást demokratického právního státu, ve kterém se nerozhoduje jen v centru, ale řadu věcí řeší lidé z území mimo hlavní město. Jedná o prvního prezidentského kandidáta, který požádal o setkání se samosprávou kraje. Doufám, že pan profesor navštíví i další části regionu, protože jen tak si může udělat detailní obrázek o životě v našem kraji, který poměrně dobře zná, jelikož má kořeny v Proseči a jeho žena na Skutečsku,“ dodal hejtman Martin Netolický.