Francouzský vokální kvartet v rotundě sv. Kateřiny          

Vícehlasá vokální mše k poctě Panny Marie s varhanní  úvodem a závěrem Jana Lorence 
Na druhém varhanním koncertu se v rotundě sv. Kateřiny představil francouzský ansámbl VOX IN RAMA z Paříže, složený ze zpěváků zanícených pro starou hudbu. Věnují se znovuobjevování prvních tradic ve vokální hudbě na evropském západě. 
Jméno ansámblu je inspirováno zpěvem communia „Vox in Rama audita est“ (Hlas v Rámě byl slyšet), jehož tematika je masakr Betlémských neviňátek.  To vše navozuje, že druhy koncert varhanního festivalu byl koncertem duchovní hudby. Varhany na koncertu  zazněly v podání Jana Lorence na úvod a závěr koncertu. Témata pro svou improvizaci vybíral Jan Lorenc pečlivě, tak aby zapadla a tématicky doplnila vokální čtyřhlasou mši  Guillaume de Machaut (1300-1377)  k poctě Panny Marie. Ta byla stěžejním dílem koncertu, ovšem byla podána jako jeden společný celek s varhanní improvizací.
Umělecký vedoucí souboru Choeur Grégorien des Hautes Alpes díky spolupráci s tlumočníkem Janem Lorencem, se kterým se dobře zná ještě z doby  působení v Paříži před pěti lety tlumočil hlavní myšlenky díla a v závěru koncertu v improvizované besedě také odpověděl četné dotazy z publika. Soubor studuje tuto mši již pátým rokem a podle jejich slov ještě stále něco vylepšuje ve snaze co nejlépe pochopit a interpretovat dílo autora a jeho myšlenky.
Inspiračním zdrojem  skladatele Guillaume de Machaut byl tzv. faux bourdon,  t.j. harmonické zdvojování melodii gregoriánského chorálu v sextách, kvartách či terciích žánr, každá melodie se prolíná s ostatními hlasy. Ansámbl Vox in Rama usiluje o to, aby posluchači zprostředkoval hluboký a vytříbený vokální styl, v kterém se snoubí text, melodika i harmonická složka aniž by se kdy tyto tři rozdělily.  Textu jsme sice nerozuměli, byl tématem duchovním, určeným pro mši v pařížském Notre - Dame, ale krásné hlasy zněly všem posluchačům ještě dlouho po koncertu.  Ač tedy šlo o koncert varhanního festivalu, byl to tedy především koncert vokální a koncert duchovní hudby. Snad proto nebyla návštěva v na koncertu rotundě tak velká, jak se dalo očekávat, např. podle nedávného koncertu pořádaného 23. 9. městským muzeem k prezentaci baroka v České Třebové. Více než polovina míst zůstala prázdná, o to lepší byla však akustika zdejšího prostoru.

Varhanní festival pokračuje:
14. 10. / 2017
POCTA ADAMU VÁCLAVU MICHNOVI A JAROSLAVU TŮMOVI – ČESKÁ MARIÁNSKÁ MUZIKA

Jana Ženková (CZ) / zpěv, Jan Lorenc (CZ) / varhany
Skladby autorů: A. V. Michna, J. Pachelbel, J. Tůma.
Řetová, kostel sv. Marie Magdaleny
začátek v 19.00 hod. / vstupné: 100,- Kč
 
21. 10. / 2017
MLADÍ A TALENTOVANÍ OD NÁS – SEZNAMTE SE!

Petr Vacek (CZ) /, varhany Kateřina Holá (CZ) / varhany
Skladby autorů: Ch. M. Widor, Zd. Pololáník,
A. Tučapský, P. Eben.
Česká Třebová, kostel sv. Jakuba Většího
začátek v 19.00 hod. / vstupné: 100,- Kč
Po předložení abonentní průkazky KPH, 50% sleva