Českotřebovský deník 283/2017 (18/10)
JAN KAVKA TRIO (CZ) V MALÉ SCÉNĚ: krásný koncert

JKT je akustický projekt pianisty Jana Kavky, který vznikl na podzim roku 2013, kdy hrál pouze jazzové standardy v ostravském baru Modrá Myš. Od září 2016 JKT koncertuje po celé ČR a také v Polsku. Repertoár, který ze začátku obsahoval pouze jazzové standardy, se později rozrostl o autorské skladby a úpravy popových písní. JKT se inspiruje nejen v tvorbě velkých jazzových hudebníků, ale také v hudbě klasické a popové. 

Jan Kavka - piáno  je ostravský jazzový pianista a skladatel, který v současnosti studuje magisterský studijní program na prestižní akademii im. Karola Szymanowskiego v polských Katovicích. Marek Dufek  (*1988. Ostrava) - baskytara, kontrabas  Jiří Bučánek(*1984) - bicí  V České Třebové se konal jeden z prvních koncertů Turné 2017, které má trio ve svém programu nyní až do konce roku. Na kvalitní jazz si bohužel v úterý 17. 10. nenašlo cestu mnoho Třebováků.


Další koncert cyklu Jazz & Blues on the Rails bude "bomba" MILAN SVOBODA SEXTET (CZ)

Michal Gera – trumpeta, Milan Krajíc – tenor saxofon, Přemysl Tomšíček – trombon, Milan Svoboda – piáno, Filip Spálený – basskytara, Ivan Audes – bicí BONUSOVÝ koncert - po předložení kartičky Jazz & Blues on the Rails Podzim 2017, mají předplatitelé slevu 50%. Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, resp. v Informačním centru MěÚ či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem u pokladny. Datum: 9. 11. Místo: Malá scéna Začátek v 19.00 hodin Vstupné: 180,- Kč

Vyšší odborná škola střední škola zdravotnická a sociální informuje               

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí Smetanova 838, PSČ 562 01
www.szsuo.cz předpokládá přijmout ve školním roce 2018/2019
60 uchazečů denního studia 4letého oboru
ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 53-41-M/01
30 uchazečů denního studia 4letého oboru
Sociální činnost 75-41-M/01
40 uchazečů denního studia 3letého oboru
Diplomovaná sestra 53-41-N/11
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
          04. 11. 2017 08:00 – 12:00 hodin (sobota)
          22. 11. 2017 14:00 – 17:00 hodin (středa)
          07. 12. 2017 14:00 – 17:00 hodin (čtvrtek)
          13. 01. 2018 08:00 – 12:00 hodin (sobota)
Mimo dny otevřených dveří je návštěva školy možná po telefonické domluvě kdykoliv.

Upozornění pro návštěvníky knihovny na mimořádnou uzavírku

Upozorňujeme všechny návštěvníky knihovny, že dne 20. října bude z provozních důvodů otevřeno až od 12 hodin pouze dospělé oddělení.  Během pátečního dopoledne můžete knihy vracet do biblioboxu před vchodem do knihovny. Děkujeme za pochopení. http://knihovna.ceska-trebova.cz
 
Práce v sociálních službách bude už finančně lépe doceněna

Pardubický kraj v minulém týdnu uspořádal setkání zástupců poskytovatelů sociálních služeb. Tématem bylo jak zajištění financování pro zbytek roku 2017, tak také financování v roce 2018 při zachování současné sítě sociálních služeb a doporučeného odměňování pracovníků. Tato náročná práce bude po dlouhé době finančně lépe doceněna.
V letošním roce došlo k výrazným změnám v odměňování pracovníků v sociálních službách, a to k navýšení platů o 23 procent od července a o dalších 10 procent se mají zvednout platy od listopadu tohoto roku. „To by mělo pomoci k zajištění potřebného počtu personálu v sociálních službách a přilákat do tohoto oboru i mladé lidi.  Zároveň by stát měl ale zajistit, aby za tímto navýšením šly i dostatečné finanční prostředky,“ řekl radní pro oblast sociální péče a neziskový sektor Pavel Šotola.
„Naší úlohou je, aby se toto navýšení promítlo nejen do platů, ale i do mezd pracovníků v sociálních službách v neziskovém sektoru, proto jsou krajská kritéria financování sociálních služeb pro všechny druhy sociálních služeb stejná a vycházejí z osobních nákladů pracovníků po navýšení,“ podotkl Pavel Šotola a pokračoval: „Bohužel nejsme schopni zohlednit další navýšení platů a mezd, které je od listopadu tohoto roku, a na které jsme prostředky od státu nedostali. S tímto navýšením se budou muset v letošním roce sociální služby vypořádat bez dalších dotací.“
V tomto roce se Pardubickému kraji podařilo získat dotaci na čtyřprocentní platové navýšení, které nabylo účinnosti již v listopadu 2016 a o které původně nebyly navýšeny dotace státu. Dále přišly prostředky na navýšení o 23 procent. „Musíme věřit, že nové vedení MPSV dokáže prosadit do státního rozpočtu roku 2018 takové prostředky, které pokryjí navýšení platů a mezd z předchozích let, abychom se nedostali do stejné situace jako v roce letošním,“ dodal radní Šotola.
Poskytovatelé sociálních služeb v Pardubickém kraji jsou pravidelně informování o záměrech kraje a zdrojích financování služeb. „Naší snahou je, abychom byli navzájem partnery a umožnili tak zkvalitňovat poskytovanou sociální službu pro ty, kteří ji potřebují. K tomu jsou ovšem nutné nejen finanční prostředky na kvalitní odměňování, ale také určitá jistota pro další poskytování sociálních služeb,“ konstatovala vedoucí odboru sociální věcí Pardubického kraje Helena Zahálková.
Krajské dotace přehledně na jednom místě

Přehled poskytovaných dotací z rozpočtu kraje v roce 2017 je nyní možné nalézt přehledně na jednom místě na oficiálních internetových stránkách Pardubického kraje na: www.pardubickykraj.cz/individualni-dotace-pk Cílem je centralizovat informace o vydaných finančních prostředcích z krajského rozpočtu mimo programové dotace kraje. Ostatní seznamy krajských dotačních titulů jsou k dispozici na: https://www.pardubickykraj.cz/krajske-programy-a-dotace
Jedná se o reakci na množící se dotazy ohledně poskytování finančních prostředků z krajského rozpočtu. Kromě žádajícího subjektu a poskytnuté finanční částky obsahují tabulky také stručný popis projektu, na který jsou peníze vynaloženy. Tabulky dle jednotlivých odborů Krajského úřadu Pardubického kraje budou postupně aktualizovány dle dokončení jednotlivých schvalovacích procesů.
K dispozici jsou dotace v oblastech: sportu, cestovního ruchu, školství, krizového řízení, sociálních věcí, kultury a památkové péče, rozvoje, zemědělství a životního prostředí. Poskytnuté informace jsou aktuální k 18. 10. 2017
Podpora bydlení v roce 2018

Do 5.1.2018 lze předkládat žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramů Bytové domy bez bariér a Podporované byty, dotační tituly Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů. Novou povinností správce programu je kontrola výběrového řízení na dodavatele stavebních prací včetně souvisejících dodávek zařízení a materiálu u zakázek malého rozsahu a u dotovaných zadavatelů. Byl proto vypracován Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 – 2020 [PDF, 388.04KB], který popisuje povinnosti jednotlivých druhů zadavatelů podle předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zásadní odlišností oproti výběrovým řízením na stavební práce, které nejsou částečně nebo plně hrazeny z dotace je, že zakázky malého rozsahu musí být soutěženy podle metodického pokynu a dále, že není u zakázek podlimitních na stavební práce přípustné využít zjednodušené podlimitní řízení a musí se soutěžit podle pravidel otevřeného výběrového řízení. Metodický pokyn také upravuje postup dotovaného zadavatele při výběru dodavatele stavebních prací. Rezervace termínu kontroly výběru dodavatele stavebních prací podle zákona o veřejných zakázkách je zpřístupněna na: mmr-cr.reservio.com.
Kraj opraví sportovní areál v Přelouči i umývárny v domově mládeže

O zahájení výběru dodavatele stavby na rekonstrukci dvou školských zařízení rozhodli krajští radní. Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč se dočká opraveného sportovního areálu, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice pak rekonstrukce sociálních zařízení a umýváren.
Předmětem stavby na Gymnáziu a Střední odborné škole v Přelouči je kompletní rekonstrukce atletického oválu s centrálním víceúčelovým hřištěm. Povrchy jednotlivých sportovišť jsou v nevyhovujícím až havarijním stavu a neodpovídají požadavkům na moderní sportovní plochy,“ vysvětlil radní pro školství Bohumil Bernášek s tím, že využívání ploch v současném stavu zvyšuje riziko úrazu při sportovní či rekreační činnosti.
Atletický ovál necháme rozměrově upravit a škvárový povrch nahradíme atletickým vodo-nepropustným gumovým povrchem,“ řekl radní Bernášek. Podle něj budou umělým povrchem opatřeny i plochy pro skok vysoký a vrh koulí, atletická plocha pak bude doplněna o doskočiště pro skok daleký. Z vnitřní plochy atletického oválu se stane plocha fotbalová. Předpokládaná cena zakázky je více než 9 milionů korun.
Více sprch a nové potrubí
Na první etapu rekonstrukce sociálních zařízení a umýváren, kterou uskutečnil Domov mládeže a školní jídelna Pardubice v říjnu minulého roku, naváže další etapa oprav. „Ve všech stavebních objektech bude nové vodovodní a kanalizační stoupací potrubí. Dojde také k navýšení počtu sprch, a to zejména díky zmenšení čajové kuchyňky,“ uvedl Bohumil Bernášek a dodal, že kraj nechá také vyměnit obklady a ve všech objektech se nainstalují nová hygienická zařízení. Předpokládané náklady za rekonstrukci se pohybují kolem 11,6 milionu korun.
Zahájení výběru dodavatele stavby na rekonstrukci dvou školských zařízení rozhodli krajští radní. Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč se dočká opraveného sportovního areálu, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice pak rekonstrukce sociálních zařízení a umýváren. „Předmětem stavby na Gymnáziu a Střední odborné škole v Přelouči je kompletní rekonstrukce atletického oválu s centrálním víceúčelovým hřištěm. Povrchy jednotlivých sportovišť jsou v nevyhovujícím až havarijním stavu a neodpovídají požadavkům na moderní sportovní plochy,“ vysvětlil radní pro školství Bohumil Bernášek s tím, že využívání ploch v současném stavu zvyšuje riziko úrazu při sportovní či rekreační činnosti.  „Atletický ovál necháme rozměrově upravit a škvárový povrch nahradíme atletickým vodo-nepropustným gumovým povrchem,“ řekl radní Bernášek. Podle něj budou umělým povrchem opatřeny i plochy pro skok vysoký a vrh koulí, atletická plocha pak bude doplněna o doskočiště pro skok daleký. Z vnitřní plochy atletického oválu se stane plocha fotbalová. Předpokládaná cena zakázky je více než 9 milionů korun.
Více sprch a nové potrubí
Na první etapu rekonstrukce sociálních zařízení a umýváren, kterou uskutečnil Domov mládeže a školní jídelna Pardubice v říjnu minulého roku, naváže další etapa oprav. „Ve všech stavebních objektech bude nové vodovodní a kanalizační stoupací potrubí. Dojde také k navýšení počtu sprch, a to zejména díky zmenšení čajové kuchyňky,“ uvedl Bohumil Bernášek a dodal, že kraj nechá také vyměnit obklady a ve všech objektech se nainstalují nová hygienická zařízení. Předpokládané náklady za rekonstrukci se pohybují kolem 9,6 milionu.


Podpora obnovy a rozvoje venkova odstartoval 16.10.

Na podporu obnovy a rozvoje venkova půjde 525 milionů korun.  Cílem podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova je formou dotace napomoci obnově a rozvoji venkovských obcí, přičemž je vyžadováno aktivní zapojení obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. V rámci jednotlivých dotačních titulů mohou obce žádat dotace na obnovu veřejných prostranství, dětských hřišť, školních sportovišť a tělocvičen nebo na obnovu místních komunikací. Svazky obcí mohou naopak žádat o dotaci na školení, workshopy nebo semináře, jejichž cílem je sdílení a získávání nových informací nebo předávání zkušeností dobré praxe, to vše se zaměřením na obnovu a rozvoj venkova.  
Pro rok 2018 jsou vyhlášeny tyto dotační tituly:
Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku,
Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci,
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími generacím různých věkových skupin, na jejichž výběru a přípravě, případně pak také na realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené na: úpravu veřejných prostranství,  obnovu a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, cyklostezky,  bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).
Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova,
Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:  prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoje venkova
Dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací,
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (opravu/rekonstrukci) místních komunikací konkrétně na: všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy; místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy); jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci; dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: - obnova kanalizace, včetně úprav k odvádění vody jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace, - obnova propustků, ostatních povrchových  odvodňovacích zařízení, galérií, opěrné, zárubních, obkladních a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů. 
Dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
Podporovány budou projekty s výstupy, na jejichž výběru a přípravě, případně také realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené: na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy, na rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen.
Žádosti je možné podávat od 16.10.2017. Ukončení příjmu žádostí: 15.01.2018 (do 12 hodin):
Snížení nákladů na přijímání platebních karet si musí obec vyjednat
Ministerstvo financí ve své studii zkoumalo, jak je pro obce nákladné nabízet občanům platby kartou.
Ze studie na základě odpovědí 137 obcí vyplynulo následující:
Český karetní trh se v uplynulých letech rychle rozvíjel, rostl počet míst akceptujících karty i objem a počet karetních transakcí. Vzhledem k tomu, že přechod na nové technologie (bezkontaktní platby) ještě nebyl zcela dokončen, lze předpokládat růst i v dalších letech.
 
Obce přijímající platební karty zaznamenaly zájem a spokojenost občanů, objem karetních transakcí ve zmapovaných případech rychle narůstá.
 
Naprostá většina obcí umožňuje kartami hradit všechny poplatky, jednotlivé platební terminály má bezplatně vypůjčené a neplatí za jejich přijímání žádný měsíční paušál.
 
Existují nicméně obce, které platí za pronájem každého terminálu či hradí souhrnný měsíční paušál. Je však otázka, do jaké míry jsou takové smlouvy pro obce výhodné, neboť obce tento poplatek platí navíc k poplatkům za jednotlivé transakce, které mají ve standardní výši.
 
Většinu výdajů obcí nicméně tvoří poplatky za jednotlivé transakce, jejich výše by (na základě tržní logiky) měla být závislá na měsíčním objemu plateb (čím větší objem, tím nižší poplatek za transakci).
 
Z dotazníku však vyplynulo, že v praxi je výše poplatků na měsíčním objemu plateb až do objemu 500 tis. Kč v zásadě nezávislá, obce s nízkým objemem plateb mohou platit minimální poplatek cca 1 % a naopak obce s vysokým objemem plateb mohou platit i více než 2 %.

Kraj ocení památku významného rodáka z Horního Jelení

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal se starostou Horního Jelení Petrem Tupcem a Jiřím Panušem z Východočeského klubu celních veteránů ohledně podpory vzpomínky na významného rodáka z Horního Jelení Emila Martince. Od narození bývalého odborového přednosty Ministerstva financí První Československé republiky uplyne v roce 2019 150 let.
Doktor Emil Martinec patřil mezi uznávané odborníky a zásadním způsobem se zasloužil o budování Československé republiky po roce 1918 v oblasti celnictví, přípravě systému ochrany celní hranice a významně se podílel na vytvoření vazeb nového československého státu v mezinárodním obchodu a na právní úpravě vztahů s ostatními státy. Proto chceme společně s jeho rodným městem přispět k zachování jeho odkazu nejen mezi celními veterány, ale i širší veřejnosti,“ uvedl hejtman Martin Netolický k osobnosti, jejíž jméno v budoucnu ponese komunitní centrum v Horním Jelení, kde bude jedna z místností věnována odkazu tohoto významného rodáka. Již dnes jeho pamětní deska zdobí budovu městského úřadu.
JUDr. Emil Martinec
Narodil se v Horním Jelení 21. ledna 1869. Působil jako odborový přednosta na Ministerstvu financí První Československé republiky. Byl autorem Československého  celního zákona, jenž vstoupil v platnost začátkem roku 1928 a je považován za jednu z nejmodernějších legislativních norem v oblasti celnictví ve světovém měřítku. Emil Martinec vystudoval práva na Univerzitě Karlově a v roce 1895 vstoupil na Moravě do služeb finanční správy. Delší dobu pracoval u okresního finančního ředitelství v Uherském Hradišti a později u zemského finančního ředitelství v Brně se zabýval agendou nepřímých daní a monopolů. V celní agendě byl činný od počátku své kariéry a vynikl zejména jako inspektor finanční stráže. S úspěchem zdolal obtížný úkol organizace nové celní hranice i celní správy Československé republiky. Pod jeho vedením bylo vydáno české znění vysvětlivek k celnímu sazebníku a celní sazebník upravený pro výkon celní služby. Od prvních dnů po říjnu 1918 se věnoval osnově nového celního zákona. Jeho zkušeností bylo využito v době hospodářské krize, kdy bylo nutno dovoz usměrňovat devizovou komisí, jejímž byl od roku 1932 funkcionářem. Od zřízení Československé obilní společnosti v roce 1934 byl jejím vládním komisařem a tuto zodpovědnou funkci zastával i po svém odchodu do výslužby, kam odešel dnem 1. ledna 1935. Emil Martinec zemřel dne 30. listopadu 1945.