Sobota 23. září 2017 - projekt Česká Třebová barokní je zahájen koncertem v rotundě sv. Kateřiny Foto: Veronika Němcová
Koncert barokní hudby interpretované na varhany pocházející z první poloviny 18. století a na mistrovské kopie nástrojů z doby vrcholného baroka. Účinkovali: Consortio Pistorii (vokální soubor a instrumentalisté)  Barokní flétny: Tereza Haiflerová, Irena Nováková,  Theorba: Milan Duspiva – Varhany: Jan Lorenc. Hudbu doplnil výklad o kancionálu a jeho autorovi.Po skončení koncertu si návštěvníci budou moci unikátní kancionál z České Třebové (z roku 1667) prohlédnout. Odborný výklad: Tereza Haiflerová, Milan Duspiva