Bendl zahájil koncertní sezónu  ve Vysokém Mýtě              


Ve středu 18. října zahájil Bendl novou koncertní sezónu vystoupením ve vysokomýtském chrámu sv. Vavřince. Společně s místním smíšeným sborem Otakar a Litomyšlským symfonickým orchestrem provedl mši Missa brevis Jiřího Pavlici.
V první části koncertu před samotnou mší zazpíval každý ze sborů svůj krátký program. V provedení Bendlu pod vedením sbormistrů Josefa Menšíka a Davida Lukáše zazněly skladby zejména z duchovního repertoáru, a to tři části mše Missa brevis od Zdeňka Lukáše a Pater meus Antonína Tučapského. Vysokomýtský Otakar pod vedením Věry Milerové pak zazpíval pestrý výběr ze svého repertoáru.
Velký ohlas měla sborová úprava Pavlicovy Motlitby za vodu s doprovodem klavíru, flétny a houslí. Vrcholem koncertu však bylo provedení Pavlicovy Missa brevis pod vedením Davida Lukáše a se sólisty Janou Andrlovou a Alešem Nehněvajsou. Koncert tak uzavřel program oslav 120. výročí založení střední stavební školy ve Vysokém Mýtě, kterou začátkem koncertu připomněl její současný ředitel Ing. Pavel Vacek. Chrám sv. Vavřince se bez problému podařilo zaplnit i přes poměrně vysoké základní vstupné 200Kč.
Bendl zve příznivce Pavlicovy mše na její předvánoční provedení s Komorním orchestrem Jaroslava Kociána v České Třebové plánovaného na 16. prosince v kostele sv. Jakuba. Snad bude stejně úspěšné a povedené jako koncert ve Vysokém Mýtě.  PS