Kraj by se měl inspirovat u fungujících urgentních příjmů v jiných nemocnicích
Fungování centrálního urgentního příjmu ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Hlavní téma setkání hejtmana Martina Netolického s ředitelem tohoto zdravotnického zařízení profesorem Vladimírem Paličkou a regionálním ředitelem VZP Michalem Provazníkem. Centrální urgentní příjem byl v nemocnici otevřen na počátku roku 2008 a ročně zde ošetří přes 40 tisíc pacientů. Pardubický kraj plánuje vybudovat obdobná centrální pracoviště v nemocnicích v Pardubicích a Ústí nad Orlicí.
„Stavba centrálních urgentních příjmů v Pardubické a Orlickoústecké nemocnici je jednoznačnou investiční prioritou krajského zdravotnictví pro toto volební období. Proto jsem rád za nabídku pana ředitele seznámit se s fungováním urgentního příjmu ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, kde již funguje přibližně deset let. Na počátku listopadu se navíc chci seznámit s fungováním centrálních příjmů také v Rakousku, protože si myslím, že je dobré znát zkušenosti našich, ale i zahraničních lékařů,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se zajímal také o spolupráci mezi královehradeckou nemocnicí a společností Nemocnice Pardubického kraje. „Spolupráce obou subjektů probíhá velmi úzce a funguje podle informace pana ředitele dlouhodobě velmi dobře. V Královéhradeckém kraji je situace ve zdravotnictví odlišná než v našem regionu, jelikož Fakultní nemocnice Hradec Králové funguje zcela odděleně od krajského zdravotnického holdingu,“ sdělil hejtman Netolický.
Fakultní nemocnice Hradec Králové je nemocnicí pavilonového typu. Některé klíčové provozy jako dětská klinika, ORL nebo neurologie jsou umístěny v samostatných budovách. „Centrální příjem zahájil činnost v únoru 2008 a ročně je zde ošetřeno kolem 42 tisíc pacientů. V současnosti patří toto oddělení mezi špičková pracoviště. Počet ošetřených, bezprahovost, zastoupení závažných pacientů a spektrum péče je v rámci republiky unikátní,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Provoz probíhá na třech úsecích, které jsou navzájem propojeny a jsou umístěny okolo centrálního pultu pro personál. „První úsek je akutně ambulantní, kde je o pacienty pečováno ve čtyřech uzavřených vyšetřovnách a čtyřech polouzavřených boxech. Dále navazuje úsek expektační, se sedmi lůžky v otevřených boxech a jedním izolačním lůžkem pro pacienty s nutností oddělené péče, což využívá například Vězeňská služba ČR. Péče o pacienty vyžadující sledování a podporu vitálních funkcí probíhá na úseku emergentním, kde je pět lůžek plně vybaveno monitory, ventilátory či infuzními pumpami,“ sdělil hejtman Netolický s tím, že vchod pro akutní pacienty je oddělený. „Pacient vstupuje ze strany akutních ambulancí  přes registraci a čekárnu. Posádky ZZS pacienty přivážejí přes samostatný informační úsek, nebo přes heliport,“ dodal Netolický. Provoz oddělení je zajišťován nepřetržitě dvěma chirurgy, v pracovní době třemi internisty, v mimopracovní době dvěma internisty. Dále se na provozu v mimopracovní době podílí jeden praktický lékař, který je o víkendech v denní dobu posilován druhým praktikem. Střední personál tvoří 28 zdravotních sester a 11 sanitářů.