Jedna z důležitých dopravních staveb v Pardubickém kraji je zprovozněna. Stavbaři dokončili rekonstrukci podjezdů pod železniční tratí v České Třebové za téměř 120 milionů korun. Za přítomnosti hejtmana Martina Netolického, náměstka pro dopravu Michala Kortyše a řady dalších hostů byla v úterý odpoledne stavba slavnostně předána, čímž byla zároveň zahájena další etapa, která spočívá v rekonstrukci zdevastované objízdné trasy přes Semanín.
„Pro nás znamená rozšíření podjezdů pod železniční tratí jeden z důležitých mezníků. Stavba byla velmi náročná, jelikož vyžadovala mimo jiné přeložení koryta Semanínského potoka do prostoru vozovky, která je nyní položena o 70 centimetrů níže oproti původnímu stavu, kdy nebylo možné, aby se zde vyhnula dvě proti sobě jedoucí nákladní vozidla. Jedná se o nejsložitější stavbu, kterou Pardubický kraj a Správa a údržba silnic Pardubického kraje koordinovali. Srovnatelná je snad jen modernizace mostu Pavla Wonky přes Labe v Pardubicích. Celkové náklady na stavbu činí 118 milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že kromě Pardubického kraje se finančně na stavbě podílela Správa železniční a dopravní cesty a Lesy ČR. „O tom, že stavba byla velmi náročná, svědčí také fakt, že jsme v jejím průběhu byli nuceni řešit sesuv svahu a sloupů trakčního vedení. Po první zimě navíc byla totálně zničena objížďka na silnici III/35847 přes Semanín,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že projekční činnost optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové byla zahájena již v roce 2014.
Náročnost celé stavby potvrzuje také náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. „Modernizace a rozšíření silnice pod železniční tratí je složena ze tří vzájemně propojených staveb a trvala 363 kalendářních dnů. Pardubický kraj na sebe vzal prostřednictvím Správy a údržby silnic úlohu stavebníka, přestože zhruba třetina problémů stavebně-technického řešení se nacházela u Správy železniční a dopravní cesty kvůli třem železničním podjezdům a zhruba třetina problémů u Lesů ČR.“ uvedl náměstek Michal Kortyš, který ocenil spolupráci všech zapojených subjektů. „Koordinace ze strany Pardubického kraje, stavebníka, projektanta, zhotovitelů, a spolupráce se všemi organizacemi jako SFDI, SŽDC, ŘSD ČR, Lesy ČR, čtyřmi stavebními úřady, dopravní policií a místními samosprávami byla na velmi vysoké úrovni, za což se patří všem poděkovat,“ řekl Michal Kortyš.
Zničená silnice na Semanín se začne opravovat ještě do konce roku
Stavební ruch nedaleko logistického terminálu však ani po dokončení rekonstrukce podjezdů neutichne. Pardubický kraj připravuje opravu silnice přes Semanín, která byla v průběhu rekonstrukce nadměrně zatížena nákladní kamionovou dopravou. „Na uvedení do původního stavu bude rekonstrukce vyžadovat přibližně 58 milionů korun. Z našeho rozpočtu je zajištěna částka 11,5 milionů korun. Za ní se bude realizovat úsek od železničního přejezdu v Semaníně po rybník Hvězda. S městem Česká Třebová a podnikateli je rozjednán příspěvek 12 milionů korun,“ řekl hejtman Netolický. „Tento úsek má naše správa a údržba silnic již vysoutěžené, a proto nedojde po dokončení rekonstrukce pod mosty k žádnému zdržení,“ dodal hejtman Martin Netolický.