Českotřebovský deník 278/2017 (13/10)
Tunely u Rybníka již mají osvětlení i vodorovné značení

Práce opět pokročily a vše spěje do finále. Dnes se zde oživovalo nové diodové  osvětlení tunelů a vodorovné značení v tuinrelech i na obou křižovatkách, na kterých je tato nově rekonstruovaná komunikace napojena na další dopravní systém.  byl stanoven přesný termín slavnostního otevření komunikace - v úterý 17. října ve 13 hodin.  Akce se zúčastní jak hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, náměstek pověřený problematikou dopravy a dopravní obslužnosti Michal Kortyš, ředitel SÚS Pardubického kraje Miroslav Němec, zástupci zhotovitele.... 
Den otevřených dveří na SŠUP Ústí nad Orlicí

První dva dny otevřených dveří na „umprumce“ se blíží! Nejen zájemci o studium, ale také ti, kteří se chtějí přesvědčit, co vše se změnilo v nejstarší střední škole ve městě od časů „textilky“, mají možnost 20. a 21. října.
Oceňte práci dobrovolníků, neziskovek a firem

Již po sedmé budou v Pardubickém kraji za svou záslužnou práci společnosti vyznamenáni dobrovolníci, neziskové organizace a společensky odpovědné firmy. Aktuálně probíhají nominace na ocenění, do kterých se může zapojit i široká veřejnost. Chcete ocenit prospěšnou a dobrovolnou práci, a víte, koho byste na ocenění navrhli? Neváhejte a do 30. října zasílejte svá doporučení prostřednictvím online formuláře na webu www.nevladky.cz.
Slavnostní Galavečer oceňování se uskuteční 4. prosince 2017 v kongresovém sále v pardubickém Atriu. Galavečer pořádá Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem, Europe Direct Pardubice a společností Rytmus Východní Čechy.
Záštitu nad akcí převzali tradičně Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor, který zároveň i pravidelně jmenuje komisi, která o ocenění rozhoduje, a Miluše Horská, 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR. „Již sedmým rokem je možné nominovat organizace z Pardubického kraje a dobrovolníky, kteří  pomáhají nebo kterým byste touto nominací chtěli poděkovat za jejich práci. Každá nominace bude oceněna  děkovným listem,“ vyjádřil se o myšlence Galavečeru Pavel Šotola a dodal: „Ocenění je rozděleno  do tří samostatných kategorií, a tak můžete nominovat  dobrovolníky, společensky odpovědné firmy a neziskové organizace za rok 2017.“
Smysl oceňování dobrovolníků, společensky odpovědných firem a neziskovek vidí i Miluše Horská. „V dnešní nelehké době ještě stále existují lidé, co nezištně konají dobro pro druhé. Jsem ráda, že na této akci můžeme alespoň symbolicky odměnit dobrovolníky, kteří pomáhají všude, kde je potřeba. Mají můj upřímný obdiv. Smekám před firmami, které si uvědomují potřebu zaměstnávat handicapované nebo poskytují finanční i hmotné dary neziskovým organizacím. Mám radost, že se nám oba světy daří úspěšně propojovat například při Burze filantropie. Bez neziskovek by řada prospěšných aktivit vůbec nevznikla. Vždyť mnoho z nich se výrazně podílí na rozvoji společenského života v regionu,“ uvedla Miluše Horská. 
V odborné komisi, která vybere oceněné ze zaslaných nominací, zasednou kromě radního Pavla Šotoly i zástupci Koalice nevládek Pardubicka, veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru i studenti. Využijte možnosti a poděkujte nominací všem, o kterých víte, že se aktivně společensky angažovali pro dobrou věc a pomáhali druhým.
První budova vysokomýtské nemocnice bude převedena na Pardubický kraj

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal dnes se starostou Vysokého Mýta Františkem Jiraským a ředitelem Vysokomýtské nemocnice Josefem Pejchlem o převodu budov, které jsou ve vlastnictví města Vysoké Mýto. Převod první z budov nacházející se v Žižkově ulici budou projednávat zastupitelstva kraje a města v prosinci.
Pokračujeme v jednáních s městem o převodu budov v Žižkově a Hradecké ulici do majetku Pardubického kraje. Nicméně k převodu všech budov nemůže dojít v době, kdy město čelí žalobě jedné ze společností, která chtěla v areálu vybudovat dialyzační středisko. Z tohoto důvodu také v srpnu naše majetková komise převod všech budov nedoporučila, avšak otevřeli jsme možnost jejich postupného převodu,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Bez závazků je budova v Žižkově ulici, kde se nyní nachází léčebna dlouhodobě nemocných. Krajské zastupitelstvo bude o převodu této budovy jednat na svém nejbližším jednání v prosinci. Jakmile bude spor ukončen, můžeme začít jednat také o převodu budovy v Hradecké ulici. Chceme vyslat jednoznačný signál, že o Vysokomýtskou nemocnici máme zájem a chceme do ní investovat poté, co bude v krajském majetku,“ sdělil hejtman Netolický.
Ten také upřesnil rozsah nezbytných investic v areálu Žižkova. „Podle informací pana ředitele Pejchla je nutné v této budově řešit topení, dále záložní zdroj a především zlepšení napojení areálu na elektrickou rozvodnou síť,“ řekl Netolický. Výraznější investice bude vyžadovat druhá budova v Hradecké ulici. „Jedná se především o dvě úniková schodiště, z nichž jedno by mohlo být vybudováno již v průběhu zimy a druhé by bylo budováno výhledově s tím, že v tomto případě očekáváme částku 2,5 milionu korun. Dále se vytváří projekt elektronické požární signalizace, zajištění domovního rozhlasu a shromažďovacího prostoru před výtahem,“ dodal hejtman.
 
Lanškrounská škola si polepší s odbornými učebnami

Pardubice - Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště v Lanškrouně, které vzdělávají elektrotechniky, nástrojaře, kadeřníky, kosmetičky a knihaře, čeká přístavba a modernizace odborných učeben. Pardubický kraj k tomu využije dotaci z evropských fondů. V současné době už Rada Pardubického kraje projednala výsledky zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby.
„Je to poměrně významný projekt za více než 60 milionů korun, proto jsme rádi, že jsme ho mohli zařadit mezi akce podpořené Integrovaným operačním programem. Tato lanškrounská škola, která navazuje na tradici učiliště Tesly Lanškroun, se tak v nejbližších letech dočká nových dílen i odborných učeben a zařadí se k našim nejmodernějším vzdělávacím institucím,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Město Lanškroun je průmyslovým centrem severovýchodní části Pardubického kraje. Jsou zde firmy, které se zabývají zejména strojírenskou a elektrotechnickou výrobou. Tyto provozy nutně potřebují vysoce kvalifikované odborníky a já jsem moc rád, že Pardubický kraj vytvoří podmínky pro jejich vzdělávání,“ dodal radní pro školství Bohumil Bernášek.
Projekt škole umožní rozšířit kapacity o odborné a kmenové učebny včetně příslušného zázemí pro provoz a administrativu. Navíc se vyřeší bezbariérové užívání stavby a úprava okolní zeleně. Stavba by měla být hotová přibližně na konci příštího roku
Diskutovali o vývoji klimatu v regionu

V Českých Libchavách se za účasti krajského radního zodpovědného za životní prostředí, zemědělství a venkov Václava Kroutila uskutečnil ve středu odborný seminář s názvem Počasí, pojištění, PGRLF. Setkání zorganizovala Regionální agrární komora Pardubického kraje.
Jsem rád, že se seminář, jehož cílem je především seznámit odbornou zemědělskou veřejnost s problematikou vývoje klimatu, zemědělského pojištění a s aktuální činností Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, stal již tradicí. I letos byly příspěvky odborníků i následná debata na vysoké úrovni,“ zhodnotil průběh radní Václav Kroutil. 
Každý rok se snažíme do našeho kraje přivést zajímavého a známého odborníka s vazbou na počasí. Často býváme svědky toho, že média veřejně propagují zemědělce jako věčné stěžovatele ať už prší, sněží nebo svítí sluníčko. A i to je jeden z cílů našeho semináře – propojovat světy zemědělství a nezemědělské veřejnosti, v tomto případě informovat ony známé osobnosti o aktuálních problémech našeho oboru,“ uvedla ředitelka Agrární komory Chrudim Vanda Rektorisová.
Do letošního ročníku přispělo svými příspěvky několik významných osobností. Jednou z nich byla meteoroložka a moderátorka Taťána Míková, která ve své přednášce uznala, že počasí je alfou a omegou zemědělců a aktuální předpovědi jsou pro ně velmi důležité. Tématem odborníka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR Petra Štěpánka bylo sucho, které je skloňováno už třetím rokem, protože se stále zvětšuje. Seminář obohatil také předseda představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) Zdeněk Nekula. Jeho tématem byl PGRLF jako partner pro rozvoj podnikání na venkově za každého počasí.