Českotřebovský deník 286/2017 (21/10)

Poutníci na Horách

Závěrečný díl zábavy na Prvním pohodovém pátku 13. října patřil Poutníkům, správněji Poutníkům Česká Třebová. Program večera se díky přídavkům proti plánu přece jenom o něco prodloužil a tak jsem už před závěrečným "Countrybálem Poutníků" již musel odejít a fotku jsem získal až dodatečně díky Luďkovi Petrašovi, který pořizoval z celého večera  videozáznam. Věřím, že bude nějaká příležitost k jeho zveřejnění nebo alespoň shlédnutí, pro inspiraci pro další Pohodový pátek 2018, který Zdeněk Neterda už pomaloučku připravuje. 
Nejdříve k Poutníkům, bez kterých by to na Horách nešlo.  Měli letos a vlastně již v loňském roce vynikající sezonu, Za svoje úspěchy získali cenu Města Kohout 2016, absolvovali úspěšné jarní turné (Ostrava, Brno, Praha), oslavili 45 let společného hraní. Přispěli velkým dílem k tomu, že byl tak velký úspěch celého pohodového večera.
Ohlasy byly velké jak ze strany publika, tak i od samotných muzikantů. Na úspěšný večer na Horách si vzpomněli před svým odletem do Irska i bráchové Malinovi a poslali pozdravný a spokojený mail. Muzikantů - i těch třebovských - bylo na tomto večeru opravdu hodně, mohli jsme zde potkat, nejen Poutníky, ale i Mědvědy, Carrambu nebo Ahasvery i další. Sál na Horách je pro takové akce jako stvořený. Bylo opravdu vyprodáno, byl boj o každou židli. I když by se prodalo snad ještě o 150 vstupenek více, tak přemístění akce jinam by nemělo tu správnou atmosféru.
Připomenu ještě celý článek Milana Michalského o Prvním pohodovém pátku, do kterého byly přidány i fotky vystupujících Poutníků. Najdete je zde. (mm)

Z facebooku Martina Netolického

SOCDEM JAKO TITANIC?
Velká krásná loď, nepotopitelná, luxusní, největší, přitom už na cestě do zapomnění. Kapitáni na můstku asi zřejmě stále hrají a zpívají a přemýšlejí o tom, že stále není tak špatně. Lze souhlasit s tím, že ČSSD uspěla a je stále parlamentní stranou. Sice těsně, ale stále ještě ano. Není to málo? Nebyli jsme ještě v roce 2006 stranou se 74 poslanci a před čtyřmi lety s 50? Současných 15 mandátů je katastrofa, tragédie a nejkrutější porážka za posledních 2...5 let. Jsem přesvědčený, že za to nemohou ani starostové, místostarostové nebo krajští zastupitelé na kandidátkách ČSSD, ale zcela jednoznačně nejužší vedení strany. Proto očekávám vyvození osobní zodpovědnosti triumviátu řádově v hodinách, nejdéle ve dnech. Ostatně triumvirát jak víme nedopadl dobře ani ve starověkém Římě a opět se ukázalo, že k dobrým výsledkům nevede ani nyní!
 
Promarněná příležitost

V ulici Na Strouze se buduje. Nový vodovod, nový chodník, nové veřejné osvětlení. A pracuje se dokonce i v sobotu, např. v den voleb. Je to jistě pozitivní skutečnost.  Chceme mít přece město jako "ze škatulky" a každý počin, který vede ke zlepšení schůdnosti chodníků (které nejsou obecně v příliš dobrém stavu) i ke zkrášlení města, je třeba ocenit.
V čem tedy spočívá moje připomínka? Domnívám se, že bylo možné provést stejnou práci, tedy rekonstrukci chodníku (v jeho původní trase), vodovodu a osvětlení a současně (t.j. za stejné peníze)  rozšířit vozovku v ulici Na Strouze tak, aby zde vzniklo cca 10 parkovacích míst pro osobní automobily rezidentů, Právě zde totiž mohla parkovat auta rezidentů ve Sadové ulice, která se stává vzhledem k velké frekvenci včetně velkému počtu projíždějících autobusů několika linek často nebezpečnou, mohla se zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy. A to  bez vynaložení jakýchkoliv finančních prostředků navíc.
O to, aby se tak stalo, jsem se opravdu snažil. Od začátku září, kdy se začalo jednat o "přisypání peněz na tuto akci" v rámci druhé rozpočtové změny jsem absolvoval jsem několik jednání na vedení města. Rozumím i tomu, že ochota nebyla veliká, již byla přece akce připravena a každá změna během realizace znamená nepříjemnosti. Jenže se pozastavuji nad tím, že město vlastně nemá žádnou koncepci v oblasti řešení parkování  rezidentů na stále frekventovanějších místních komunikacích nebo na sídlištích. Stále se oficiálně dozvídáme, že se  koncepční řešení připravuje, ale situace se roky nemění, nic se neděje. A když vznikne dílčí možnost, jak alespoň trochu pomoci ulehčit problémy v ulici Sadové, tak pro to nikdo nic neudělá. Vždyť  stání vozidel v Sadové ulici je v rozporu se zákonem, vedle parkujících vozidel mají zůstat  dva 3 metry široké pruhy. A tak široká komunikace není (celkem má 6,8 metru).  A odbor dopravy MěÚ vydává občanům povolení k tomu aby zde parkovali, je zde také místní úpravou, t.j. schválenou dopravní značkou, parkování  rezidentů s vydaným povolením umožněno. Když se zeptám na odboru dopravy, proč jsou taková povolení vydávána, je odpověď jasná: "někde přece parkovat musí". Jenže nyní se ukázalo, že ve městě nikdo nehledá způsob, jak parkující vozidla přemístit alespoň z těch komunikací, kde je největší provoz a kde nejvíc překážejí. Nyní taková možnost vznikla a nevyužili jsme ji. Chodník mohl zůstat v původní trase, ulice Na Strouze mohla být o 80 cm širší (o bývalý zelený pruh) a místa pro parkování rezidentů by zde bylo mnohem víc než v Sadové. Ulicí Na Strouze navíc nejezdí ani autobusy ani vozidla těžší než 3,5 tuny, jen zásobování.
Podívejme se ještě na investice města do rozšíření  parkování ve městě.  Loni se na Křibě podařilo připravit několik parkovacích míst, také na Trávníku za domy 2013-15 a  za 14,7 milionů Kč velké parkoviště pro více než 100 vozidel vznikla za zimním stadionem. Letos se za další velké peníze pokračovalo v úpravách na Skalce, nákladem  400 tis Kč se opravilo parkoviště u krytého bazénu a má se ještě připravit (za 1,5 milionu Kč) parkování na místě točny autobusů U Stadionu. Vymístí se tam auta parkující v ulici U Stadionu. To všechno stálo spoustu peněz. Na Strouze se mohlo s minimálními prostředky pomoci zlepšit poměry v ulici Sadové. Žádná jiná ulice ve městě nemá tak velký provoz včetně desítek autobusů denně a současně tolik parkujících překážejících vozidel. 
Milan Mikolecký (foto z 21/10)

Bleší trhy  U malířů - zájem veliký

Náměstíčko na Splavě  se ukazuje jako velmi vhodné místo pro pořádání Bleších trhů, kde opravdu můžete najít soustu věcí, které nepotřebujete, ale také spoustu věcí, které hledáte. Konají se dvakrát za rok a to díky obětavosti několika pořadatelů, zejména ovšem Pavla Kohoutka a Martina Mičky. Dvoudenní Bleší trh navštívila spousta lidí, mnozí byli při hledání potřebného úspěšní. "Takové akce by se měly konat každý měsíc" říkali někteří pravidelní návštěvníci.  Další zde naopak byli poprvé... "Snad až budu v důchodu," odpovídal na  dotaz Pavel Kohoutek. "Zatím opravdu zůstaneme u osvědčeného modelu pololetních trhů na jaře a na podzim. Abychom vyšli občanům vstříc tak nabízíme možnost odložení některých sbírkových předmětů či věcí, které nelze dále využít např. při stěhování nebo vyklízení nemovitostí. Stačí zavolat na 603 503 421 (Pavel Kohoutek) a lze se domluvit na termínu i způsobu převzetí i kdykoliv během roku.  Naše nabídka na další trhy tím bude jen rozšířena," dodal Pavel kohoutek (mm)

Gustav Habrman u vodotrysku

Nejsem ten, který by vyčítal znovupřipomenutí významného českotřebovského rodáka Gustava Habrmana nově instalovaným památníkem. Vždyť tolik co Gustav Habrman vykonal pro Českou Třebovou málokterý občan. Česká Třebová Gustavu Habrmanovi odhalila na jeho rodném domě dokonce dvě pamětní desky, které jsou dnes v Městském muzeu.  Minulý režim se mu za to patřičně "odvděčil". Rodný domek na Splavě už nestojí byl v šedesátých letech zbourán, na Jeho místě bylo nejdříve prázdné prostranství, potom dokonce dvě stavební buňky jako veřejné záchody. Stavební parcela byla pak využita pro novou zástavbu. Proto už není možné pamětní desky z muzea vyzvednout a znovu instalovat. Nové připomenutí našeho významného rodáka se má řešit památníkem, který má být odhalen v listopadu t.r. na náměstíčku na Splavě, ovšem v místech, které byly poměrně nedávno a úspěšně architektonicky řešeny. Památník, který zde bude umístěn bude v tomto prostoru ovšem jako by "navíc". Kolem vodotrysku se sezením jsou instalované sloupky, nenápadně omezující tento prostor od ostatní o schod snížené plochy prostranství, nyní musí být sloupky z části odstraněny. Můžeme to posoudit z fotografií. První (vlevo) zachycuje dnešní situaci, na snímku vpravo je budoucnost s instalovaným památníkem (počítačová fikce). Pamětní kámen s reliéfem bude  tak trochu sloupky nahrazovat. Je to asi už těžké změnit. Podle názorů některých lidí by šlo památník instaloval ještě o trochu dál do zeleně v parku při cestě, kde by byl také blízko rodného místa bývalého ministra školství a osvěty, senátora či říšského poslance (mm)