Českotřebovský deník 276/2017 (12/10)

Krajská hokejová liga 2017/18 4. kolo


11. 10. 2017
Ledeč n. Sáz. HC Ledeč nad Sázavou 7  -  6 HC Litomyšl Litomyšl
H. Brod BK Havlíčkův Brod B 2  -  5 HC Choceň Choceň
Hlinsko HC Hlinsko 3  -  1 HC Spartak Polička Polička
Chrudim HC Chrudim 6  -  4 Světlá n. Sázavou Světlá n. S.
Česká Třebová HC Česká Třebová 2  -  4 HC Moravská Třebová Mor. Třebová
Mateřská škola Vinohrady otevřela externí třídu v Borku

Nástup do školy byl spojen s improvizací, stavbaři museli reagovat na dodatečné podmínky týkající se požární bezpečnosti (vybudovalo se požární schodiště) a tak se začínalo v improvizovaných podmínkách. Nyní je už vše jak má být, školka zde má své vlastní vybavené prostory.  Vznikla třída  (oddělení) s názvem Včeličky, navštěvuje ji 27 dětí ve věku 3 - 7 let o které se starají  dvě učitelky a jedna asistentka. Obědy se do Borku dovážejí z MŠ Vinohrady. Třídu jsem zastihl ve středu 11. října na vycházce, na návštěvu do školky budu muset přijít dodatečně. Zájem o školku v Borku je potěšující, je to poprvé, co zde byla třída mateřské školy zřízena. Některé práce ještě zůstanou na jarní období. Bude např. třeba vybudovat oplocenou zahradu....
 

 Na Skalce bylo jedno velké mraveniště, konala se burza středních škol

Ani nedokážeme docenit jak je dobře, že byla k letošnímu 1. září dokončena úprava celého areálu Skalka a že se pokračuje na stavbě nové tělocvičny. Už to není torzo, ale stavba, která spěje ke svému zdárnému dokončení a plnému využití.  To všechno ve středu viděly a ještě ve čtvrtek 12. října uvidí stovky a možná i tisíce návštěvníků regionální burzy středních škol, která je opravdu letos velmi navštívená,Z okolních měst a obcí přijely žáci posledních či předposledních ročníků škol dokonce autobusy.  Na sále, přísálí, ve školní sborovně i na schodišti  je nouze o místo, výstavní stánky škol navazují jeden na druhý, přijely i školy z velkých dálek.  

Absolvent deváté třídy je opravdu vzácné zboží a je třeba o něho bojovat. Své stánky zde měly také výrobní podniky a společnosti, vůbec poprvé byla hned u vchodu do hlavního sálu např. propozice společnosti METRANS. Jistě ji tedy na budoucí prosperitě svého českotřebovského závodu velmi záleží. Ale byly i další tradiční podniky - Rieter, LDM, CZ LOKO a další.  Zejména o technické obory je třeba pečovat a třeba pro jejich rozvoj vytvořit podmínky. Velkou výhodou bylo zdejší "domácí prostředí" pro českotřebovskou technickou školu (VOŠ SŠT). Myslím, že využila tohoto "domácího prostředí" dokonale a prezentovala se jako multioborová moderní a vybavená škola, dosahující dobrých výsledků. Uvádím fotografie ze středečního odpoledne. Parkoviště  za zimním stadionem bylo zcela zaplněné a dokonce ani nestačilo.....


Krajská tripartita jednala rozpočtu i o školství

K pravidelnému jednání tripartity se v pondělí setkali zástupci Pardubického kraje, zaměstnavatelů a odborů. Jednání v prostorách Krajského úřadu vedla radní kraje zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová.
Mezi hlavní témata setkání patřil krajský rozpočet, od něhož se odvíjí všechny plány, nebo stav zaměstnanosti, jehož poměry se v Pardubickém kraji během posledního roku změnily. Předmětem diskuze byl i stav komunikací, jejich výstavba a opravy a také zdatnost žáků krajských středních škol,“ informovala radní Štěpánová.
Saldo příjmů a výdajů k prvnímu pololetí letošního roku skončilo kladným výsledkem ve výši téměř 490 milionů korun. V současné době probíhá příprava návrhu rozpočtu pro rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2020. Z predikce Ministerstva financí vyplývá, že bychom mohli dosáhnout příjmů z inkasa sdílených daní až 3,9 miliardy korun,“ řekl vedoucí finančního odboru Jan Slavík k rozpočtu, který byl jedním z bodů jednání.
Na zasedání tripartity se řešila také zaměstnanost v kraji. „V prvním až třetím kvartále letošního roku pokračuje trend výrazného nárůstu nabízených volných míst. Průměrná poptávka v tomto období činí přes 13 tisíc míst, oproti stejnému období předchozího roku byl zaznamenán 59% nárůst. Počet volných míst v letošním roce výrazně přesahuje počet evidovaných uchazečů o zaměstnání. Ke konci září připadalo na jedno volné místo pouze 0,6 uchazeče,“ řekl na jednání tripartity ředitel pardubické pobočky úřadu práce Petr Klimpl, který dodal, že například před dvěma lety to bylo 8 uchazečů na jedno volné pracovní místo. Uvedl také, že vzhledem k nedostatku potřebných pracovních sil zaměstnavatelé v 45 % projevují zájem o možnost využít pracovníky z třetích zemí na tzv. zaměstnaneckou kartu.
Přítomní se také seznámili se stavem projektů v oblasti dopravy, tedy především s přípravou a realizací dálnice D35. Tématem byla křižovatka hlavní silnice I/36 s vedlejší silnicí III/3239 u Doubravic, kterou budou z důvodu bezpečnosti provozu nově řídit inteligentní semafory.
Na jednání se řešila i situace ve školství. „Chceme udržet trend, kterým jdeme už delší dobu, tedy propagaci technických a řemeslných oborů. I nadále budeme podporovat spolupráci škol a firem,“ uvedl na setkání radní pro školství Bohumil Bernášek a dodal, že kraj se však stále potýká s nízkým počtem dětí. „Kvůli nedostatku žáků nechceme rušit obory, protože bychom je pak jen stěží obnovovali a některé by mohly zaniknout úplně. Proto k těm již existujícím spíše budeme přidávat nové, které vyžaduje trh práce,“ řekl radní Bernášek. Vedoucí odboru školství Martin Kiss pak hovořil o průběhu maturitních a přijímacích zkoušek v letošním roce. „Celkově je větší podíl neúspěšných u centrálně zadávané části maturit,“ informoval Martin Kiss a pokračoval: „Sledujeme mírný nárůst neúspěšnosti u maturitní zkoušky z českého jazyka. Domníváme se, že jedna z možných příčin může být centrální hodnocení.“ Vedoucí odboru školství také uvedl, že úspěšnost u přijímacích zkoušek v Pardubickém kraji je u všech typů škol, mimo osmiletá gymnázia, mírně nad celorepublikovým průměrem.
 


Jaká bude role regionů v kohezní politice po roce 2020 ?

Vmci týdne evropských institucí Open Days navštívili Brusel také zástupci Pardubického kraje. V Pražském domě, který je stálým bruselským sídlem hlavního města Praha, se například uskutečnilo jednání České národní delegace ve Výboru regionů. Stálým členem této poradní evropské instituce je 1. náměstek hejtmana Roman Línek. Jako hosté se jednání zúčastnil také hejtman Martin Netolický a krajský zastupitel Oldřich Jedlička, kteří se v rámci pracovního programu setkali s řadou bruselských odborníků na kohezní politiku a čerpání evropských fondů. Tato problematika se zaměřením na pokračování kohezní politiky po roce 2020 byla hlavním tématem celé cesty.
„Nastavení čerpání evropských fondů po roce 2020 je jednoznačně záležitostí, kterou je nutné řešit již nyní, protože pokud nebudeme jako kraje aktivní, můžeme přijít o možnost rozhodovat si o prioritách čerpání. Jako Asociace krajů musíme sehrát klíčovou úlohu při jednáních o tak zvané územní dimenzi, a proto jsme se rozhodli obnovit setkávání územních partnerů, mezi které patří například Svaz měst a obci, Sdružení místních samospráv či Spolek pro obnovu venkova a další. Musíme se snažit směřovat debatu tam, kam chtějí zástupci místních a krajských samospráv. Naším cílem je vytvořit integrované nástroje pro jednotlivé kraje (ITI pro kraje), což je z mého pohledu jednoznačně lepší variantou než současné situace, kdy jsou nositelem ITI aglomerace a koordinátorem záležitostí, které se týkají širšího okolí je magistrát, tedy v našem případě město Pardubice,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
„Nyní můžeme debatovat o nastavení statistických NUTS II regionů v souvislosti s nastavením kohezní politiky tak, aby co nejvíce krajů spadalo do kategorie 75 procent HDP unie. Nicméně nyní ještě nevíme, zda toto kritérium bude stanoveno či jaká na něj bude kladena důležitost. Sama Evropská komise v tom stále nemá jasno. Jednou z variant je, že bude vytvořena jedna velká kohezní politika pro všechny bez ohledu na bohatý nebo chudý region,“ sdělil 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Chceme více financí na silniční infrastrukturu
Jednou z důležitých otázek v rámci čerpání evropských fondů po roce 2020 jsou finanční prostředky na modernizaci dopravní infrastruktury. „V současné době je možné pro čerpání zahrnout pouze silnice nižších tříd, které navazují na evropsky významné dopravní cesty. Pokud by se nám podařilo pro příští programové období zajistit, aby bylo možné čerpat na dopravní infrastrukturu i v periferních oblastech, pomohlo by nám to zaplnit bílá místa, která v současné době financujeme z krajského rozpočtu. Nedojde-li k dohodě s evropskými institucemi, bude muset celou tíži nákladů převzít stát,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že je nezbytně nutné řešit financování dopravní sítě jako celku. „Jakmile jednou budeme mít infrastrukturu, a to nejen dopravní, na úrovni Rakouska, budeme jako regiony více řešit obecná témata. Momentálně však máme přes 30 procent silnic druhé třídy v havarijním stavu, u silnic třetích tříd je to až 70 procent,“ řekl hejtman.
Ten také informoval zástupce DG REGIO či Stálého zastoupení ČR při EU o novince ve způsobu zadávání veřejných zakázek na modernizaci silnic. „Nově jsme vedle kritéria ceny, které bylo dlouhodobě jediným možný, zařadili také kritérium délky realizace celé stavby. Jsme totiž přesvědčeni, že je nutné tlačit stavební firmy do co největšího výkonu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému prodlužování staveb. Evropská komise svým sdělením z 2. října dokonce tento přístup doporučila,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Popularita České republiky mezi Belgičany narůstá
Na závěr pracovního programu se delegace Pardubického kraje setkala s Tamarou Katuščák, která působí na Velvyslanectví České republiky v Bruselu. Mezi témata setkání patřila především ekonomická výměna mezi oběma státy, spolupráce na lokální a regionální úrovni nebo záležitosti cestovního ruchu. „Meziročně došlo k nárůstu belgických turistů v České republice o šest procent. Proto budeme chtít s ambasádou spolupracovat na propagaci našeho regionu při různých příležitostech,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se zajímal o aktuální politickou situaci v Belgii a rozdělení kompetencí mezí federální a regionální úrovní.
Program delegace Pardubického kraje v Bruselu

  • Jednání s Jaroslavem Strakou, administrátorem pro oblast dopravy z Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální a urbánní politiku (DG REGIO)
  • Účast na jednání České národní delegace ve Výboru regionů
  • Jednání s Jakubem Mazurem a Evou Srnovou, oddělení kohezní a finanční politiky na Stálém zastoupení České republiky při EU
  • Setkání s Michaelou Stahl, zástupkyní vedoucího oddělení pro Českou republiku a Slovensko na DG REGIO
  • Jednání s Tamarou Katuščák, obchodní radovou velvyslanectví České republiky v Belgii
  • Setkání s Tomášem Nejdlem, členem kabinetu eurokomisařky pro regionální politiku Coriny Cretu