Sokolení & Noc sokoloven 2017            
Ačkoli bylo v pátek 22.9.2017 nevlídné podzimní počasí, letošní Sokolení a Noc sokoloven můžeme hodnotit jako velmi zdařilé. Kvůli vydatnému odpolednímu dešti se muselo sportování dětí, které vždy probíhalo na venkovním areálu Na Skále, přesunout do sokolovny. Ale to nic nezměnilo na tom, že se děcka opět správně „vyřádila“.
Noc sokoloven byla zahájena přednáškou Martina Šebely „Z historie Sokola“, kterou doplnil promítáním fotografií ze svého bohatého archívu a za  bravurní vyprávění o známých osobnostech, které se zasloužily o rozvoj třebovského Sokola, sklidil velký potlesk. Zpestřením páteční sokolské akce, zejména pro děti, byla stezka odvahy, kdy pouze za svitu svíček musely projít dosud nepoznaná zákoutí sokolovny, aby na každém ze čtyř stanovišť získaly razítko.
Za úspěšné splnění úkolu pak na závěr dostaly sladkou odměnu. K úspěchu celé akce přispělo i to, že k poslechu do pozdních večerních hodin hrála živá hudba – Rosťa Bartoň s kapelou. Všem organizátorům a zejména pak starostovi Sokola Michalu Kadlecovi patří velké díky. MČ