Fotografie Michal Horák
 
Zahajovací koncert festivalu - sobota 30. září 2017

13. ročník “Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka” zahájil ředitel KC Mgr. Josef Kopecký společně a O. Milošem Kolovratníkem a  varhaníkem Janem Lorencem. Interpretem úvodního koncertu byl profesor HAMU Praha a pražské konzervatoře Jan Hora (*1936).
Varhanní nástroj byl pro nový ročník festivalu opět dobře připraven. Zazněly klasické skladby Johanna Sebastiana Bacha, Johannese Brahmse či Felixe Mendelssohna - Bartholdyho, mezi ně jakoby nepatřila relativně nová  skladba Otomara Kvěcha datovaná letošním rokem 2017. Tradičně zazněly i skladby moravského skladatele a hudebního pedagoga Zdeňka Pololáníka.
 
Prof. Jan Hora vystudoval Pražskou konzervatoř ve třídě prof. J.B.Krajse, hudební fakultu AMU ve třídě prof.Dr. Jiřího Reinbergera a vzdělání si rozšířil ještě na Franz-Liszt-Hochschule ve Výmaru u prof. J.-E.Köhlera. Již při studiu se zúčastnil mezinárodních varhanních soutěží, kde m.j. se stal laureátem Mezinárodní bachovské soutěže v Gentu v Belgii (1958) a Mezinárodní bachovské soutěže v Lipsku (1964). Koncertoval prakticky ve všech zemích Evropy, v USA a Japonsku, účinkoval na mezinárodních varhanních festivalech např. ve Stockholmu, Brémách, Bruselu, Göttingen, Pražském jaru, v Bratislavě nebo Košicích. Spolupracuje s mnoha špičkovými orchestry (Česká filharmonie, Symfonický orchestr hl.města Prahy, FOK a další – řada nahrávek např. Janáčkovy Glagolské mše).
Na Pražské konzervatoři vyučuje od roku 1965, od roku 1977 také na hudební fakultě AMU jako profesor varhanní hry a vedoucí varhanního oddělení. Často je zván do porot mezinárodních varhanních soutěží – ARD v Mnichově, bachovská soutěž ve Freibergu, v Erfurtu, soutěž M.Regera v Hamm, Pražské jaro, Brno, Soutěž mladých varhaníků v Opavě. Nadále však působí i na konzervatoři. Mezi jeho žáky vynikli Josef Popelka, Petr Čech (varhaník) nebo František

Jan Hora má rozsáhlý a stylově všestranný repertoár, který začíná barokní a rokokovou hudbou. Vedle varhanního díla J. S. Bacha a starých českých mistrů (Černohorský, Zach, Seger, Brixi, Kopřiva, Kuchař) hraje romantickou literaturu (Felix Mendelssohn, Johannes Brahms) i autory 20. století (Paul Hindemith, Olivier Messiaen, Leoš Janáček, Petr Eben, Miloslav Kabeláč aj.)

 
Sobota 7. října STŘEDOVĚKÁ POLYFONIE V ROMÁNSKÉ ROTUNDĚ

VOX IN RAMA (FR) / zpěv, Jan Lorenc (CZ) / varhany
Guillaume de Machaut / Messe de Nostre Dame
Česká Třebová, rotunda sv. Kateřiny
začátek v 19.00 hod. / vstupné: 200,- Kč
 
Ansámbl VOX IN RAMA složený ze zpěváků zanícených pro starou hudbu. Pod vedením Frédéric Rantières se věnují znovuobjevování prvních tradic ve vokální hudbě na evropském západě. Spojujíce muzikologickou restituci na jedné straně a ohlasy duchovních i světských textů na straně druhé, nabízejí nový pohled na tradici staré duchovní hudby jako na živý poklad, jehož obsah je stále aktuálním zdrojem pro nové kompozice 21. století.
Jméno ansámblu je inspirováno zpěvem communia „Vox in Rama audita est“ (Hlas v Rámě byl slyšet), jehož tematika je masakr Betlémských neviňátek. Tento zpěv vyvěrající z tradice gregoriánského chorálu evokuje s velkou intenzitou hořký pláč Rachel, jedné z velkých matek Izraele. (Jeremiáš 31-15). Skrze svou silnou výpověď nás tento zpěv ponoří do síly afektů a citového obsahu středověké kantilény, kde zpěvní hlas těží z podstaty každého slova, a dovede nás za samotný význam slov až na hlubinu historického významu. Od roku 2015 je uměleckým vedoucím Choeur Grégorien des Hautes Alpes.

K PROGRAMU KONCERTU V ROTUNDĚ sv. KATEŘINY

Podle dnešních znalostí je mše, kterou složil Guillaume de Machaut (1300-1377) k poctě Panny Marie pro liturgii katedrály v Remeši v letech 1362 a 1363, považována za první vícehlasou mši svého druhu, kdy sám autor je jediným skladatelem melodické i harmonické linky. Toto dílo vděčí za svou genialitu svému skladateli, který dokázal zhodnotit dva inspirační zdroje: tzv .faux bourdon, který harmonicky zdvojuje melodii gregoriánského chorálu v sextách, kvartách či terciích a motet, žánr, kde se církevní i světský zpěv střetává v břitkých i jemných harmoniích, a kde každá melodie kráčí ruku v ruce s ostatními hlasy. Po pečlivém studiu mistrovského díla Guillaume de Machaut usiluje ansámbl Vox in Rama o to, aby posluchači zprostředkoval hluboký a vytříbený vokální styl, v kterém se snoubí text, melodika i harmonická složka aniž by se kdy tyto tři rozdělily. Messe de Notre -Dame bude v programu alternovaná gregoriánských chorálem – propriem ze slavnosti Nanebevzetí.

 
14. 10. / 2017
POCTA ADAMU VÁCLAVU MICHNOVI A JAROSLAVU TŮMOVI – ČESKÁ MARIÁNSKÁ MUZIKA

Jana Ženková (CZ) / zpěv, Jan Lorenc (CZ) / varhany
Skladby autorů: A. V. Michna, J. Pachelbel, J. Tůma.
Řetová, kostel sv. Marie Magdaleny
začátek v 19.00 hod. / vstupné: 100,- Kč
 
21. 10. / 2017
MLADÍ A TALENTOVANÍ OD NÁS – SEZNAMTE SE!

Petr Vacek (CZ) /, varhany Kateřina Holá (CZ) / varhany
Skladby autorů: Ch. M. Widor, Zd. Pololáník,
A. Tučapský, P. Eben.
Česká Třebová, kostel sv. Jakuba Většího
začátek v 19.00 hod. / vstupné: 100,- Kč
Po předložení abonentní průkazky KPH, 50% sleva