Českotřebovský deník 291/2017 (25/10)
SONS zve na Den otevřených dveří

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. z.s. Česká Třebová připravuje pro širokou veřejnost ve čtvrtek 16. listopadu 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  od 9:00 do 14:00 hod.
PROGRAM DNE:
Poskytneme odborné poradenství pro zrakově hendikepované. Předvedeme kompenzační pomůcky pro domácnost. Firma SAGITTA l.t.d. Brno. představí speciální, elektronické kompenzační pomůcky,  prezentace Tyfloservisu Pardubice o.p.s.
Adresa:  Mlýnská 900, 560 02 Česká Třebová, (vila církve Čs. husitské, vstup je zadním vchodem)
Kontakty: 465 535 325  , 67 657 188  e-mail:   ceskatrebova-odbocka@sons.cz
Podporují nás…
Krajský úřad Pardubického kraje
Města:  Česká Třebová, , Bystré, Lanškroun, Letohrad, Žamberk. Ústí nad Orlicí, Svitavy,
Obce:  Trpík, Pustina, Hradec nad Svitavou,  Semanín, České Libchavy,  Němčice a Opatovec.
Těšíme se na Vaší návštěvu
 
Onkologický stacionář

V areálu Pardubické nemocnice působí kromě krajského zdravotnického zařízení také soukromé zdravotnické společnosti AGEL a Multiscan. Druhá ze jmenovaných společností připravuje v areálu vybudování nového onkologického stacionáře. S připraveným projektem a harmonogramem prací v úterý seznámil hejtmana Martina Netolického a krajského radního Ladislava Valtra jednatel společnosti Sotirios Zavalianis.
Společnost Multiscan patří v současné době mezi tři největší onkologická pracoviště v České republice s přibližně osmi tisíci diagnóz ročně. Na stejné úrovni je pouze Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Masarykův onkologický ústav v Brně s přibližně 14 tisíci. S výstavbou nového onkologického stacionáře se předpokládá, že tento počet ještě naroste,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Budova onkologického stacionáře vznikne na rohu ulic Kyjevská a Bokova v sousedství našeho multioborového pavilonu a budovy neurologie. Proto chceme debatovat o možnosti průchodu mezi budovami tak, aby byl zajištěn komfort pro zaměstnance i pacienta,“ sdělil hejtman Netolický.
 „Záměr podporujeme a vítáme, protože se jedná o další krok ve zlepšování onkologické péče v našem regionu. Pacienti v našem kraji tak získají špičkové moderní zařízení s prostředím na úrovni péče, která není v dalších krajích zdaleka běžná a dostupná. Celková doba výstavby je plánována na 14 měsíců s tím, že počátkem prosince by mohli obdržet stavební povolení. V místě byl již vytvořen potřebný stavební prostor, tedy odstraněna stará budova, ve které se nacházela magnetická resonance,“ uvedl radní Ladislav Valtr. 
Společnost Multiscan je součástí Komplexního onkologického centra Pardubického kraje. Jedná se o centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé zajišťující od roku 2006 komplexní diagnostickou, léčebnou, preventivní a vzdělávací činnost v oborech klinické a radiační onkologie na špičkové úrovni.
 
Hejtmanská vávštěva obce Veliny u Holic

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil v rámci středečních cest po regionu obec Veliny nedaleko Holic. Se starostou Petrem Krejcarem hovořil o rozvojových plánech včetně vybudování víceúčelového sportovního hřiště, rekonstrukce silnice I/36, navštívil zdejší dřevěný kostel z poloviny 18. století a fotbalový areál, kde svá domácí utkání III. třídy hraje TJ Sokol Veliny.
„Jedním z cílů obce, která čítá okolo 480 obyvatel, je v současné době vybudovat víceúčelové sportovní hřiště v těsné blízkosti fotbalového areálu. Ten má velmi dobré a zmodernizované zázemí včetně šaten, občerstvení a venkovního sezení s altánem. Hřiště by mohlo sloužit nejen zdejší mateřské škole, která sídlí v budově obecního úřadu, ale také veřejnosti, protože je využitelné pro volejbal, tenis, basketbal či malou kopanou. Bohužel se obci nepodařilo prozatím získat dotaci ze státního rozpočtu jak z Ministerstva školství, tak Ministerstva pro místní rozvoj, které má jako jednu z podmínek přítomnost základní školy v obci,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Jednou z možností při výpadku zdrojů ze státního rozpočtu je využít dotačního programu kraje na vybudování víceúčelových hřišť, která nejsou v majetku našeho kraje,“ sdělil hejtman Netolický, který starostu seznámil s dalšími vyhlašovanými dotačními tituly včetně programu na rekonstrukci kulturních památek. „Obec v minulém roce zahájila veřejnou sbírku na obnovu zvonu sv. Mikuláše, který bude umístěn ve zvonici kostela. V našem dotačním titulu na obnovu kulturních památek máme v současné době historicky nejvyšší částku osmi milionů korun a obec bude s tímto projektem podávat žádost o finanční podporu,“ řekl Netolický.
Obcí prochází silnice I/36, která je hlavním průtahem z Pardubic, přes Holice na Borohrádek a Rychnov nad Kněžnou. „Podle informací pana starosty plánuje Ředitelství silnic a dálnic rekonstrukci průtahu obcí, kterou denně projíždí velké množství nejen osobních vozidel mířících z Pardubic na Rychnov nad Kněžnou,“ uvedl hejtman Netolický.
Ten se starostou Krejcarem navštívil novobarokní kostel sv. Mikuláše postavený v roce 1752. Kostel je od jara do podzimu volně přístupný pro návštěvníky přes kovovou mříž. Komentovanou prohlídku interiéru kostela včetně zvonice a márnice je možné sjednat s předstihem na emailové adrese obce Veliny.
 
Hubertova jízda na střední škole chovu koní a jezdectví 

V krásné krajině okolí Kladrub nad Labem žákyně posledních ročníků tamní Střední školy chovu koní a jezdectví absolvovaly svou Hubertovu jízdu. Toto tradiční vyvrcholení a zároveň ukončení jezdecké sezóny se odehrálo před zraky vedení školy, rodičů, ale i radního pro oblast školství Bohumila Bernáška.
Hubertova jízda je krásná tradice, kterou kladrubská střední škola dodržuje. Je velkým zážitkem vidět jezdkyně skákat přes překážky nebo se na koních brodit vodou,“ řekl radní Bernášek a dodal: „Těší mě, že škola tak výjimečného zaměření se nachází právě v našem kraji. Případní zájemci o studium ji mohou navštívit už 8. prosince, a to na Dni otevřených dveří.“
V letošním roce se Hubertovy jízdy zúčastnilo ze dvou absolventských ročníků celkem 33 žákyň, pro které je tato akce vrcholem jejich studia na kladrubské škole. Jízda nese název podle svatého Huberta, patrona všech jezdců a lovců, a vychází z tradice honu na lišku. Podle zvyklosti parforsních honů vede lovce nejzkušenější jezdec, takzvaný master, jehož pokyny se musí všichni účastníci lotu řídit.
Hubertova jízda Střední školy chovu koní a jezdectví i letos začínala na nádvoří Národního hřebčína Kladruby nad Labem, se kterým škola spolupracuje již od svého založení v roce 1952. Po absolvování několika skoků a překážek žákyně překonávaly Kurkovo jezírko, tradičním zakončením Hubertovy jízdy pak byl hon na liščí ocas.
 
Potraviny jen nerozdáváme, spojujeme je se sociální službou

Potravinami se v některých zemích plýtvá, například každý obyvatel Evropské unie včetně kojenců ročně vyhodí 179 kilogramů potravin.  Pro ty, kterým se potravin naopak z různých důvodů nedostává, jsou v posledních letech zřizovány takzvané potravinové banky. V České republice je v každém kraji jedna. Radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola projednával potřeby Potravinové banky Pardubice. Jedním ze zřizovatelů je Oblastní charita Nové Hrady, která sídlí v nedalekých Chotovicích a obhospodařuje celý Pardubický kraj.
Moderně upravený a zařízený areál charity v Chotovicích se postupně rozrůstá. Sídlí zde stacionář, je tu ubytovna, několik dílen a prádelna, která pere, mandluje a žehlí na zakázku pro řadu malých i velkých zákazníků. V roce 2010 zde vyrostl sklad, který slouží pro potravinovou banku, částkou půl milionu na něj tehdy přispěl Pardubický kraj. Nyní je tu i chladírenský box a potravinová banka nakoupila termoboxy pro rozvoz potřebných druhů potravin.
„S potravinovou bankou jsme začínali v roce 2015, kdy byla v listopadu první Národní potravinová sbírka,“ říká Blanka Vopařilová, která je ředitelkou Oblastní charity v Nových Hradech a předsedkyní Potravinové banky Pardubického kraje. „Od loňského roku spolupracujeme s obchodními řetězci a dalšími firmami, které nám nabízejí některé zboží. Další zboží nakupuje Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu FEAD a potravinová banka je partnerem tohoto projektu, který ovšem v září 2018 skončí. Snažíme se co nejvíce potravin distribuovat přímo z obchodů k provozovatelům služeb, tady máme jen mezisklad pro případ potřeby,“ dodává paní ředitelka.
„Potravinová banka neznamená jenom rozdávání potravin.  Je vždy spojena se sociální službou, která s  potravinovou bankou spolupracuje. Pro jídlo si jezdí pracovníci jednotlivých sociálních služeb z celého kraje a ti se starají o to, aby potraviny byly součástí celkové sociální pomoci dané rodině nebo jednotlivcům,“ vysvětluje radní Pavel Šotola.
Pardubický kraj přispívá tím, že hradí jeden pracovní úvazek pro krajskou potravinovou banku. Do budoucna to ale vypadá, že to nebude stačit. Od nového roku totiž začne platit novela zákona 110/1997 Sb., podle které obchody nad 400 m2 budou mít povinnost pro ně neprodejné potraviny nabídnout potravinovým bankám. „Odhadujeme asi desetinásobný nárůst množství potravin, a proto se na to připravujeme jak materiálně, tak personálně, abychom byli schopni vše pojmout a darovat účelně dál,“ uvádí Blanka Vopařilová.
Také letos se 11. listopadu uskuteční Národní potravinová sbírka. Dobrovolníci ji budou shromažďovat  v Pardubickém kraji ve 30 obchodech. Bude opět zaměřena zejména na trvanlivé potraviny jako konzervy, dětskou výživu, sunar a podobně. „Když některým lidem vypomůžeme v určitém časovém období s potravinami, mohou třeba začít splácet své dluhy a dostat se z nepříznivé situace. Jiné rodiny v nouzi tím ušetří třeba na kroužek pro dítě. V žádném případě není klientům poskytováno jen jídlo, ale vždy je to spojeno s celkovou prací s nimi ze strany sociálních služeb,“ uzavírá Blanka Vopařilová.