Ministryně Karla Šlechtová ocenila

nejlepší absolventy z VOŠ a SŠT Česká Třebová


Každoročně  Hospodářská komora České republiky oceňuje nejlepší absolventy středních odborných  škol, kteří splnili přísná kritéria jednotného zadání závěrečné zkoušky a s vyznamenáním prospěli u zkoušky maturitní. Osvědčením nejlepšího absolventa Hospodářská komora garantuje požadovanou kvalitu mladých řemeslníků a techniků a pomáhá tak nastupujícím absolventům  na trhu práce v České republice i v zahraničí díky tzv. Europasu, který je součástí ocenění.
 Při příležitosti veletrhu For interior a For Gastro Hotel proběhlo dne 7. 10. 2017  v Praze slavnostní předání za účasti Vladimíra Dlouhého, prezidenta HK ČR a ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové. Za naši školu byli oceněni Martin Kovář, Jakub Neumeister za truhlářský obor a za obor elektro Martin Randa. Současně obdržela Osvědčení HK ČR i naše škola.  Všem oceněným ještě jednou gratulujeme s vírou, že budou příkladem i ostatním žákům naší školy v jejich studiu.  
                                                                                                                      Za VOŠ a SŠT Česká Třebová Jan Kovář