60 let elektrického provozu v České Třebové                       

V letošním roce si připomínáme již 60 let od příjezdu prvního vlaku taženého elektrickou lokomotivou. Stalo se tak 7. listopadu 1957. Tento den přijel do České Třebové vlak tažený dvěma elektrickými lokomotivami řady E 499.0. Lokomotivy této řady byly vyrobené v letech 1953 – 58. Když pomineme několik typů předválečných strojů jezdících po pražských spojkách, byly jedinými traťovými lokomotivami pro provoz u ČSD. Lokomotivy vyráběla lokomotivka Škoda Plzeň, ta však byla poplatně své době přejmenovaná na Závody Vladimíra Iljiče Lenina (ZVIL). Slavnostní vlak byl tažen stroji E 499.010 a 040 a z příjezdu do České Třebové je ve státním filmovém archivu zachován krátký film.
Elektrifikace hlavních tratí ČSD byla plánovaná již za první republiky. Proti však byla tenkrát silná uhelná lobby, která měla strach, že příjde o pohátkové zisky z prodeje uhlí pro parní lokomotivy. Ve druhé polovině 30 let 20 století pak další přípravy k elektrifikaci zbrzdil politický vývoj v Evropě a následníá 2. světová válka. Nicméně zkušenosti s elektrifikací železnic byly v té době v Evropě již veliké. Elektrické vlaky jezdily v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Francii a Itálii. U nás nakonec do roku 1939 byly elektrifikovány pouze pražské spojky. Skutečné plány na elekktrifikaci tratí ČSD přišly až po 2. světové válce. Začátkem padesátých let byla započata elektrizace našich hlavních tratí stejnosměrnou soustavou 3000 V. V letech 1955 až 57 proběhla elektrifikace na Slovensku, kdy byly postupně zprovozněny úseky mezi Žilinou a Spišskou Novou Vsí. Právě první úsek v Čechách, který byl elektricky zprovozněn v listopadu 1957, byl z Prahy do Třebovice v Čechách. Vlastní elektrický provoz byl v prvních měsících sporadický. Hlavně bylo nutno dokončit mnoho prací, aby elektrické lokomotivy mohly nerušeně a bezpečně jezdit. Dle pamětníků, kteří byli v té době žáky parnické školy, když jela elektrická lokomotiva, přestalo se vyučovat a děti společně s učiteli sledovali jízdu elektrické lokomotivy. Velkou změnou muselo projít také Lokomotivní depo v České Třebové a její zaměstnanci. Všichni se museli přeškolit na novou techniku, naučit se jezdit s novými lokomotivami a umět je také opravovat. První elektrická lokomotiva tak přišla do České Třebové v roce 1958. Do té doby zde byly parní lokomotivy a několik motorových vozů určených pro provoz na místních tratích v působnosti českotřebovského depa. K 1.1.1959 evidovalo LD Česká Třebová již 17 elektrických lokomotiv řady E 499.0 a 96 parních lokomotiv. Během dalších let se poměr mezi elektrickými a parními lokomotivami změnil a poslední parní lokomotiva dojezdila v České Třebové v únoru 1980. Elektrifikace přinesla úlevu také pro českotřebovské občany. Za parního provozu bylo celé údolí zakouřeno, zvláště svízelná situace byla vždy při nízkém tlaku a škaredém počasí. Za 60 let elektrického provozu se staly elektrické lokomotivy samozřejmostí na českotřebovském nádraží a okolních tratích. V roce 2019 by měla započít přestavba českotřebovského uzlu a její součástí bude i rekonstrukce trolejového vedení a příprava na přepnutí systému ze stejnosměrného napájení na střídavé 25 KV, 50 Hz.
Pavel Stejskal
Obrázek: Momentka z prvního dne elektrického provozu mezi Prahou a Českou Třebovou.
Elektrické lokomotivy najíždějí na zpáteční vlak z České Třebové.