První obrázky trampského muzea                                        
Záměr na vybudování trampského muzea v České Třebové v lokalitě na Horách se projednával v zastupitelstvu města od jara. Do letošního rozpočtu města byla schválena částka 120 tisíc korun a snaha se dočkala první zveřejnitelného výstupu v podobě dále uvedených vizualizací.
Trampské muzeum bylo po konzultaci umístěno do lokality na Horách do svahu vpravo od cesty ke kapličce. Objekt bude skryt z velké části do svahu, navenek bude vystupovat jako stavba nepříliš velkých rozměrů a jeho konstrukce z vnějšku bude  připomínat dřevo a kámen. Předložené obrázky nejsou zdaleka definitivní, při prezentaci starosta města upozorňoval zejména na to, že "dřeva" bude při venkovním pohledu daleko více než je z obrázků zřejmé.  Před vstupem bude parkoviště  pro 16 automobilů, oddělených cestou směřující ke sportovnímu areálu na louce na Horách a také k venkovní expozici trampského muzea, která bude na té ke svahu přivrácené části nyní volné louky. Všechny pozemky v okolí restaurace Hory byly zakoupeny městem Česká Třebová tak, aby město mohlo dále řešit vy\užití celé této lokality  jak pro účely sportovní, tak i pro účely trampského muzea, pokud se podaří zajistit finanční prostředky pro jeho vybudování. Město zatím připravilo základní studii tak, aby ji bylo možné dále konzultovat a rozvíjet. Uvnitř trampského muzea mají být dva hlavní sály s plochou cca 200 a 140 metrů čtverečních, potřebné sociální zázemí pro obsluhu a návštěvníky. Venkovní prostor již není  příliš omezen, jeho velikost se může třeba i postupně rozvíjet podle potřeb trampské obce. Počítá se s centrálním ohništěm, totemy, vlajkami a dalšími artefakty. Náklady na vybudování je možné nyní jen odhadovat podle velikosti zastavěného prostoru a množství zemních prací. Zatím se architekti sešli na částce cca 22 mil. korun. 
Studie byla konzultována a připomínkována zástupci trampské obce a přijel ji posoudit také Čechokanaďan (jméno se zatím nemá uvádět), který má o tento záměr zájem a je ochoten jej také podpořit. Dokumentaci si odvezl k posouzení ke své domovské trampské osadě. Další podporu bude město hledat u Pardubického kraje a Ministerstva pro místní rozvoj. Podle prvních informací to ovšem na zařazení do evropského integrovaného operačního programu nevypadá,  takže zatím je pro financování třeba díle hledat další možnosti. Právě k  žádostem o financování je potřeba mít zpracovaný záměr a studii, včetně pozemků ve svém vlastnictví a zatím město Česká Třebová splňuje...
Záměr pro vybudování Trampského muzea v České Třebové v lokalitě Hory má svůj širší kontext, navazuje na další "přírodní" projekty připravované v údolí Křivolického potoka. patří sem např. záměr na koupaliště ( biokoupaliště) , kde bude vybudováno větší parkoviště pro návštěvníky,koupaliště, areálu zdraví ve volné oblasti Křivolík. Odtud pak stezkou v údolí Křivolického potoka s informačními tabulemi zaměřenými nejen na přírodu, ale i historii trampingu můžeme dojít jak do oblasti Hory (restaurace, trampské muzeum), tak i do nedaleké pravěké osady Křivolík, kterou s dále trvale rozvíjí spolek Bacrie pod vedením p. Maršálka. V tomto kontextu má budování  nového záměru má určitě smysl, ovšem pokud se podaří rozumným způsobem zajistit finanční krytí projektu.
Na posledním bočním pohledu zpracované vizualizace je zřejmý prostor pro pořádání "malých trampských sešlostí", upravený tak, aby na kapelu nepršelo, měla blízko svoje zázemí a byla blízko hlavního dění.  Pohled zatím ukazuje velké kameny obložené stěny, které by se právě měly obložit v co největší míře dřevem. také sloupy "promenády" obsahují nosný prvek obalený "stromem" tak, aby objekt co nejlépe splynul s okolní přírodou. na střeše jsou světlíky pro osvětlení výstavních prostor v zatravněné ploše s ochranným zábradlím.
Další větší trampské akce by se odehrávaly v přilehlém venkovním areálu, který bude nedílnou součástí trampského muzea. Jeho  příprava nebyla součástí této studie. Pro návštěvníky je jistě též důležitá možnost využívat sousední restauraci Hory včetně zdejšího sálu, tím se "užitná hodnota lokality" ještě zvyšuje.

   Situace lokality Hory se   záměrem Trampského muzea