Slavnostní otevření rekonstruované školky U Koupaliště


Dne 12.10.2017 se v 10:00 hod. uskutečnilo slavnostní předání rekonstruované školky U Koupaliště v České Třebové. Rekonstrukce trvala od 01.06. do 29.09.2017 a byla při ní provedena výměna stávajících oken a dveří za plastové nebo hliníkové. Dále bylo provedeno zateplení střechy a obvodových stěn, bylo instalováno nové vytápění a osazena vzduchotechnika s rekuperací. Cena díla je cca 7,7 milionu Kč, z toho tvořila podstatnou část dotace. Otevření se zúčastnili za město pan starosta Jaroslav Zedník a paní místostarostka Ing. Žáčková, také pracovníci odboru rozvoje města a investic a odboru školství a samozřejmě děti z mateřské školky se svými učitelkami. Počasí slavnosti přálo a tak si děti po slavnosti užili pohybu na sluncem osvětlené školní zahradě.
Úvodem paní ředitelka Irena Brůnová poděkovala vedení města za provedenou rekonstrukci školky a děti zazpívaly krátké písničky na uvítanou, které všichni přítomní ocenili potleskem. Pan starosta ve svém projevu poděkoval učitelkám za jejich trpělivost a práci s dětmi v komplikovaných podmínkách, za což jim je odměnou rekonstrukce školky vně i uvnitř.
Po přípitku následovala prohlídka budovy a celého areálu včetně krásné prosluněné zahrady, kam se děti rozběhly za zábavou. školka je plně obsazena, má tři třídy po 28 dětech, do školky nyní chodí i několik dětí mladších tří let. Přítomní ocenili i vnitřní vybavení, které je barevné a pestré, tak jak to děti mají rády.  Barvami také září budova školky do zahrady i celého okolí, žáky vítá i nový barevný nápis s obrázky na vstupní straně. měl jsem možnost srovnávat. Při mé poslední návštěvě právě před měsícem 12. září byla ještě zahrada neposekaná, na severní straně budovy pracovali na lešení dělníci, uvnitř se dokončovalo malování místností a schodišť, třídy byly zcela nezařízení. Kolik práce spojené se stěhováním, úklidem a zařizováním musely učitelky a další pomocníci v tak krátkém čase udělat!  Odměnou jsou především spokojené děti a spokojení rodiče. (mm)