Českotřebovský deník 290/2017 (24/10)
 20 let od otevření nové výrobní haly společnosti KORADO

 Je to přesně dvacet let, co skupina KORADO otevřela novou halu na výrobu otopných těles RADIK, KORALUX a KORATHERM v České Třebové. Za dobu provozu této nové výrobní haly bylo vyrobeno téměř 30 milionů kusů otopných těles.  Nový závod o rozloze 52 493 m2 výrobních prostor byl oceněn titulem Stavba roku.
Nejvyšším přínosem, a tedy i hlavním podnětem k výstavbě nového závodu, byla možnost navýšení výrobní kapacity pro otopná tělesa RADIK. Tato řada patří k nejoblíbenějšímu modelu českého výrobce a jednoznačně se podepisuje na jeho globálním úspěchu. Skupina KORADO úspěšně spolupracuje s trhy po celém světě. Mezi nejvýznamnější patří Francie, Německo či Rusko a z exotičtějších např. Japonsko, Čína, Austrálie nebo Chile.
„Naší filozofií je nabídnout kompletní systémové řešení pro vytápění a v současnosti i pro větrání a rekuperaci. Chceme i do budoucna plnit požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků,“ uvedla Kateřina Knihová, vedoucí marketingového oddělení.O kvalitě výrobků se v průběhu padesátileté historie firmy přesvědčilo již více než 30 milionů zákazníků.  Více ZDE
 
Den otevřených dveří v MŠ U Koupaliště

V prosinci tohoto roku uplyne 35 let od otevření naší mateřské školy. Dostali jsme nádherný dárek v podobě nově zrekonstruované budovy, o který se chceme  podělit s každým, kdo má zájem .
Den otevřených dveří proběhne dne 8. prosince od 8,00 hod. do 15,00 hodin.
Všichni jste srdečně zváni! Těší se na Vás kolektiv pracovnic U Koupaliště

Pronajmeme nebo prodáme drUŽSTEVNÍ BYT 2+1 na Novém Náměstí
Volejte na  603 524 291 NEBO 604 944 573


KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN Česká Třebová
Provozní doba pro veřejnost v měsíci listopadu 2017

Pravidelná provozní doba
Po  10.00– 17.30 hod
Út  5.30– 8.00 a 12.00– 17.30 hod
St  12.00– 21.00 hod
Čt  5.30– 8.00 , 12.00– 16.00 a 19.30- 2100 hod
Pá  12.00– 19.30 hod
So  8.00– 21.00 hod
Ne  8.00– 21.00 hod
Pozor na změny provozní doby
 
6. a 18.11. ZAVŘENO
9.11. otevřeno 5.30 – 8.00,
12.00 – 16.00 a 19.30 – 21.00 hod
17.11. otevřeno 10.00 – 21.00 hod
19.11. otevřeno 15.00 – 21.00 hod
Ranní kondiční plavání v úterý a ve čtvrtek od 5.30 do 8.00
 
Provozní doba solária
Úterý                            12.00 – 20.00 hod
pátek                            12.00 – 20.00 hod
v ostatní dny na telefonické objednání   telefon  solárium 734 351 310  kosmetika 606447497  
modeláž nehtů 731518817  masáže 737306148  kadeřnictví 736541357  www.ekobi.cz e-mail: bazen@ekobi.cz 
Zimní stadion - na Skalce - veřejné bruslení v listopadu

Sobota 4/11 v 15:00
Neděle 5/11 od 13:00
Středa 8/11 od 17:00
Sobota 11/11 od 15:00
Neděle 12/11 od 13:00
Středa 15/11 od 17:00
Pátek 17/11 mimořádně 2x od 10:00 a ještě od 13:30
Sobota 18/11 od 15:00
Neděle 19:11 od 13:00
Sobota 25/11 od 15.00
Neděle 25/11 od 13:00
 
Nabídka cestovní agentury CAM s.r.o.,
Ústí nad Orlicí, M.R. Štefánika 234,
tel.: 606 748 616  www.ckm-tour.cz

Pojeďte s námi do termálu do Maďarska,
Bukfurdó hotel Répce 3*
termín: 30.11.-3.12.2017 cena Kč 5 190,-/osoba
cena zahrnuje: autobusovou dopravu z ČT, 
3x ubytování s polopenzí /šv.stoly/,
neomezené vstupné do termálních lázní,
zapůjčení županu, pobytovou taxu
 
Zveme vás také do Drážďan
na nákupy v Primarku i s prohlídkou města
dne 17.11.2017 cena Kč 650,-/osoba 
odjezd z ČT v 5,20 od restaurace Beseda
 

Start kotlíkových dotací se blíží, žádosti je nutné připravit k odeslání

Koncem září vyhlásil Pardubický kraj 3. výzvu na kotlíkové dotace pro fyzické osoby. V současné době je už u Krajského úřadu Pardubického kraje registrováno téměř 800 žadatelů. Ti musí nyní správně vyplnit žádost, aby ji mohli 31. října 2017 v 6:30 hodin ráno elektronicky odeslat.
„Chtěla bych upozornit všechny už registrované zájemce, aby neotáleli s vyplněním samotné žádosti, nenechávali to na poslední chvíli. Je možné, že se budou potřebovat při vyplňování ještě o něčem poradit s našimi pracovníky, tak ať na to mají časovou rezervu. Jinak by se mohlo stát, že je po rozhodném datu přeskočí v pořadí žadatelé, kteří již žádost vyplněnou mají,“ radí Hana Štěpánová, radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Pardubického kraje.
Zatím je evidován značný rozdíl mezi počtem registrací a počtem žádostí finálně připravených k odeslání. Po kompletním a správném vyplnění formuláře žádosti, je nutné nejpozději do 30. října 2017 stisknout tlačítko „připravit k odeslání“. Žadatel následně obdrží e-mail s odkazem, na který klikne 31. října a otevře obrazovku pro samotné odeslání žádosti.  
Podmínky výzvy a návod k vyplnění žádosti naleznou žadatelé na adrese: www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace. Jsou zde uvedeny i kontakty na pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje, kteří zájemcům případně poradí.
PhDr. Zuzana Nováková
Krajští radní schvalovali dotace na kulturu a památky

Prostředky v celkové hodnotě jeden a čtvrt milionu korun projednávali radní Pardubického kraje v dotačním titulu týkajícím se kultury a památkové péče. Některé z navržených dotací musí ještě potvrdit prosincové Zastupitelstvo Pardubického kraje.
„Zejména kapitola památkové péče byla pro letošní rok významně posílena a počítáme s tím i v návrhu rozpočtu na rok 2018. Na této Radě jsme se zabývali dotacemi například na záchranu a zpřístupnění farní knihovny v Moravské Třebové, na opravu fasády průčelí kostela sv. Martina v Zámrsku, na projektovou dokumentaci obnovy předhradí u hradu Svojanov, restaurování nástěnných maleb v Očistcové kapli v Litomyšli, na restaurování dveří a kazatelny v kostele sv. Bartoloměje v Kočí a na další památky,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro kulturu, investice a majetek Roman Línek. (Obrázek - kostel v obci Kočí)
 
Rekonstrukce silnic na Lanškrounsku budou pokračovat

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila zahájení zadávacího řízení na modernizaci silnice II/311 Nepomuky – Horní Čermná. Jedná se o další stavební akci, která bude spolufinancována z evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Předpokládaná cena dle projektové dokumentace činí necelých 15 milionů korun.
Více jak kilometrový úsek silnice II/311, která je významnou spojnicí mezi Lanškrounem a Jablonným nad Orlicí, je v současné době svým stavebně-technickým stavem nevyhovující pro zvýšenou dopravní zátěž. Kraje silnice ztrácí pevnost a vozovka je na mnoha místech značně poškozena, což zhoršuje také bezpečnost silničního provozu. Předpokládaná cena je podle projektové dokumentace necelých 15 milionů korun,“ sdělil hejtman Martin Netolický. „Postupně pokračujeme v zahajování zadávacích řízení na dopravní stavby, u kterých máme schválenou finanční spoluúčast z evropských fondů, konkrétně Integrovaného regionálního operačního programu,“ uvedl hejtman Netolický s tím, že tato modernizace naváže na rekonstrukce úseků Lanškroun – Nepomuky a Horní Čermná – Dolní Čermná, které byly dokončeny v 2013 a 2014.
Pardubický kraj nadále u dopravních staveb uplatňuje také druhé hodnotící kritérium pro výběr dodavatele. „I v tomto případě při hodnocení nabídek neřešíme pouze ekonomickou výhodnost nabídky, ale také termín dokončení stavby. Tímto způsobem budeme postupovat i při dalších výběrových řízeních na rekonstrukce silnic, protože chceme tlačit na stavební firmy, aby provedly stavbu v co nejkratším termínu, a vzniklé komplikace tak byly pro místní obyvatele jen na nezbytně nutnou dobu,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.
Elektronická požární signalizace v LDN Rybitví

S cílem zvýšit bezpečnost a usnadnit případnou evakuaci schválila na svém pondělním jednání krajská rada výběr společnosti, která v Léčebně dlouhodobě nemocných v Rybitví vybuduje systém elektronické požární signalizace a evakuačního rozhlasu, včetně stavebních úprav v budově B. Předpokládané náklady první etapy činily dle zadávací dokumentace necelých osm milionů korun. Vysoutěžená částka je o jeden milion nižší.
„Vzhledem k tomu, že se v tomto zařízení nachází lidé s často zhoršenou schopností pohybu, chceme, aby byla v případě mimořádné události maximálním způsobem zajištěna jejich bezpečnost a evakuace z objektu byla co nejrychlejší a nejjednodušší,“ uvedl radní Ladislav Valtr. „Součástí investice za necelých osm milionů korun je zavedení kompletního systému elektronické požární signalizace, evakuačního rozhlasu a zároveň provedení veškerých nezbytných stavebních prací pro zlepšení stavu požární bezpečnosti objektu a usnadnění jeho případné evakuace,“ sdělil radní Valtr s tím, že se jedná o první etapu zlepšení bezpečnosti v areálu léčebny.
V budovách A a B bude instalován systém elektronické požární signalizace, nouzový zvukový systém a evakuační rozhlas. Nově odvětrány budou také chráněné únikové cesty. Stávající výtah bude upraven tak, aby splňoval veškerá kritéria pro kategorii evakuačního výtahu. Součástí celkových úprav bude také nová nástupní plocha hasičů včetně nové posuvné brány.
 
Zvýšená kontaminace v areálu Vitky Brněnec se neprokázala

„Z naší iniciativy byla podána žádost v rámci operačního programu Životní prostředí na zpracování analýzy rizik v areálu bývalé textilní továrny Vitka Brněnec. Jejím hlavním cílem je zjistit, zda je ve větším měřítku kontaminována zemina, stavební konstrukce, ale také podzemní vody a blízká řeka Svitava,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že celkové náklady analýzy činí necelých 900 tisíc korun. „V současné době je dokončeno první kolo vzorkování podzemních vod a říčních sedimentů. Jeho závěry jsou jednoznačně pozitivní, jelikož prozatím nebyla zjištěna významnější kontaminace sledovaných oblastí,“ sdělil hejtman Netolický.
„Kompletní výsledky jak druhého kola odběrů, tak i celková interpretace a výpočet potencionálních jak zdravotních, tak ekologických rizik, budou podrobně zpracovány v závěrečné zprávě analýzy rizik celého území,“ sdělil radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a venkova Václav Kroutil. Předpokládaný termín dokončení celé analýzy je stanoven na květen 2018.