Pozůstatky Felcmanovy továrny          
Na pravé straně ulice Na Strouze, směrem k Novému náměstí, probíhaly před nedávnem,  v místě chodníku výkopové práce, určené pro  vodovodní potrubí.  V jednom z nich, vyhloubeném přímo proti přístupovému chodníku, vedoucímu ke dveřím domu čp. 1741, bylo možné o svátku sv. Václava a v několika dalších dnech  spatřit zajímavou věc. Pozornému oku kolemjdoucích, které pohlédlo do výkopu, jistě neunikla dobře patrná zeď, vystavěná z lomového kamene, nalézající se cca 20 cm pod povrchem. Odhalená zeď měla rozměry cca 1 x 1. 50 m. Ve druhém výkopu vzdáleném od popsaného cca 15 m se zase objevilo několik úlomků cihel. Odkryté zdivo je zajímavé tím, že se jedná o základy boční strany budovy bývalé Felcmanovy  továrny na nábytek, která ustoupila počátkem 60. let 20. století výstavbě Nového náměstí a bytové zástavbě v jeho sousedství.
Felcmanova továrna byla založena v roce 1876 Antonínem Felcmanem, který byl také jedním ze starostů našeho města a významným dřevařským odborníkem. Felcmanův závod kromě výroby nábytku  sestával též z vlastní pily a zámečnické dílny. Součástí byl též obchod uhlím. U Felcmanů se také jako v jedné z prvních budov  ve městě rozzářilo elektrické světlo. Objekty závodu se rozprostíraly mezi ulicemi Felixova, Pražského a Na Strouze. Původní objekty Felcmanovy továrny zničil dne 5. září 1905 ničivý požár. Následně však byly  zdejším zednickým mistrem, Františkem Císařem, znova vystavěny, avšak již v modernějším stylu, s rovnými střechami. Demolice Felcmanovy továrny, obytného domu a dalších objektů, započala v roce 1959. Dokončena byla roku následujícího.
 Martin Šebela