Velký sál Kulturního centra zaplnili ve čtvrtek 19. října členové a příznivci českotřebovské organizace Svazu důchodců České republiky, aby oslavili Den seniorů. Pozvali si k tomu své hosty z obdobné organizace v partnerském městě Olawa. Ti opět rádi přijeli do České Třebové, společně s českotřebovskými protějšky měli i další zajímavý program. Jak v České Třebové, tak i v Olawě je Velký swingový orchestr Kulturního centra  velkým pojmem, jeho koncerty jsou velmi úspěšné jak u nás, tak i polském partnerském městě.  Proto byla volba pro  zajištění programu oslav Dne seniorů zcela jasná, swing to vyhrál na celé čáře. 
V úvodu koncertu byli posluchači svědky milé události, spolu s kytičkou předal starosta města Jaroslav Zedník  pro místní organizaci  potřebný dárek - počítač (notebook), který potřebují pro zajištění činnosti českotřebovské organizace jako sůl. Dárek převzala předsedkyně místní organizace Svazu důchodců paní Miloslava Kroftová.  Současně přislíbil, že je záměrem města vybudovat pro činnost tohoto spolku klubové prostory, kde by měl tento spolek své "doma" a mohl také lépe rozvíjet i svou klubovou práci.
Potom již začal pod taktovkou Milana Špičáka krásný koncert swingových melodií, orchestrální skladby s vynikajícími  sólovými party střídaly  písničky v podání Ivy Kolářová a také Zuzany Kupkové, jejímž  hlavním úkolem bylo celý koncert pro seniory moderovat.  Svého úkolu se zhostila i tentokrát na výbornou.
Den seniorů připadá na první den měsíce října. Mezinárodní den seniorů je věnován našim rodičům, prarodičům, maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům, je to den, který ukazuje na to, že bychom si měli uvědomit s čím se musí potýkat senioři, jedná se o mnoho překážek a schody do obchodního domu jsou v některých případech tím nejmenším. V mládí si nikdo z nás neuvědomuje a ani nepřipouští, že jednou budeme všichni staří. Den seniorů  je také poděkováním za práci a svátek hodný oslavy. Ve skutečnosti se slaví v různých městech v různých termínech tak, jak je to výhodné podle kulturního kalendáře.  V České Třebové byl pro oslavu Dne seniorů využit dohodnutý termín návštěvy Klubu seniorů z Olawy.  Jejich návštěvu zase Třebováci brzy oplatí.