VÝMĚNA OKEN BÝVALÉHO GYMNASTICKÉHO SÁLU, HERNY STOLNÍHO TENISU A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY


Na základě podané žádosti o dotaci na Pardubický kraj a jejího schválení, se podařilo T. J. Sokol Česká Třebová počátkem prázdnin 2017 provést výměnu oken. Aby mohl být celý projekt realizován, bylo nutné zajistit 30% spoluúčast  od naší T. J. Sokol Česká Třebová.
Předmětem výměny oken byla budova bývalého gymnastického sálu. Před výměnou oken byl sál využíván jako sklad sportovního materiálu. Po výměně oken došlo k vyklizení prostoru, částečnému přepažení prostoru, položení koberce a zavedení nového topení a ve spolupráci s oddílem Juda byla instalována a zprovozněna posilovna. Posilovnu  využívají členové oddílu Juda, oddíl volejbalu a členové Sokola.
Další budovou, kde byla z prostředků Pardubického kraje a prostředků T. J. Sokol Česká Třebová, vyměněna okna, byla herna stolního tenisu. V herně probíhají tréninky mládeže a i mužské složky dospělých. V budově herny stolního tenisu ještě chceme do budoucna provést zateplení stropu a úpravy sociálních prostor.
Poslední budova, kde byla s pomocí  prostředků dotace vyměněna okna, byla administrativní budova, kde je sekretariát T. J. Sokol Česká Třebová a SKI Klubu Česká Třebová.
Bez podpory Pardubického kraje by nebylo možné z vlastních prostředků tuto investici provést, stejně by nebylo možné provést kompletní rekonstrukci vytápění šaten, kde velkou finanční podporu poskytlo Město Česká Třebová. Za velkou podporu děkujeme.
Za T. J. Sokol Česká Třebová Michal Kadlec-starosta.