Společnost Eko -Bi zaskočil podzim
 
Ulice Krátká je často využívána seniory a těžce tělesně postiženými jako spojka mezi Masarykovou ulicí, zdravotním střediskem a Tyršovým náměstím. Rozumného člověka napadne, že i z tohoto důvodu jsou chodníky v tomto úseku obzvlášť udržované, aby nedošlo k případným úrazům.
V našem městě je to evidentně jinak, protože spadané listí nebylo zaměstnanci městské společnosti Eko-Bi dosud ani jednou odstraněno. Pokud vedení společnosti nedochází, k čemu je dobré uklízet listí, dovoluji si připomenout, že je to jejich povinnost vyplývající ze zákona č. 97/2009 Sb.
Ano, mohou se vymlouvat na málo frekventovaný úsek, což ovšem zdaleka není pravda. Chodník je naopak velice frekventovaný, protože jej kromě jmenovaných seniorů a invalidních spoluobčanů využívají děti ze ZŠ Habrmanova, LŠU a obyvatelé přilehlých ulic.
O tom, že jde o závažný problém, mluví fakt, že je mokré listí považováno jako zvlášť nebezpečný povrch pro těžce nemocné, kteří chodí o francouzské holi. Gumový nástavec těchto holí se na mokrém listí chová jako na ledě a nelze použít ani tzv. „zimní“ nástavec, který se zasekává o dlažbu.
Stačí tak jediné „zabrknutí“ a dojde k pádu, který může skončit ochrnutím i smrtí. Možná by pomohlo zapůjčit vedení společnosti Eko-Bi francouzské hole a požádat je, ať se po mokrém listí v Krátké ulici projdou…
 
ROMAN ROUN  26/10 2017