Českotřebovský deník 293/2017 (27/10)
PODJEZDY V NOCI.

Před chvílí jsem poprvé v noci projel nově opravené a rozšířené podjezdy u Korada pod železniční tratí. Vedle toho, že jde o nádhernou stavbu, tak považuji osvětlení uvnitř za velmi vhodně vybrané a umocňuje celkový dojem z průjezdu jednotlivými objekty. Viz. video zde
 
PENÍZE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY A FINANCOVÁNÍ KRAJSKÝCH SILNIC V ROCE 2018.

Rok od krajských voleb jsme se s kolegy hejtmany setkali již na 7. jednání Rady Asociace krajů České republiky ve Středočeském kraji na zámku Libnice. Hlavními tématy byly požadavky na novou vládu ve vztahu ke státnímu rozpočtu na rok 2018. Návrh totiž prozatím nepočítá s prostředky za navýšení mezd a platů o 10%, které je avizované počínaje 1.1. Obdobně není jasné, z čeho se budou platit rekonstrukce silnic 2.a 3. třídy. Kraje jednomyslně schválily, že budou ze Státního fondu dopravní infrastruktury žádat celkem 5 mld. Kč.
 
ZAHÁJENÍ STAVBY CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU V ÚSTÍ UŽ PŘÍŠTÍ ROK.

Přípravy jedné z největších investičních akcí našeho kraje v tomto období pomalu vrcholí. Podklady pro územní rozhodnutí jsou zpracovány a mohou se podat na místně příslušný stavební úřad. Poslední debata ohledně drobných úprav dispozic v jednotlivých podlažích proběhla včera s primáři, technickým úsekem a architektkou. Informoval jsem, že kraj je připravený akci financovat s podmínkou zahájení realizace v roce 2018 kvůli čerpání prostředků velmi výhodného úvěru z Evropské investiční banky, který jsme jako kraj přijali v roce 2013 na předfinancování evropských projektů. Celkové předpokládané náklady stavby jsou dle informace ředitele Tomáše Julínka cca 330 milionů korun.
Rozvoj Červené Vody umožňuje spolupráce s podnikateli

V Červené Vodě nedaleko Králík byl za přítomnosti hejtmana Martina Netolického a radního Ladislava Valtra otevřen nový chodník podél silnice III/31230 směrem na Moravský Karlov. V místě se nachází rozrůstající se průmyslová zóna, ve které pracují stovky zaměstnanců, a to především ve společnosti zabývající se prodejem vysokozdvižných vozíků.
„Po debatě s investory, kteří v areálu sloužícím v minulosti jako posádka československé a sovětské armády budují nová pracovní místa, jsme před rokem za 11 milionů korun zrekonstruovali 1,2 kilometru dlouhý úsek silnice III. třídy směrem na Moravský Karlov. Diskuze před opravou silnice byla velmi otevřená a investoři dali jasně najevo, že je pro ně komunikace do budoucna velmi důležitá. Obec Červená Voda tehdy poskytla dotaci ve výši 1,5 milionu korun a finančně se na rekonstrukci podíleli právě také místní podnikatelé. Vybudování chodníku je pokračováním našich dohod a je dobře, že spolupráce obce, kraje a soukromých subjektů v tomto případě funguje velmi dobře,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
„Chodník v místech, kde se pohybuje velké množství zaměstnanců, ale je zde i bytová zástavba a obchod, hraje svoji neocenitelnou roli v oblasti bezpečnosti. I přesto, že se jedná o silnici nižší třídy, tak je dobré že tu chodník pro občany je. Ti se tak mohou při běžném pohybu po obci cítit daleko bezpečněji,“ uvedl radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
Ten si společně s hejtmanem prohlédl také areál společnosti Vysokozdvižné vozíky s.r.o., která zaměstnává přes 200 lidí. Ryze české společnost se zabývá prodejem použitých vysokozdvižných vozíků, příslušenství pro vysokozdvižné vozíky a přídavných zařízení pro manipulační techniku.
Poříčí u Litomyšle bude reprezentovat  ČR na soutěži Entente Florale

Zelená stuha České republiky 2017 zamířila do Poříčí u Litomyšle. Obec tak bude Českou republiku reprezentovat v celoevropské soutěži Entente Florale. Starosta obce František Bartoš proto seznámil hejtmana se záměry obce v rámci této soutěže a finanční nákladností celé účasti. Pardubický kraj přislíbil pomoc s technickým zajištěním soutěže či propagací. Poříčí v roce 2011 získalo titul Vesnice roku Pardubického kraje.
Jedná se o velkou příležitost pro prezentaci nejen obce, ale celého našeho regionu. Není běžné, aby se některá z našich obcí účastnila takto prestižní celoevropské soutěže. Poříčí získalo nejprve Zelenou stuhu v rámci Vesnice roku Pardubického kraje a následně vítězství i v celorepublikové soutěži. To obci opravňuje k účasti v Entente Florale Europe. Poříčí je i podle hodnocení komise obcí, která příkladným způsobem pečuje o veřejná prostranství s využitím zeleně, v níž se projevuje také osobní iniciativa občanů,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „S účastí v celoevropské soutěži však souvisí také finanční náklady na přípravu obce pro hodnotící komisi, propagaci a prezentaci obce na samotném vyhlášení, které se uskuteční v Irsku. Ministerstvo pro místní rozvoj v letošním roce proto poprvé vypsalo dotační titul pro úspěšné obce ze soutěže Vesnice roku. Vnímáme, že se jedná o reprezentaci našeho regionu, a proto jsme připraveni pomoci nejen finančně, ale také materiálně se zapojením našich středních škol,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Zelená stuha České republiky
Oceněná obec by měla koncepčně rozvíjet zeleň v obci, pečovat o dřeviny a prostranství se zajištěním odbornosti a prokazovat cit pro místní venkovský charakter sídla. Druhou stránkou je výchova veřejnosti ke vztahu k životnímu prostředí obce a jejího zapojování do jeho tvorby. Důležité je pojetí veřejných zelených ploch a zapojení dalších prvků pro plnění funkcí odpočinku a setkávání veřejnosti, místně odpovídající skladba zeleně, venkovský ráz. Oceňovány jsou i snahy o revitalizaci navazující otevřené krajiny, výsadby tradičních stromořadí a obnova druhové skladby. Je kladen důraz na dlouhodobý a koncepční pohled a na plánování zeleně v obci a výchovu nejmladších generací.

 

20. ročník  Streetballcupu stál za námahu a podporu. Děkujeme.


Rád bych Vám touto cestou poděkoval za Vaši podporu, bez které bychom nebyli schopni uspořádat jubilejní 20. ročník streetballového turnaje Memoriál Mistra Jana Husa v České Třebové, který se za dobu své existence stal největší akcí svého druhu ve východních Čechách a jednou z největších v České republice.

Články o turnaji byly uveřejněny v tisku, ale také na Nbasket.cz, ale i Streetfame.org. Report je také umístěn na oficiálních stránkách turnaje - zde i na facebooku - zde a na největších streetballových webech v České republice. Místní kabelová televize OIK TV zařadila reportáž z turnaje do svých zpráv.  Děkuji Pardubickému kraji a panu hejtmanovi Martinovi Netolickému za udělení záštity nad turnajem a velké podpory, panu řediteli Gymnázia Česká Třebová Josefu Menšíkovi, že nám opět umožnil uspořádat turnaj v areálu školy, který pro tuto akci nabízí ideální prostředí a Městu Česká Třebová. Velké díky patří Michaelu Krukovi z České basketbalové federace za výraznou podporu. Zvláštní poděkování patří Petře Kulichové a Editě Šujanové, které se staly tváří a patronkami letošního ročníku a samozřejmě Vám všem, partnerům, kteří jste podpořili náš projekt. Turnaje se zúčastnilo 38 týmů ve dvou kategoriích (30 mužských a 8 ženských), tedy přes 170 hráčů. Společně s velkým počtem příchozích diváků vytvořili skvělou atmosféru. Velkým pozitivem byli i úspěšný dětský den. Celá akce se vydařila, turnaj se nesl v přátelském duchu, což je ten nejlepší předpoklad pro jeho další konání.
Ještě jednou děkuji za Vaší významnou podporu a věřím v další spolupráci na již 21. ročníku této akce v roce 2018. Za pořadatele Mgr.Marek Trejtnar