Českotřebovský deník 298/2017 (1/11)
Tříděný odpad v pojetí občanů z ulice v Lukách 

Byl jsme venčit pejska a na své obvyklé trase jsem našel kontejnery (pro tříděný odpad) v ulici V Lukách v nebývalém obležení. Skoro to bylo jako bazar nebo bleší trh. Část gauče, spotřebiče, běžky atd., račte se podívat.  Opravdu si někteří lidé představují, že můžou všechno. No pak nezbývá pracovníkům Eko Bi než to odvést, protože  co s tím. Zpátky si to dotyčná rodina už nevezme. A ještě budou okolo chodit a nadávat co všechno ta,m ty lidi nevyhodí.....
 
Semafory na hlavním tahu městem (konečně) zmizely

To jste měli vidět ten "koncert" v posledních dnech měsíce října, kdy právě končilo stavební povolení na tuto akci. A vůbec - jaký byl rozdíl v tempu práce proti té první stavbě v úseku Tyršovo náměstí - ulice U Spořitelny, kde mohla být složitá uzavírka mnoha ulic  a světelné křižovatky zkrácena nejméně o týden a možná ještě více. Termín na provedení práce byl však stanoven velmi vágně a podle toho pracovní tempo vypadalo. A to přesto, že počasí v této době stavbě velmi přálo. Ptal jsem se na to, abych se dozvěděl, že bylo třeba dělat dlouhodobé tlakové zkoušky a asfaltový povrch objednat na určitý termín. A vida  - to stejné se na druhé, asi stejně složité stavbě podařilo zkrátit o mnoho dní, skoro na polovinu.  Měli bychom být při určování termínů přísnější a motoristy omezující stavby řešit tak, aby co nejméně omezovaly.  Už ve výběrovém řízení (pokud vůbec nějaké bylo) měla být tato podmínka stanovena. 
Hlavní je, že už konečně semafory zmizely, že nemusíme čekat v dlouhých frontách na průjezd městem a čuchat zasmrádlé výfuky kamionů. A k tomu máme jako bonus skutečně excelentní průjezd tunely na Semanín, do Borku  a do průmyslové oblasti města. Je jasné, že opravy patři k životu, ale neměly by nám jej ztrpčovat příliš dlouho. "Optimalizaci průjezdného profilu tunelů (nebo podjezdů) u Rybníka lze považovat za vzornou stavbu. Přes obrovskou složitost a problémy byla dokončena včas a v dobré kvalitě, všichni si to pochvalují.
Pozor, ještě by tu jedny semafory byly - na spojnici Dlouhá Třebová - Zacharovec. A ještě je stále "rozpracovaný" mostek přes Skuhrovský potok v Rybníku, rozdělující obec na dvě části, mezi kterými lze přejít pouze pěšky....
 
K úpravě chodníků podél průtahu města 

Nelze všechno svalovat na neschopnou firmu, která nemá dostatek pracovníků. Bylo napsáno, že problém je v tom, že firma nemůže plnit závazky včas, nemá dostatek pracovníků a ze strany města se dělá všechno proto, aby práce plynule pokračovaly a bylo co nejdříve hotovo. 
Právě k tomu jsem dostal několik ohlasů, upozorňujících na to, že město jako investor mělo více možností, jak zajistit, aby práce probíhaly pro občany přijatelnějším způsobem.  Rychlost práce zřejmě opravdu zvýšit nešla, ale dal se prosadit závazný harmonogram prací v tom smyslu, že nelze rozkopat půlkilometrový chodník, na kterém se pak třeba měsíc i více nepracuje. Jak se třeba mohlo stát, že v nejužším místě  u (bývalé) Primony se podařilo masivně rozkopat oba chodníky na obou stranách a  velmi čilý pěší provoz včetně maminek s kočárky apod. pak musel být veden mezi vozidly po nebezpečné frekventované komunikaci s velkým počtem těžkých vozidel, navíc za zhoršených světelných podmínek. Vzorem může být rekonstrukce či budování chodníku v Dlouhé Třebové, kde je práce prováděna po ucelených částech, prostě proto, že to tak obec chtěla zajistit. Máme tedy poučení pro další část stavby od Kauflandu na Lhotku, kterou bude také provádět stejná firma. Nemělo by být na libovůli firmy, jak bude postupovat, ale vytvořit takový harmonogram, který umožní  co nejpřijatelnější průběh stavby pro občany bydlící na této trase a také jej kontrolovat.
 
Špatné osvětlení na světelné křižovatce

Přesvědčit se o tom můžeme na zvláště nyní, kdy je krátký den,  a často také šero a navíc při dešti, mlze nebo mrholení  se mnoho světla absorbuje v mokrém povrchu. Jedete- li od Parníka a máte odbočit na světelné křižovatce vlevo na ulici Hýblovu, máte problém. Svítí- li zelená, můžete jet, ale přednost musíte dávat protijedoucím vozidlům a navíc i chodcům na přechodu, kteří mají také zelenou. Musíte dělit pozornost na tyto dva jevy. Za světla to jde, horší je to za šera nebo za tmy, protože chodci nejsou na špatně osvětleném přechodu vůbec vidět. Nejbližší světlo je na křižovatce natočeno tak, že svítí na jízdní dráhu,  nikoliv na přechod nebo do ulice Hýblovy. zde je nejbližší (sodíková) lampa hodně daleko, má žlutou barvu a navíc dost mizerný výkon. Přechody se snažíme nasvětlovat, což ovšem pro tento přechod neplatí. Nemělo by se to napravit? Stačí na nový sloup instalovat ještě jedno rameno s další bílou "ledkou" natočenou patřičným směrem.
 
Záhonek přecházení chodců nezabrání

V posledních dnech jsme svědky dokončovacích prací na nových chodnících. Mimo jiné byla provedena výsadba zeleně do "zeleného" (zatím hnědého) pásu podél hlavní komunikace I/14.  Zřejmě proto, aby se zabránilo chodcům přecházet ulici ve směru z Krátké ulice do Podbranské. Přecházení vozovky v tomto místě není bezpečné, vozidla jedoucí po hlavní  shora ze Skalky s chodci nemusí počítat a podle toho může pak dopadnou střet chodce s vozidlem. Proto zde není v projektu žádný přechod ani tzv. "místo pro přecházení", které by mělo nějak chodcům cestu přes komunikaci usnadnit. Pokud tomu však má zabránit nyní osázený záhonek (viz fotografie), tak myslím že bude třeba přecházení zamezit silnější zábranou, např. zábradlím, podobně jako v případě bývalého přechodu  u služebny Policie ČR. Jinak bude brzo zase zelený pás vlastně hnědý a udupaný. Aspoň do té doby, dokud se zde nestane nějaká nehoda, potom zde zábradlí jistě vznikne. Pokud opravdu mají nové chodníky přispět ke zvýšení bezpečnosti, tak to bude nezbytná věc.  Škoda že na to nepamatoval již projekt nové úpravy. Ve skutečnosti v projektu nejsou ani nyní pravě upravené "zelené pásy", ty jsou udělány asi jako "změna stavby před dokončením".  Přitom je třeba chodce chápat, přecházení hlavní vozovky v tomto místě není žádnou legislativou zakázáno, nebližší přechod je umístěn až na světelné křižovatce jistě dále než v zákoně uvedených 50 metrů. Směr pohybu chodců z Farářství do Podbranské je logický směr, chodí tak mnoho lidí. Také do obchodů na druhé straně ulice. Nová úprava chodníku zúžila vjezd do jednosměrné ulice Krátké, ovšem také prodloužila široký chodník a  přesunula tak přecházející chodce blíže nebezpečné zatáčce. Pro zvýšení bezpečnosti by ovšem také stačilo přidat nad zatáčkou omezení na 40 km/h  a také značka pozor děti, protože řidiči opravdu vjíždějí do oblasti škol  (ZUŠ + gymnázium)... Jistě by se to vyjednat dalo. Nemáme-li obchvat města, tak ať máme alespoň bezpečný průjezd  zejména kolem škol. A bude-li zábradlí alespoň na nově  vybudovaném konci chodníku, bude jistě dobře.
Fotografie - pohled z okna budovy ZUŠ na křižovatku s ulicí Podbranskou a nově vybudovaný záhonek
 
Zlé jazyky mluvily pravdu, nicméně nové chodníky se kvůli ČEZu rozkopávat nebudou

Vnímal jsem to jak zbytečný povyk, ale pak se zjistilo, že na to něco je. Z mnoha stran přicházely zprávy o tom, že to je sice hezké, že budeme mít nové chodníky,  jenže za rok nebo za dva přijde ČEZ a bude po celé délce snášet  vzdušné vedení a ukládat do kabelu v chodníku. Ty zprávy šly z různých stran a také od informovaných lidí. Odpověď místostarosty Dobromila Keprta na dotaz byla v podstatě potvrzující: ano, ČEZ opravdu plánuje na rok 2019 kabelizaci v podstatné části nyní budovaných chodníků. Jenže to nebude moci udělat, město jej do nově vybudovaných chodníků nepustí. Jde o akci budovanou s dotací, na kterou je  pětileté "moratorium". Všichni "síťaři" byli před zahájením  přípravných projektových prací upozornění, že je tato stavba v přípravě. Někteří reagovali, proto se přece na Parníku dělala rekonstrukce vodovodů. Pokud nezareagovali, jako právě ČEZ, tak nyní musí minimálně 5 roků počkat.  Dokončení stavby bude v roce 2018, když přidáme 5 let tak se nejdříve bude moci opět kopat v r. 2024 (mimo nějaké havárie)... 
 
Urgentní příjem a společný informační systém nemocnic

S cílem získat přehled o trendech západoevropské medicíny a fungování centrálních urgentních příjmů navštívili hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a radní Ladislav Valtr kliniku ve městě Baden nedaleko Vídně. Ta byla vybudována v roce 2016 a patří mezi nejmodernější svého druhu ve střední Evropě. Průvodcem po nemocnici byl zástupcům kraje český lékař Bronislav Stibor, který ve zdejším zařízení pracuje již více než deset let.
Klinika v Badenu byla postavena v roce 2016 za částku přibližně pěti miliard korun. Vzhledem k našim plánům vybudovat v Pardubicích a Ústí nad Orlicí centrální urgentní příjmy jsme se po fungování urgentního příjmu ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové chtěli seznámit s chodem tohoto špičkového pracoviště, ze kterého čerpají inspiraci přední evropské lékařské kapacity. O jeho kvalitách svědčí také to, že se jedná o nemocnici, která je v krizovém plánu zařazena jako prioritní při mimořádných událostech například na vídeňském letišti,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se společně s radním Valtrem a lékaři Orlickoústecké nemocnice seznámil také s fungováním lékařského záznamového systému. „Napříč celou spolkovou zemí Dolní Rakousko mají všechny nemocnice společný informační systém, který obsahuje detailní záznamy o každém pacientovi. Eliminuje se tak možnost lidské chyby při zápisu jednotlivých údajů, které jsou dostupné lékařům přes internetovou aplikaci kdekoliv i mimo pracoviště. Věřím, že se nám podobný propojený systém podaří brzy zajistit i v rámci naší společnosti, což jednoznačně usnadní výměnu informací například při převozu pacienta z jedné nemocnice do druhé,“ sdělil Netolický.
Zdravotnické zařízení v lázeňském Badenu má tradici sahající až do konce 19 století. V roce 1983 byla do provozu uvedena monobloková nemocnice s 352 lůžky. V její těsné blízkosti byla v září 2016 otevřena nová nemocnice, zatímco stávající byla zdemolována a na jejím místě vyroste park. „Tím, že je stavba centrálních urgentních příjmů v Pardubické a Orlickoústecké nemocnici naší jednoznačnou investiční prioritou přípravu určitě nepodceňujeme, chceme znát názory a doporučení odborníků z řad našich, ale i zahraničních lékařů. Proto je badenská klinika příhodným pracovištěm,“ uvedl krajský radní Ladislav Valtr. „Klinika má navázanou velmi úzkou spolupráci s Lékařskou univerzitou ve Vídni a pedagogickou klinikou Univerzity aplikovaných věd Wiener Neustadt. Můžeme se tak inspirovat při prohlubování vazeb mezi našimi zdravotnickými zařízeními, univerzitami a středními zdravotnickými školami,“ dodal Ladislav Valtr.
 
Pardubický kraj oficiálně poděkoval medailistům z letní olympiády dětí

Poděkováním za vzornou reprezentaci Pardubického kraje na Hrách VIII. Letní olympiády dětí a mládeže v Brně se 31. října 2017 stalo slavnostní setkání v Bowlingzone v Pardubicích. Sešli se zde zástupci nejúspěšnějších sportů včetně medailistů a jejich trenérů.
„Pokračujeme tak v tradici podobných setkání z minulých let, abychom zdůraznili naši vděčnost a obdiv nad výkony našich mladých sportovců a podpořili je v jejich další sportovní činnosti,“ říká člen rady Pardubického kraje zodpovědný za sport, volnočasové aktivity, cestovní ruch a informatiku René Živný. Ceny mladým sportovcům předávali také krajská radní zodpovědná za regionální rozvoj Hana Štěpánová, člen výboru Zastupitelstva Pardubického kraje pro sport Eduard Kraus a předseda krajské organizace České unie sportu Luboš Bäuchel.
Pardubický kraj získal na letní olympiádě dětí celkem šest zlatých, devět stříbrných a třináct bronzových medailí. Sedm medailí vybojovali naši atleti, devět medailí si z Brna odvezli plavci včetně handicapovaných a dařilo se i v badmintonu, kde nám pod vysokou sítí cinkla medaile hned čtyřikrát.
Při setkání byla připomenuta účast sportovců Pardubického kraje ve všech sportovních odvětvích, kde jsme měli své zastoupení. Ocenění si však odnesli pouze ti, kteří se vrátili ověnčeni některým z cenných kovů. „Zlatou medaili vybojovali v hodu koulí 4 kg starší žák Jan Doležálek a v soutěži dálkařek mladších dívek Eliška Červená. Stříbro přidali v závodě na 300 metrů starších dívek Klára Bartošková, v soutěži oštěpařek Hana Hájková a ve výškařském sektoru mladší žák Dominik Pavlata. Kolekci bronzových medailí doplnil ve výšce mladší žák Daniel Zoicas a medaili ze stejného kovu bralo i kvarteto starších dívek v závodě na 4x 60 metrů ve složení Klára Bartošková, Eliška Hezká, Petra Mlejnková a Karolína Netíková,“ připomíná úspěchy našich sportovců vedoucí výpravy Lucie Lebedová.
Tradičně solidní výkony podávají na olympiádě dětí a mládeže naši plavci. Zlatou medaili si v závodě 50 metrů volný způsob dívek ročník 2005 vyplavala Tereza Čabanová, která přidala stříbro ze závodu na 100 metrů znak a kolekci zkompletovala bronzovou medailí ze závodu na 200 metrů znak. Bronzové medaile získali Nela Hýblová v závodě dívek ročník 2005 na 100 a 200 metrů motýlek a Dominik Houf v kategorii chlapci ročník 2005 v závodě na 200 metrů prsa. Pozadu nezůstali handicapovaní plavci, a to především zásluhou Agáty Koupilové, která brala stříbro v závodech na 50, 100 a 400 metrů volný způsob,“ dodává.
Velice úspěšnou byla i naše výprava badmintonistů. Zlaté medaile mají ve své sbírce Lucie Krpatová a Kateřina Valentová za vítězství ve čtyřhře, bronzoví byli ve dvouhrách Lucie Krpatová a Adam Ehm, který na bronzové stupně za čtyřhru doprovodil Jana Blažka.
V tvrdé konkurenci se neztratili ani naši cyklisti, když po závodě MTB crosscountry kadetů stáli na stupních vítězů zlatý Jakub Kučera a bronzový Lukáš Elčkner, radost nám udělala také stříbrná medaile Tomáše Mlejnka ze závodu jachtařů v lodní třídě Optimist, další medaile přidali kolečkoví bruslaři, konkrétně stříbro vybojoval ve víceboji kadetů David Rafaj, bronz přidal Michal Brokl ve víceboji žáků a bronzovou medaili si zasloužili naši bruslaři za výkon ve štafetě na 4x 4 kola ve složení Michal Brokl, Erika Broklová, Eliška Fackenbergová a David Rafaj. Zlatou medaili získali karatisti zásluhou Galena Darena Patersona v kumite mladších žáků + 40 kg, na tenisových dvorcích jsme se radovali z bronzové medaile tenisty Dominika Rouchala v kategorii mladších chlapců. Pardubickému kraji patřila v celkovém hodnocení 11. příčka.
Vrcholí přípravy na zimní olympiádu
Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže se od 28. ledna do 2. února 2018 budou konat v Pardubickém kraji. O medaile se bude bojovat na sportovištích v České Třebové, Ústí nad Orlicí, Chocni, Litomyšli, Letohradu, Čenkovicích a na Dolní Moravě v celkem 11 sportech (alpské lyžování, běžecké lyžování, lední hokej, skicross, snowboarding, biatlon, krasobruslení, rychlobruslení, lyžařský orientační běh, taneční soutěž a šachy). „Při závěrečném ceremoniálu v Brně jsem od organizátorů letních her symbolicky převzal olympijskou vlajku. Zimní hry připravujeme s velkou pečlivostí, jsem přesvědčený o tom, že se pořadatelské role zhostíme se ctí. Nejvíce úspěchů pochopitelně přeji našim sportovcům, prvořadé je však připomenout olympijské myšlenky, které si účastníci ponesou celým svým životem,“ říká krajský radní René Živný.
PhDr. Zuzana Nováková
 
Týdny vzdělávání dospělých ve znamení podpory profesní seniority, rekvalifikací a dalšího studia ve spolupráci se zaměstnavateli.

Stejně jako v minulých letech se účastníci dozvědí, jak zlepšit svoji sebeprezentaci, lépe ovládat moderní technologie či zvládat svoje emoce. Jedna z přednášek je věnována možnostem sociálního zabezpečení pro osoby se zdravotním postižením.
Snažíme se navázat na úspěšné akce z minulých let a znovu široké veřejnosti připomenout, že současný svět od člověka vyžaduje neustálé rozšiřování jeho znalostí a dovedností. Týdny vzdělávání dospělých v Pardubickém kraji ukazují, že možností k rozšiřování vědomostí a osobnostnímu růstu je celá řada,“ říká krajský radní pro školství Bohumil Bernášek.
Letošní program začíná ve středu 22. listopadu workshopem vedeným zkušenými lektory Josefem Švábem a Františkem Janebou na téma profesní seniorita. Jedná se o skupinovou metodu, která je založena na aktivní výuce a výukových metodách zaměřených na hledání vlastních zdrojů účastníků a na proaktivním koučinku. V pondělí 27. listopadu se v prostorách Střední průmyslové školy elektrotechnické a VOŠ v Pardubicích za účasti elektronické platformy EPALE uskuteční školení určené pro zájemce o vhled do problematiky Google aplikací. Ve spolupráci s Teritoriálním paktem zaměstnanosti Pardubického kraje se 19. prosince v prostorách Střední průmyslové školy chemické uskuteční také setkání na téma Rekvalifikace a další studium, kde bude představen vzdělávací systém vytvořený v rámci dlouhodobé spolupráce školy a firem v chemickém průmyslu. Fond dalšího vzdělávání představí 27. listopadu projekty Vzdělávání praxí a Stáže s Cestou pro mladé. „Pro nezaměstnané, absolventy, rodiče na rodičovské dovolené nebo osoby nad 50 let je projekt Vzdělávání praxí příležitostí, jak získat, obnovit nebo rozšířit si praxi ve svém oboru a zvýšit si tím šanci na získání odpovídajícího zaměstnání,“ vysvětluje Pavla Merková z krajské pobočky FDV. Projekt Cestou pro mladé má za cíl propojovat studenty a firmy, podporovat jejich silné stránky, vytvářet mezi nimi kontakty a v neposlední řadě dát oběma stranám šanci – firmám vybrat si nového kolegu a studentům zažít pár měsíců jinak a pohybovat se tak v oboru, který studují a který je baví.
Téhož dne se v prostorách Střední průmyslové školy elektrotechnické a VOŠ Pardubice uskuteční školení určené pro zájemce o vhled do problematiky Google aplikací. Michal Bareš 28. listopadu poradí, jak zvládat mimořádné události a krizové situace, Jana Kasnarová představí 29. listopadu speciální techniky, které lze používat pro nastolení harmonie a zlepšení kondice a Rudolf Orság 1. prosince představí starodávné samurajské umění, které může působit zázračně i v 21. století. Cyklus čtyř workshopů naučí účastníky formou her umění účinné sebeprezentace. Ve středu 29. listopadu 2017 se na kontaktních pracovištích Úřadu práce v Pardubicích, Chrudimi, Svitavách a Ústí nad Orlicí uskuteční dny otevřených dveří.
Účast na seminářích je bezplatná. Zájemci se mohou závazně přihlásit prostřednictvím elektronické pošty na adrese: ivan.hudecek@pardubickykraj.cz s uvedením jména, příjmení a kontaktu na svoji osobu a na internetových stránkách www.klickevzdelani.cz/tvd2017/. Více informací lze získat na tel. 466 026 115 nebo 724 652 005.

/