3. Výzva k podávání žádostí
o poskytnutí kotlíkové dotace

Pardubický kraj vyhlásil "3". výzvu pro fyzické osoby 27. září 2017. Příjem žádostí bude zahájen 31. října 2017 v 6.30h a bude probíhat elektronicky. Zájemce o dotaci se musí nejprve zaregistrovat do systému, přístup do systému bude možný ode dne vyhlášení výzvy. Po registraci si žadatel vyplní žádost a uloží ji do systému. Poté žadatel obdrží e-mail s odkazem, ze kterého po zahájení příjmu (31.10.2017 v 6.30h) svou žádost stiskem tlačítka odešle. Po odeslání obdrží další e-mail s informací, že musí žádost vytisknout, podepsat a do 10 pracovních dnů ji spolu s povinnými přílohami doručit (osobně nebo poštou) na krajský úřad.
Vyplňování žádostí, které započne 27. 9. 2017 nemá žádný vliv na pořadí Vaší žádosti.
Pro pořadí žádostí bude určující termín 31. 10. 2017 v 6.30h!
Návod pro vyplnění žádosti o dotaci a kompletní dokumentaci k výzvě včetně příloh naleznete v dokumentech níže.

Přílohy žádosti o dotaci:

1. Fotodokumentaci starého kotle připojeného na komín a otopnou soustavu,
2. Souhlas s realizací dílčího projektu,
3. Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní­ soustavu ústředního vytápění. Není­ povinné v případě instalace nového zdroje před 31. 12. 2016 (faktura a protokol o instalaci nového zdroje vystaven před tímto datem).
dokumenty

Návod k vyplnění žádosti o dotaci  (1.7 MB) Dokument ve formátu PDF  
3. výzva k předkládání žádostí o dotaci  (270.7 kB) Dokument ve formátu PDF  
příloha č. 1 výzvy - Požadavky na nové zdroje  (355.4 kB) Dokument ve formátu PDF  
příloha č. 2 výzvy - Návod pro fotodokumentaci stávající kotle na pevná paliva  (2 MB) Dokument ve formátu PDF  
příloha č. 3 výzvy - Souhlas s realizací dílčího projektu  (330 kB) Dokument ve formátu PDF  
příloha č. 4 výzvy - Vzor označení obálky  (24 kB) Dokument ve formátu MS Word  
příloha č. 5 výzvy - Seznam prioritních obcí  (323.5 kB) Dokument ve formátu PDF  
příloha č. 6 výzvy - Vzorová smlouva s žadatelem o kotlíkové dotace_3.výzva  (128.1 kB) Dokument ve formátu PDF  
Čestné prohlášení o neznámé emisní třídě kotle  (64.9 kB) Dokument ve formátu PDF  
2 fáze po podpisu smlouvy - Doklad o likvidaci kotle  (326.9 kB) Dokument ve formátu PDF  
2 fáze po podpisu smlouvy - Protokol o uvedení nového zdroje tepla do trvalého provozu  (567.5 kB) Dokument ve formátu PDF  
Závazné pokyny pro specifický cíl 2.1  (728.7 kB) Dokument ve formátu PDF