Česká mariánská muzika v kostele sv. Marie Magdalény v Řetové

Zaplněný, z venku osvětlený, krásně vyzdobený a příjemně vytopený kostel sv. Marie Magdalény v Řetové byl svědkem třetího koncertu Mezinárodního festivalu Zdeňka Pololáníka 2017. Po úvodní skladbě, kterou zahrál Jan Lorenc na instalovaní akustické varhany vystoupil ředitel KC Mgr. Jan Kopecký, který přivítal posluchače a O. Miloš Kolovratník, který vysvětlil, že varhanní nástroj v kostele prochází náročnou opravou, která nebyla dosud dokončena, není v dobré kondici a není schopen zprostředkovat koncertní  vystoupení. Proto Město Česká Třebová pro tento koncert zapůjčilo elektrofonický hudební nástroj, který byl pořízen z iniciativy doc. Mgr. Františka Preislera na přelomu století v době, kdy probíhala rekonstrukce varhan v kostele sv. Jakuba, který má dobrou kvalitu a již v České Třebové zprostředkoval koncerty významných varhaníků. Nyní tuto funkci splnil nástroj podruhé v Řetové.
Varhanní nástroj v kostele v Řetové postavil v r. 1828 Jiří Španiel mladší. Jde o dvoumanuálový mechanický zásuvkový nástroj. Píšťaly jsou rozděleny do tří výtvarně zajímavých skříní, do dnešního dne se nástroj dochoval téměř v původním stavu (viz fotografie). Od loňského roku provádí restaurování tohoto cenného nástroje firma Dlabal-Mettler.
Program koncertu tvořil výběr z České mariánské muziky Adama Václava Michny (1600 - 1670) upravené pro varhany Jaroslavem Tůmou a byl určen k jejich poctě.  Interprety byly Jana Ženková - zpěv, soprán a Jan Lorenc (varhany)
Varhanní festival bude zakončen 21.10. v kostele sv. Jakuba koncertem "Mladí a talentovaní od nás" Petra Vacka a Kateřiny Holé .