K restaurování  oplocení

Mariánského sloupu na Starém náměstí  v r. 2017


Restaurátorem je Bc. Lukáš Vágner, restaurátor uměleckořemeslných děl z obecných kovů s licencí ze Sloupnice. 

Stručná charakteristika obnovy: Současný stav celé kulturní památky je takový, že sloup se sochou včetně soklu a 4 pilířů, na kterých je upevněno litinové oplocení byl v loňském roce kompletně zrestaurován. Technický stav oplocení je dezolátní. Převážná část původních montážních prvků je zkorodovaná do takové míry, že již neplní svoji funkci. V současné době drží zábradlí pouze díky provizornímu systému ukotvení. Některé díly plotu jsou vylámané a jsou buď opraveny nevhodnými díly, nebo úplně chybí. Vzhledem k tomu, že při dřívějších opravách byly použity nevhodné materiály a technologické postupy, jsou tyto opravy rozpraskané, nebo úplně chybí. Estetický stav: Chybějící díly litinového oplocení, byly v minulosti nahrazeny nevhodným a nevzhledným materiálem jako je betonářská ocel nebo kulatina různých průměrů. Vzhledem k nevhodným postupům některé tyto opravy již praskly a upadly. Kromě děr, nevhodných materiálů a nevhodných technologických postupů, kazí dojem z oplocení také staré nátěry a koroze.

Hlavní práce na obnově v r. 2017: Demontáž a rozebrání na jednotlivé díly. Odstranění později přidaných a materiálově nevhodných prvků, výsledků špatně použitých technologií jako popraskané sváry, neočištěná struska, nebo přetoky litiny a odstranění starých nátěrů. Nahrazení poškozených a zkorodovaných dílů jako madlo a montážní čepy novými. Výroba nových konstrukčních a montážních prvků jako táhla, panty a zavírání, oprava litinové části. Zaformování dochovaných dílů původního litinového zábradlí. Výroba modelů chybějících litinových částí a odlití těchto částí z ocelolitiny. Doplnění chybějících dílů novými za použití správných litinových materiálů a při dodržení technologických postupů pro litinu. Cizelování, otryskání povrchu, pasivační nátěr. Nátěr dvou vrstev základové barvy, aplikace štětcem, následně dvou vrstev vrchního laku, RAL odstín schválený investorem a památkáři, aplikace štětcem, popř. nástřikem.  Montáž a upevnění na místo.

Dílo bylo předáno v nasmlouvaném termínu v pondělí 30.10. s tím, že restaurátorská zpráva, jejíž součástí  je i úplná fotodokumentace zábradlí před a během restaurátorského zásahu, jakož i navržení ochranného režimu památky,  bude dodána zhruba do 10 dnů.

Fotografie z montáže litinového oplocení dne 28.10. 2017