Českotřebovský deník 289/2017 (23/10)
 CZ LOKO vybudovalo v České Třebové novou podvozkárnu 

Na zhruba 32 milionů korun vyšla akciovou společnost CZ LOKO přestavba staré výrobní haly v České Třebové. Díky tomu v ní na ploše 1200 metrů čtverečných vznikl zcela nový provoz na výrobu a opravy podvozků lokomotiv, osobních vozů a speciálních drážních vozidel.
„Jde o nejvýznamnější investici letošního roku. Významně posouvá naše technologické a výrobní možnosti a podstatně zlepšuje hygienické a bezpečnostní podmínky práce našich zaměstnanců. To pokládám za stejně důležité jako zvýšení výrobních kapacit a rozšíření portfolia o výrobu vlastních podvozků motorových lokomotiv a opravy podvozků osobních vozů,“ říká Josef Gulyás, generální ředitel CZ LOKO. Nyní má firma k dispozici čtyři podvozková stání a to včetně nové výkonové zkušebny podvozků, dimenzované až na třínápravové podvozky.
Produkce a opravy podvozků představují jednu ze zásadních fází výroby. Kvalitní podvozky jsou důležité pro celkové chování vozidel na kolejích. Jsou zcela zásadní pro klidný chod vozidla, komfort jízdy nebo třeba průjezd obloukem při nízkém opotřebení dvojkolí. Pro nové lokomotivy z produktové řady EffiShunter a  EffiLiner CZ LOKO vyvinulo podvozky vlastní konstrukce. „Primárním cílem je jednoznačně výrazné zvýšení efektivity. To znamená zkvalitnění a zrychlení výroby, zvýšení kapacity pracoviště s možností tvořit výměnný systém na tento strategický celek, možnost dále rozšířit sortiment o opravy podvozků osobních vozů, což je dalším pokračováním diverzifikace výroby, která začala vloni,“ dodal Josef Gulyás.
Podvozkárna je vybavena novými technologiemi, například odvětrávanými montážními kanály, kolejištěm s rozchody 1435 a 1520 (1524) mm, indukčním ohřevem vahadel na stanovenou teplotu, podvozkovým lisem, novými mostovými jeřáby a jeřábovými dráhami se zvýšenou nosností. V nové automaticky řízené výkonové zkušebně dokončených podvozků lze provádět předepsané typy záběhů a zkoušek. K vybavení patří diagnostická jednotka s řadou čidel sledujících teploty, rychlosti či vibrace, a také kamerový systém. Vysoké bezpečnostní standardy jsou samozřejmostí.

Ochranné pásmo kolem nemovité památky rotundy sv. Kateřiny stanoveno


Městský úřad Česká Třebová, odbor rozvoje města a investic, ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.2006 Sb.vydal rozhodnutí, kterým v souladu s návrhem Krajského úřadu Pardubického kraje vymezuje ochranné pásmo kaple sv. Kateřiny, nemovité kulturní památky, evidované v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem. 11240/6 – 3837.  Návrh na zřízení ochranného pásma byl podán v červnu, po připomínkách rady města a některých zainteresovaných občanů byl rozsah stanoveného pásma upraven, zmenšen.  V rámci rozhodnutí jsou stanoveny  podmínky pro stavební a další činnosti v ochranném pásmu  a také nepřípustné úpravy a zásahy v památkovém ochranném pásmu.  Více včetně mapy najdete ZDE

Náhradní osvětlení za nefunkční a nebezpečné chodníkové diody

Na chodníku kolem nádražní budovy bylo kritizované problematické "osvětlení" zajištěné diodami instalovanými do podzemních svítidel v chodníku. Svítilo špatně nebo vůbec ne a navíc byla zabudovaná osvětlovací tělesa při sněhové pokrývce záludná a nebezpečná, uklouznutí bylo dosti časté. Někdo to ustál, jiný ne. Do svítidel zatekla voda, další opravy neměly smysl. Teprve v letošním roce byl přijat záměr na změnu, která se začíná realizovat Nefunkční svítidla se z chodníku vyjímají a osvětlení bude zajištěno pomocí osvětlovacích sloupků. Instalaci nového náhradního osvětlení zajišťuje společnost Eko Bi z městského rozpočtu.
 
Most v Kyralově ulici bude mít zatím provizorně staré zábradlí

Na letošní rok byl naplánována akce obnova mostu přes Třebovku v Kyralově ulici, na kterou rozpočet města plánoval částku 720 tis. Kč. Z této částky již bylo využito 600 tis. Kč Přes most se již nyní dá chodit i jezdit, ale dokončen není. Místo zábradlí jsou jen provizorní stavební zábradlí. Na úplné dokončení bude třeba počkat do příštího roku, zatím bude na most instalováno (na nové konzole ještě staré zábradlí, které je pro tento účel připraveno. Instalace má být provedena v příštích dnech.
Úpravy Konzumu Diskont jsou odloženy na příští rok

Družstvo Konzum plánuje zvelebení a rozšíření současné prodejny, zbourání dosavadního dřevěného stínku Fortel a zvětšení plochy. V prodejně se počítá také se zakomponováním Pošty Partner se dvěma přepážkami, která nahradí poštu 01 v Klácelově ulici. Stavba  měla být zahájena již letos v létě, ale vzhledem k problému s projektovou dokumentací se odkládá na příští rok.
 
Den veteránu si Česká Třebová připomene současně s partnerskými městy

Akce se zúčastní mladí lidé, především studenti gymnázia Česká Třebová a Olawa, také pak dobrovolníci z italského města Agrate Brianza a také mládež z DDM ve Svitu. Společně budou připravovat programy a prezentace (v angličtině), bude připraveni program pro veřejnost.  Tradičně si město Česká Třebová připravuje ke Dni veteránu uctěním památky obětí válek dne 10. listopadu 32017 v 16 hodin odpoledne u památníku obětem válek v Habrmanově ulici. vystoupí opět i dechová hudba Řetůvanka.
 
Diskuze ke stížnosti na problémy v Týdnu sportu stále pokračuje

Vážený pane starosto, RM, ZM.
Je mi trapné stále se ptát,  proč odmítáte odpovědět na stížnost a chování p. Vašiny a hlavně neřešení oprávněné a dokázané stížnosti . S Vaší odpovědí nemohu souhlasit, ale chci vyřešit věci co se staly a které jsou doloženy i Vaší přítomností. To, že chcete se mnou projednat co bude v roce 2018 mne nemůže zajímat, pokud se nevyřeší roky se opakujících oprávněných stížností. Žádám, aby jste předali ZM i dopis ze dne 24. 9. 2017, který i jim byl adresován a hlavně všechny Vaše odpovědi. Proč se tak nestalo? Opět, proč řešíte 13 stěžovatelů na Splavě a ne 28 stěžovatelů na roky opakující se stížnost. Není to šikana?
Znovu žádám odškodnění za znečištění, poškození okna a hulvátství 10 000,- Kč. Je to návrh na mimosoudní vyrovnání. 12. 9. 2017 píšete, že odpoví p. Vašina. "Zlatý voči", přiznat pravdu, impertinence a hulvátství, není jeho parketa. Stále se vyhýbáte odpovědi, jakou pokutu dostaneme, když zaneřádíme a poškodíme majetek města, pořádková komise Vám jistě dá odpověď. Paní ing. Pirklové se nelíbilo, že jsem vše zveřejnila, ale to nebyl můj výmysl, to řekl p. starostovi p. Vašina, já ho pouze předešla. Má přece stejnou možnost, ale hlavně ať své impertinentní výroky a urážky doloží. Ještě prosím o odpověď předsedu sportovní komise na výroky p. Vašiny a snad i na morální kredit sokolů. Do těchto dimenzí jsem situaci nepřivedla já, ani spoluobčané, ale jednoznačně p. Vašina. Ze všech odpovědí jsem pochopila, že řvaní, hulvátství a impertinence má větší cenu, než slušnou formou podaná oprávněná a doložená stížnost. Pane hejtmane, pane starosto a ZM, zamyslete se nad řešením, či lépe neřešením stížnosti a osobou organizátora.
Česká Třebová 22. 9. 2017  Ivana Vážková
Elektronická požární signalizace v LDN Rybitví

S cílem zvýšit bezpečnost a usnadnit případnou evakuaci schválila na svém pondělním jednání krajská rada výběr společnosti, která v Léčebně dlouhodobě nemocných v Rybitví vybuduje systém elektronické požární signalizace a evakuačního rozhlasu, včetně stavebních úprav v budově B. Předpokládané náklady první etapy činily dle zadávací dokumentace necelých osm milionů korun. Vysoutěžená částka je o jeden milion nižší.
„Vzhledem k tomu, že se v tomto zařízení nachází lidé s často zhoršenou schopností pohybu, chceme, aby byla v případě mimořádné události maximálním způsobem zajištěna jejich bezpečnost a evakuace z objektu byla co nejrychlejší a nejjednodušší,“ uvedl radní Ladislav Valtr. „Součástí investice za necelých osm milionů korun je zavedení kompletního systému elektronické požární signalizace, evakuačního rozhlasu a zároveň provedení veškerých nezbytných stavebních prací pro zlepšení stavu požární bezpečnosti objektu a usnadnění jeho případné evakuace,“ sdělil radní Valtr s tím, že se jedná o první etapu zlepšení bezpečnosti v areálu léčebny.
V budovách A a B bude instalován systém elektronické požární signalizace, nouzový zvukový systém a evakuační rozhlas. Nově odvětrány budou také chráněné únikové cesty. Stávající výtah bude upraven tak, aby splňoval veškerá kritéria pro kategorii evakuačního výtahu. Součástí celkových úprav bude také nová nástupní plocha hasičů včetně nové posuvné brány.

v areálu bývalé Vitky Brněnec pokračují práce, které mají za cíl zjistit, zda a případně v jaké míře je kontaminována půda, podzemní vody či sousední řeka Svitava. V současné době jsou známé závěry první části šetření, které říkají, že prozatím nebyla zjištěna kontaminace, která by vybočovala z běžných hodnot. Finální výsledky analýzy budou zveřejněny v květnu příštího roku.

Zvýšená kontaminace v areálu Vitky Brněnec se neprokázala

„Z naší iniciativy byla podána žádost v rámci operačního programu Životní prostředí na zpracování analýzy rizik v areálu bývalé textilní továrny Vitka Brněnec. Jejím hlavním cílem je zjistit, zda je ve větším měřítku kontaminována zemina, stavební konstrukce, ale také podzemní vody a blízká řeka Svitava,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že celkové náklady analýzy činí necelých 900 tisíc korun. „V současné době je dokončeno první kolo vzorkování podzemních vod a říčních sedimentů. Jeho závěry jsou jednoznačně pozitivní, jelikož prozatím nebyla zjištěna významnější kontaminace sledovaných oblastí,“ sdělil hejtman Netolický.
„Kompletní výsledky jak druhého kola odběrů, tak i celková interpretace a výpočet potencionálních jak zdravotních, tak ekologických rizik, budou podrobně zpracovány v závěrečné zprávě analýzy rizik celého území,“ sdělil radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a venkova Václav Kroutil. Předpokládaný termín dokončení celé analýzy je stanoven na květen 2018.