Městské muzeum Česká Třebová Vás zve na akce pořádané v listopadu 2017

Stálé expozice: Dopravní křižovatky
Otevřeno denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin
Ve státní svátek, který připadá na pátek 17. listopadu, bude muzeum otevřeno dle běžné otvírací doby
 
Semináře
Seminář pro začínající rodopisce                                                                                            Je určený zájemcům o poznání rodinných kořenů, a to zejména začátečníkům. Probíhá vždy  1. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 7. listopadu 2017 od 17 hodin, tentokrát na téma Prameny předmatričního období: pozemkové knihy. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Lektor: Mgr. Jana Voleská.
 
Seminář pro nejmenší návštěvníky muzea „Malý muzejník“
Je určen dětem od 5 do 12 let. Seminář probíhá vždy 2. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 14. listopadu 2017, pro mladší děti (ve věku od 5 do 8 let) od 16 hodin, pro starší děti (ve věku od 9 do 12 let) od 17 hodin. V listopadu si děti vyzkouší výrobu jabkanců.  Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).
Bližší informace podá lektorka semináře Mgr. Radka Urbánková (urbankova@mmct.cz).
 
Seminář „Výtvarné umění v proměnách staletí“
Je určený nejširšímu okruhu zájemců o výtvarno, věnuje se přehledu slohového vývoje výtvarného umění evropského kulturního okruhu. V rámci jednotlivých slohových epoch bude přihlédnuto – vedle tvorby významných světových i domácích představitelů – také k osobnostem a památkám našeho regionu. Seminář probíhá vždy 3. úterý v měsíci.
Příští setkání se uskuteční v úterý 21. listopadu 2017 od 17 hodin, tentokrát na téma Romantický čili přepjatý. Malířství, sochařství i architektura evropského a českého romantismu. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).  Lektor: PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.
 
Seminář pro pamětníky staré České Třebové
Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí, lektor semináře promítne a okomentuje fotografie vybrané českotřebovské lokality. Seminář probíhá poslední úterý v měsíci.  Příští setkání se uskuteční v úterý 28. listopadu 2017 od 17 hodin, tentokrát na téma Od hřbitova ke Studené Hůře. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).
Lektor: Martin Šebela.
 
Výstava
Výstava mapující historii letectví ve východních Čechách Až do nebes. Počátky letectví v Pardubickém kraji (1910 – 1948) byla vytvořena jako putovní v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě, je doplněna o exponáty pocházející z České Třebové a okolí. Pro  školní kolektivy je možné objednat doprovodný program. Výstava je pořádána ve spolupráci s Muzeem československé branné moci 1918-1945 Česká Třebová a potrvá do neděle 12. listopadu 2017.
 
Připravovaná výstava
Tradiční výstava betlémů bude letos zahájena vernisáží o první adventní neděli 3. prosince v 17 hodin. Výstava potrvá do neděle 7. ledna 2018. 
 
Novinka
Od začátku září letošního roku je další službou poskytovanou zájemcům z řad laické i odborné veřejnosti prostřednictvím webových stránek Městského muzea Česká Třebová (www.mmct.cz) projekt Knihovna MMČT ONLINE
Od začátku letošního září mají zájemci možnost vyhledávat záznamy o více než 2500 titulech z regionální literatury a fondu starých tisků a rukopisů shromážděných v knihovně českotřebovského muzea. V případě zájmu si lze vyhledaný materiál (na základě signatury či přírůstkového čísla) objednat do badatelny, a to osobně (vyplněním žádanky na recepci muzea), telefonicky (na tel. 731 604 848) nebo e-mailem (na adrese pekova@mmct.cz). Stejně jako knihovní fond je i databáze, v níž lze díky výše zmíněné aplikaci vyhledávat,  průběžně doplňována. Může se proto stát, že tisk, o který byste měli zájem, nenaleznete. V tom případě prosím kontaktujte badatelnu, kde se Vám pokusíme pomoci.
 
Novinka
Koncem září vydalo naše muzeum publikaci Ludmily Kesselgruberové Tak nutno přitahovat srdce… Barokní sochařství mezi Českou Třebovou, Lanškrounem, Litomyšlí      a Ústím nad Orlicí. Zájemci si ji mohou zakoupit ve výstavní budově v Klácelově ulici čp. 11 za 245,- Kč.
 
Informace o akcích Městského muzea Česká Třebová naleznete i na webových stránkách muzea www.mmct.cz  a na  facebooku https://www.facebook.com/mmctcz