Středisko Javor hlásí: Skauti ve Svitu                                   

Jako každý rok se i letos vydala skupina skautů III. chlapeckého oddílu na své pravidelné podzimní setkání se skauty ve Svitu, které se konalo ve dnech 28. 9. – 1. 10. 2017.
Při cestě na Slovensko jsme navštívili Velkou Fatru, kde jsme se podívali do jeskyně Mažarnou a vystoupili na vrcholy Tlstou a Ostrou. Po prudkém sestupu jsme pokračovali autem do obce Šuňava, kde jsme byli ubytováni u br. Fera. Po vřelém přivítání od jeho rodiny jsme zkonzumovali připravený guláš a zjistili, co se za rok změnilo. Jelikož horská služba výpravy na hřebeny Tater nedoporučila, rozhodli jsme se, že se druhý den vydáme do Slovenského ráje, kde jsme vyzkoušeli novou ferratu Kysel.
Následující den jsme měli setkání s vůdcem skautů Fricem, který nás informoval o novinkách, které skauty od dubna potkaly. Letos se jim bohužel nepodařilo uspořádat tábor. Při setkání jsme domluvili akce na příští rok, kdy počítáme opět s pálením čarodějnic a návštěvou Svitu. 
Letos jsme měli na sobotu domluvený společný výlet do Tater, ale vzhledem k tomu, že skauti letos zahájili skautský rok až v říjnu a také vzhledem k počasí, kdy ráno bylo, až -4 °C akci museli zrušit. Nakonec se s námi do Tater vydali 3 skauti, a ač, při pohledu od Svitu, byly Tatry stále v mracích, tak když jsme k nim dojeli, počasí bylo slunečné. Rozhodli jsme se tedy vydat na Velké Hincovo pleso. Když jsme k němu došli, narazili jsme na první sníh. Počasí bylo krásné, slunečné, tak jsme si cestu ještě prodloužili a došli jsme na Koprovský štít.
Večer jsme u ohně celou akci zhodnotili a již teď se těšíme na akce v následujícím roce. Doufejme, že se podaří všechny akce zrealizovat. V neděli nás pak čekala cesta domů. Jelikož jsme očekávali, že se většina českých turistů bude vracet domů, vyjeli jsme ráno, abychom se vyhnuli kolonám. To se nám nakonec podařilo.
Více o 3. chlapeckém oddílu je na našich stránkách: http://trojka.e-skaut.cz/
Spolupráce se slovenskými skauty je podpořena Městem Česká Třebová a Pardubickým krajem, kterým tímto děkujeme.